UK
NL
 Supplier sign in
Home
STAY INFORMED
Subscribe to our monthly newsletter.
Your email address will never be disclosed to any third party.
Read our privacy notice.

       

MAGAZINE

Solids Processing 2018-2 10-04-2018
Flip through the digital edition of the complete magazine
» Registreer om het digitale magazine
6x per jaar te ontvangen
Solids Processing 2018-2
Expertvisie: Met robots kun je sneller schakelen; Intern transport: Logistiek huzarenstukje op Zeeuwse bodem; Energie: Gronings gas vanaf 2022 taboe; R&D: Chitine winnen uit garnalendoppen; Infographic: RWZI Amersfoort: van rioolwater naar kunstmest, biogas en compost.

Issue date: 10-04-2018
Met robots kun je sneller schakelen Robotisering is een absolute must
Met robots kun je sneller schakelen
Robotisering is een absolute must Robots dringen steeds meer door tot de droge procesindustrie. Sterker nog, robotisering is een absolute must, stelt solids-handlingspecialist Henk Verbree. “Het is de ultieme automatiseringsstap om kwaliteit én kwantiteit te verbeteren.” 10 Solids Processing | nr. 2 | april 2018 Solids Processing | nr. 2 | april 2018 11 EXPERTVISIE | Pieter van den Brand | Fotografie: Marco Vellinga ‘De koudwatervrees voor robots is er nu echt wel af’ hebben verdiend aan hun gerobotiseerde palletiseerlijnen.” Verbree is al sinds de jaren tachtig actief in de procesindustrie, van farma tot zuivel en chemie. Zijn specialismen zijn vulmachines voor zakken tot 25 kilo, bigbag-installaties, pneumatische transportsystemen en palletiseerlijnen in productieprocessen waarin producten worden gedroogd, gemalen, gezeefd en ingepakt. Van meel en zout tot roet, Verbree heeft het hele scala aan stoffen voorbij zien komen. In de loop van de tijd heeft hij daardoor een fingerspitzengefühl ontwikkeld voor de loopeigenschappen van stoffen. De kiem werd gelegd bij engineeringsbureau Tebodin. Vooral tijdens zijn detachering bij aardappelverwerker Avebe in Ter Apelkanaal en Foxhol begin jaren negentig kreeg hij grip op het fenomeen solids handling. Verbree: “De loopeigenschappen van stoffen zijn bepalend voor welk handlingsysteem je moet kiezen. De ene stof laat zich makkelijk aanzuigen, de andere stof kan beter worden geblazen of gepropt.
page 10
Logistiek huzarenstukje op Zeeuwse bodem Nieuwbouw ureumfabriek Yara
Logistiek huzarenstukje op Zeeuwse bodem
Nieuwbouw ureumfabriek Yara Yara is druk doende met de bouw van ‘Ureum-8’, de naam van de nieuwe plant waarin de zwavelhoudende ureummeststof wordt geproduceerd. De fabriek wordt voorjaar 2018 opgeleverd en beschikt over een veel grotere capaciteit dan de bestaande. In dezelfde periode is ook een heel nieuw laadgebouw neergezet om het toenemende volume aan product te kunnen verladen. UITBREIDING De reden voor al deze dynamiek is ureum, een meststof die wereldwijd zeer in trek is. Ruud Meima, production support engineer bij de vestiging in Sluiskil, legt uit hoe Yara de bouw aangepakt heeft. “Ureum-6, onze oude pril toren, wordt uit bedrijf genomen zodra de bouw van Ureum-8 is voltooid. Laadgebouw 3 is al volop in bedrijf; daar gaat het nu nog om de laatste finetuning.” Meima vertelt welke bedrijven betrokken zijn bij de bouw: “De bouw van Ureum-8 is uitgevoerd door de Italiaanse firma Maire Technimont in samenwerking met tientallen onderaannemers. Het OBLgedeelte, dat wil zeggen de transportbanden vanaf de productieplant tot aan de silo (OBL staat voor Outside Battery Limit), viel onder de verantwoordelijkheid van de Belgische firma Engicon/Geldof. Beide zijn EPC-contractanten [Engineering, Procurement, Construction, red.]. De aannemer voert in dat geval een door de klant aangeleverd gedetailleerd ontwerp uit, in ons geval afkomstig van Yara Project Office (YPO), en schaft alle benodigde apparatuur en materialen aan. Maar laadgebouw 3 hebben we in eigen beheer gebouwd.”
page 12
Koffie verpakken bij Europa’s grootste producent van huismerkkoffie De koffiebrander kan op jaarbasis 30 miljoen kilo groene koffiebonen (ongebrand) verwerken
Koffie verpakken bij Europa’s grootste producent van huismerkkoffie
De koffiebrander kan op jaarbasis 30 miljoen kilo groene koffiebonen (ongebrand) verwerken Bij UCC in Bolsward, de een na grootste koffiebranderij in Nederland, wordt koffie geproduceerd voor meer dan 700 huismerken in heel Europa. De koffiebrander kan op jaarbasis 30 miljoen kilo groene koffiebonen (ongebrand) verwerken, goed voor 3,7 miljard kopjes. Nieuwste aanwinst is de verpakkingslijn op de voorgrond. Deze kan verpakkingen produceren met twee lagen polyethyleen en opgedampt aluminium. Koffie komt per vrachtwagens aan in bigbags. Via lansgaten wordt hiervan een steekproef genomen om de kwaliteit te kunnen beoordelen. Daartoe gaan de bonenmonsters eerst naar het laboratorium om ze te branden, malen en er koffie van te zetten. De keurmeesters beoordelen vervolgens de sensorische eigenschappen van de koffie. Na 20 minuten is de uitslag bekend. Na een fiat van kwaliteitscontrole wordt de lading vrijgegeven.
page 18
Gronings gas vanaf 2022 taboe Haagse oekaze komt als mokerslag
Gronings gas vanaf 2022 taboe
Haagse oekaze komt als mokerslag De procesindustrie kreeg een straffe brief uit Den Haag. Over vier jaar moeten de installaties en ketels van een paar honderd industriële grootverbruikers van het Groningengas af zijn. Een onwerkelijk scenario. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zit klem tussen buitenlandse gascontracten en boze Groningers. Dus wijkt de VVD-bewindsman uit naar de Nederlandse industrie. Uiterlijk vanaf 2022 is het Groningse gas taboe. De industrie moet verduurzamen of op een ander soort gas overgaan. Een ‘intimiderend’ verzoek, zo luidt eensgezind het oordeel van diezelfde industrie. Bedrijven hebben allang hun rol gepakt in de energietransitie met stevige CO2- Pieter van den Brand | ENERGIE reductie en elektrificatie van processen. Maar dit is geen transitie maar een disruptie.
page 21
Chitine winnen uit garnalendoppen Van afval naar grondstof
Chitine winnen uit garnalendoppen
Van afval naar grondstof Garnalendoppen als grondstof. Dat past in de biobased economie, waarin bestaande reststromen van biologische oorsprong verwaard worden. Uit garnalendoppen is chitine te winnen, en uit chitine weer chitosan en andere waardevolle stoffen. Een markt is er al voor, maar grootschalige productie wordt pas verwacht in 2020. Sinds april 2017 pelt GPC Kant in Lauwersoog machinaal Noordzeegarnalen, zoals te lezen was in Solids Processing 2018-1. Bij het pellen ontstaat een énorme berg doppen. Die reststroom wordt afgeleverd bij samenwerkingspartner Telson, die ook verantwoordelijk is voor het vermarkten van de gepelde garnalen. Telson beschouwt de doppen niet als afval, maar als bron van chitine, een polysacharide waaruit chitosan kan worden verkregen. Chitosan is een waardevolle grondstof voor onder meer de cosmetica-industrie, de farmacie, de waterzuivering (wegvangen metaalionen), de lijm- en coatingindustrie en voor (bio)medische toepassingen.
page 24
RWZI Amersfoort: van rioolwater naar kunstmest, biogas en compost
RWZI Amersfoort: van rioolwater naar kunstmest, biogas en compost
In Solids Processing 2018-1 was al te lezen hoe fosfaat grotendeels aan de stroom wordt onttrokken als grondstof voor de kunstmestfabriek op het terrein (11). Een groot deel van het fosfaat wint het RWZI terug door het rioolwater door een actieve stripper te leiden. Hierbij wordt een geconcentreerde fosfaatstroom (9c) afgescheiden van een de hoofdstroom. Resterend fosfaat komt vrij bij de vergisting en ontwatering van het slib. Zowel het filtraat van de zeefbandpers (9b) als het centraat van de centrifuge (9a) bevat een relatief hoge fosfaatconcentratie. Alle fosfaatrijke stromen komen samen in een fluïde bedreactor om er struviet (kunstmestkorrels) van te maken (Struvietreactor). Zo kan het RWZI tot 85% van het fosfaat en 15% van het stikstof terugwinnen en afzetten als hoogwaardige meststof. Het zuiveringsslib dat ontstaat bij het zuiveren van rioolwater wordt ingedikt op zeefbandpersen tot ongeveer 12% droge stof om een deel van het water kwijt te raken. Ingedikt slib wordt een gistingstank ingepompt, waar het ongeveer 18 dagen verblijft bij ca. 37°C. In die tijd wordt het slib deels afgebroken door bacteriën. Daarbij ontstaat biogas (60% methaan/CH4, 40% kooldioxide/CO2). Het gevormde biogas wordt gebufferd in de zogenaamde gashouder. Hieruit onttrekken gasmotoren het biogas om dit om te zetten in elektrische energie en warmte. Het biogas dient tevens om de vergistingstank te mengen (5). Dit gebeurt door het gas via de lansen de tank in te blazen (3). Het uitgegiste slib stroomt de gistingstank uit naar een buffer. Vanuit deze buffer wordt het slib onttrokken om ontwaterd te worden door een centrifuge (tot ongeveer 28% droge stof).
page 26
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER
Newsletter archive
Follow us
Linked
MAGAZINE
Subscriptions
Service and contact
ContactDisclaimerPrivacyAdvertising