NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
Veilige apparatuur voor een veilige werkomgeving ATEX-proof
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Veilige apparatuur voor een veilige werkomgeving

ATEX-proof

Poederverwerkingsspecialist Hosokawa Micron helpt klanten met nieuwe én bestaande meng-, droog- en agglomereerapparatuur om te zorgen dat hun apparatuur en hele proceslijn voldoet aan de ATEX-richtlijnen. Het bedrijf kijkt naar de veiligheid van elke individuele machine, maar ook naar de verbindingen tussen apparaten en de klantspecifieke procesomstandigheden.
Geen artikel meer missen? Meld u kosteloos aan. ATEX-proof VEILIGE APPARATUUR VOOR EEN VEILIGE WERKOMGEVING Poederverwerkingsspecialist Hosokawa Micron helpt klanten met nieuwe én bestaande meng-, droog- en agglomereerapparatuur om te zorgen dat hun apparatuur en hele proceslijn voldoet aan de ATEX-richtlijnen. Het bedrijf kijkt naar de veiligheid van elke individuele machine, maar ook naar de verbindingen tussen apparaten en de klantspecifieke procesomstandigheden. Zo levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan een veilige werkomgeving voor werknemers. Sinds 1 juli 2003 moet elke organisatie in de EU voldoen aan de ATEX 153 (99/92/EC) werkplekrichtlijn, gericht op de veiligheid van werknemers. Daarnaast is er de ATEX 114 (2014/34/EU) apparatuurrichtlijn, gericht op de veiligheid van apparaten (elektrisch en niet-elektrisch en met inbegrip van beveiligingssystemen) voor gebruik op explosie-gevoelige plekken. Deze ATEX 114-richtlijn is sinds april 2016 verplicht voor fabrikanten. Als leverancier van poedermeng-, droog- en agglomereermachines houdt Hosokawa Micron zich hier uiteraard aan, “maar we hebben gemerkt dat onze klanten soms niet goed op de hoogte zijn van de exacte implicaties van de ATEX-richtlijnen voor de apparatuur die ze gebruiken”, aldus Wilfried Brekveld, project engineer bij de serviceafdeling. “Mensen denken soms dat ATEX alleen adviesrichtlijnen zijn. Maar het is een verplichting.” PRODUCTEIGENSCHAPPEN “Het ontploffingsgevaar is groter dan veel mensen denken, zelfs bij schijnbaar ‘onschuldige’ producten”, zegt Brekveld. “Het gevaar schuilt niet alleen in hoog-risico sectoren als de chemische industrie, of in oorzaken als een defecte bedrading of brand. Allerlei ‘gewone’ poeders kunnen brandbare stofwolken vormen.” De ernst van een industriële explosie hangt af van een aantal factoren, zoals de ontvlambaarheid en brandbaarheid van de producten. Zand brandt bijvoorbeeld niet gemakkelijk, maar melkpoeder is licht ontvlambaar. In de regel kunnen alle organische stoffen en gassen samen met lucht een explosieve atmosfeer vormen, denk aan zetmeel en suikers, maar ook chemicaliën, kunststoffen en metalen. De deeltjesgrootte van het product speelt ook een rol; hoe kleiner de deeltjes, hoe groter het gevaar, omdat relatief meer oppervlak aan de lucht wordt blootgesteld. “En bij melkpoeder zijn de korrels ingekapseld in een vetlaag waardoor ze zeer makkelijk branden”, zegt Brekveld. MENGEN EN VERHITTEN Stofexplosies zijn niet het enige risico in poederbehandelingssystemen. Het mengen of verhitten van of als je twee ATEX-conforme componenten met elkaar verbindt met een kunststof buis die niet ATEX-gecertificeerd is, is er geen garantie dat je productiesysteem als geheel nog steeds ATEX-conform is”, waarschuwt Brekveld. “Bij Hosokawa richten we ons op een totaaloplossing. We combineren het inzicht van de fabrikant in de producteigenschappen met onze eigen kennis van de apparatuur om zo voor elke specifieke lijn als geheel de juiste veiligheidsmaatregelen te bepalen.” VEILIGHEID WERKNEMERS Waar fabrikanten ook rekening mee moeten houden is dat de regelgeving steeds verandert: “Normen die eerder werden gebruikt om een bestaande machine te certificeren kunnen anno 2020 verouderd zijn”, zegt Brekveld. “En het is de verantwoordelijkheid van de producent om de nodige extra veiligheidsmaatregelen te implementeren. Wij kunnen daarbij helpen, want onze experts houden alle veranderingen in de gaten en interpreteren ze, zodat we fabrikanten kunnen adviseren over de stappen die ze moeten nemen. We analyseren hoe hun apparatuur kan worden gemoderniseerd als dat nodig is, om het explosierisico te minimaliseren op basis van hun specifieke producten en proceseisen. Als poederverwerkingsspecialisten werken we dus nauw samen met iedere individuele klant om ervoor te zorgen dat hun Hosokawa apparatuur blijft voldoen aan de eisen van de ATEX 114 richtlijn. Want de veiligheid van de medewerkers heeft immers de hoogste prioriteit. Uiteindelijk wil iedereen aan het eind van elke dag weer veilig naar huis”, besluit Brekveld. ● 28 Solids Processing | nr. 3 | juni 2020 Solids Processing | nr. 3 | juni 2020 29 VEILIGHEID | Hosokawa Micron | Illustratie: Hosokawa Micron producten, zoals een poeder in combinatie met een vloeistof of oplosmiddel, kan ook leiden tot de vorming van explosieve gassen. “In de zoetwarenindustrie worden smaakstoffen soms gemengd met alcohol om een betere verdeling te bereiken. De alcohol wordt vervolgens uit het product verdampt, maar de dampen kunnen in de machine blijven hangen en explosiegevaar opleveren”, zegt Brekveld ter illustratie. “Alcohol wordt natuurlijk ook veel gebruikt voor reinigingsdoeleinden, bijvoorbeeld in de farma. Bij Hosokawa maken we bedrijven daar op attent.” GEVARENZONES Fabrikanten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze zich aan de ATEX-werkplekvoorschriften houden. Ze moeten hun productieruimtes indelen in zones al naar gelang het type gevaar (een gas/ damp/mistexplosie of een poeder/stofexplosie) en de waarschijnlijkheid dat er een explosieve atmosfeer ontstaat. In de EU zijn producenten bij het bestellen van nieuwe apparatuur wettelijk verplicht om aan te geven of die apparatuur bedoeld is voor gebruik in een gevaarlijke omgeving. Is dit het geval, dan levert Hosokawa Micron de onderdelen en/of apparatuur volgens de gespecificeerde ATEX-zone. “We bouwen onze apparatuur zo dat vorming van een ontstekingsbron wordt voorkomen”, legt Brekveld uit. “De belangrijkste inherente ontstekingsbronnen zijn hete oppervlakken, mechanisch geïnduceerde vonken en statische ontladingen. Door hiermee al in de ontwerpfase, maar ook tijdens de bouw en installatie rekening te houden, garanderen we dat onze apparatuur voldoet aan de ATEX 114-richtlijn.” BESTAANDE INSTALLATIES Bij bestaande productielijnen is de fabrikant zelf verantwoordelijk voor het beoordelen en aanpakken van mogelijke explosiegevaren. Daarbij spelen veel factoren een rol en zijn veel oplossingen mogelijk, waardoor fabrikanten soms het spoor bijster raken en hun heil zoeken bij een van de vele bureaus die ATEX-advies bieden. Brekveld waarschuwt fabrikanten echter: “Die adviesbureaus hebben de neiging om alleen te kijken naar de productieomgeving. Ze gaan voorbij aan wat er daadwerkelijk in de machines gebeurt en hoe de materialen van het ene apparaat naar het andere stromen.” Hosokawa pakt dit anders aan. “Wij analyseren de Hosokawa Micron apparatuur die in zo’n lijn in gebruik is en helpen de producent zo om het explosierisico tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. We letten op de specifieke situatie en de voorkeuren van de fabrikant. Als de uitkomst bijvoorbeeld statische elektriciteit aan het licht brengt, stellen wij oplossingen voor, zoals het wijzigen van de productinname of het aanpassen van de apparatuur, zonder dat dit ten koste gaat van de operationele efficiëntie en de kwaliteit van het eindproduct. Andere oplossingen, afhankelijk van het type product, kunnen zijn om een aardingsapparaat, regelaar of sensor in de leidingen aan te brengen, drukgevoelige breekplaten te plaatsen of om een inerte atmosfeer in de mengkamer te creëren.” MODULAIRE SYSTEMEN De situatie is nog complexer als bedrijven zelf modulaire systemen hebben samengesteld, maar ook als het gaat om oudere systemen. “De ATEX-apparatuurrichtlijn is op verschillende niveaus van toepassing”, zegt Brekveld, “niet alleen op de machine zelf, maar ook op de componenten ervan, plus op de totale productielijn. Het kan erg ingewikkeld worden als een klant bijvoorbeeld een elektromotor of een schakelaar in een batchmengsysteem vervangt. Als je een bestaande component vervangt door een component die niet de juiste ATEX-certificering heeft, ‘Mensen denken soms dat ATEX alleen adviesrichtlijnen zijn. Maar het is een verplichting’ Explosiegevaar Een brand of explosie kan ontstaan als er drie elementen tegelijk aanwezig zijn: • Brandstof (gas, damp of stof) • Oxidant (lucht) • Ontstekingsbron Een explosie ontstaat als deze drie elementen van de ‘vuurdriehoek’ aanwezig zijn, de brandstof met het oxidatiemiddel in de juiste verhouding wordt gemengd en dit mengsel wordt opgesloten. De Europese norm voor het herkennen en beoordelen van explosiegevaarlijke situaties (EN1127-1) onderscheidt 13 soorten ontsteking. De meest voorkomende in productieomgevingen is statische elektriciteit. In een fijn poeder kan zich door wrijving een elektrostatische lading opbouwen, bijvoorbeeld in een meng- of stroomproces. Bij metalen buizen wordt de energie vrij snel weer afgevoerd, maar synthetische buizen isoleren en kunnen dus leiden tot sterk geladen, brandbare stofwolken die bij ontlading kunnen exploderen. De gevolgen kunnen dramatisch en zelfs fataal zijn. In Nederland en het VK vindt gemiddeld één keer per week een stofexplosie plaats, die in 20% van de gevallen tot grote verwondingen leidt. ATEX-zones en apparatuurcategorieën. (illustratie door Gido1969, gebruikt onder CC BY-SA 4.0, aangepast door Hosokawa Micron) Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing www.solidsprocessing.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren