NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
Fakkert automatiseert productie biologische diervoeders
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Fakkert automatiseert productie biologische diervoeders

De nieuwe fabriek en winkel van Fakkert Diervoeders in Heino. Een nieuwe volautomatische fabriek voor de productie van biologische kwaliteitsvoeders maakt Fakkert Diervoerders klaar voor de toekomst. Een verouderd machinepark en de noodzaak tot schaalvergroting waren reden voor de nieuwbouw in Heino. De oude hal en de fabriek gingen tegen de vlakte omdat nieuwbouw goedkoper bleek te zijn dan verbouw.
Wouter Oude Groothuis | Fotografie: Heemhorst FAKKERT AUTOMATISEERT PRODUCTIE BIOLOGISCHE DIERVOEDERS De nieuwe fabriek en winkel van Fakkert Diervoeders in Heino. Een nieuwe volautomatische fabriek voor de productie van biologische kwaliteitsvoeders maakt Fakkert Diervoerders klaar voor de toekomst. Een verouderd machinepark en de noodzaak tot schaalvergroting waren reden voor de nieuwbouw in Heino. De oude hal en de fabriek gingen tegen de vlakte omdat nieuwbouw goedkoper bleek te zijn dan verbouw. Het nieuwe complex is modern, ruim en duurzaam, en dankzij de aanwezigheid van zonnepanelen en warmtepompen bovendien energieneutraal. MAATWERKVOEDERS Fakkert Diervoeders – Hofleverancier sinds 2 april 2012 – ontwikkelt, produceert en verkoopt diervoeders met aandacht voor mens, dier en milieu. Het bedrijf is gespecialiseerd in maatwerkvoeders en ondersteunt de veehouder met advisering en begeleiding op het boerenerf. Alle biologische grondstoffen kunnen enkelvoudig of bewerkt (walsen/pletten) en eventueel gemengd worden in bulk, bigbags of zakgoed. Robert Fakkert, sinds 2001 eigenaar van Fakkert Diervoeders en de vijfde in de lijn van opvolging: “Ik ben als het ware in het bedrijf opgegroeid, en rond m’n twaalfde wist ik al wel wat ik later wilde worden.” Over Ontwerp 10 Solids Processing | nr. 1 | februari 2020 Solids Processing | nr. 1 | februari 2020 11 de redenen voor innovatie kan hij kort zijn: “Niet alleen het gebouw was gedateerd, maar ook de machines. Het was goedkoper om nieuw te bouwen dan het een en ander te vervangen.” PROCESOPTIMALISATIE Bij de verbouwing was een belangrijke rol weggelegd voor Heemhorst International in Nieuwleusen, sinds 1 mei 2019 onderdeel van Alers Machinebouw en Onderhoud. Fakkert is zeer te spreken over die samenwerking: “Zij verzorgden voor ons al jaren het onderhoud aan machines en apparatuur, aanvankelijk in Hoonhorst, nu in Heino. Op basis van die goede contacten hebben zij de bouw van de gehele installatie op zich genomen, van het ontwerp tot aan de ingebruikname.” Onderdeel van de bouw waren een stortput voor de inname van grondstoffen en het achterliggende interne transport, de grondstoffensilo’s, de weeg- en doseerapparatuur en de gereed-productsilo’s. Hier wordt het eindproduct afgewogen en getransporteerd Het ontwerp van de installatie in de nieuwe volautomatische diervoederfabriek van Fakkert in Heino. Uiterst links de stortput met stalen trechter, voorzien van een overrijdbaar rooster, waar de grond­ stoffen gelost worden. Rechts de gereed­productsilo met vier cellen, elk met een opslagcapaciteit van 35 m product. In het midden de beladingsbalg voor het storten van gereed product in een bulkauto of open bakwagen. 3 Ontwerptekening van de installatie bij Fakkert, Heino. (Bron: Heemhorst/Alers) Solids Processing www.solidsprocessing.nl © ProcesMedia Laswerk aan het doseerschuivenplateau. naar de bulkverlading of de afzaklijn. De silo zelf en de staalconstructie zijn geleverd door derden. De automatisering was in handen van Hofman Procesoptimalisatie in Rijssen, maar gebeurde wel steeds in nauw overleg met Heemhorst. De nieuwe fabriek is modern en ruim. De silo heeft een nieuwe opbouw gekregen die plaats biedt aan de productlijnen voor de biologische diervoeders. ASSEMBLAGE Fakkert had Heemhorst al in het voortraject laten weten dat de installatie pas mocht worden geassembleerd nadat het gebouw als geheel – fabriek én winkel – was geplaatst. Zo kon de betonconstructie in een keer worden voorbereid en aangebracht. Daardoor nam de complexiteit van de te bouwen installatie wel toe. Fakkert: “Normaal gesproken worden de siloschotten met een kraan op hoogte gelegd om vervolgens een voor een te worden aangekoppeld en op de juiste plek te worden geplaatst. Nu kon dat dus niet, en moest Heemhorst een hijsvoorziening – een soort kraanbaan – boven de silo’s te plaatsen. Hiermee konden de schotten worden opgehesen en op juiste wijze worden gepositioneerd.” Een en ander bemoeilijkte uiteindelijk de montage wel wat, omdat er nu eenmaal slechts een beperkte ruimte beschikbaar is tussen de wanden/staalconstructie Vanuit de grondstoffensilo wordt via een doseerschuivenplateau de gewenste hoeveelheid van elk product gedoseerd in een bakweger. NIEUWBOUW en de silo. Maar al met al bleken de voordelen van de gekozen werkwijze voor Heemhorst groter dan de nadelen. ONTVANGST Voor de ontvangst van de granen is een stortput ingericht met een stalen trechter die is voorzien van een overrijdbaar rooster. Een kettingtransporteur zorgt voor het transport van de put naar de ontvangst-elevator en vervolgens gaat het product via een tweede kettingtransporteur naar de grondstoffensilo. Van daaruit wordt via een doseerschuivenplateau de gewenste hoeveelheid van elk product gedoseerd in een zogeheten bakweger. BEWERKING De grondstoffenmengsels worden getransporteerd naar de volgende stap in het proces. Al naargelang de klantenspecificatie is dat mengen, walsen of pletten; soms ook blijven de genoemde bewerkingen achterwege. Zo worden maatwerkproducten, geheel volgens klantspecificatie, samengesteld, die daarna terechtkomen in de gereed-productsilo met vier cellen, elk met een opslagcapaciteit van 35 m 3 product. Voor de dosering hiervan is eveneens een doseerschuivenplateau ingericht, ook hier met roosterschuiven. BELADING Nadat dosering heeft plaatsgevonden, wordt het product via de achterliggende transportlijn vervoerd naar een weger. Van daaruit wordt het via een beladingsbalg gestort in een gereedstaande bulkauto of een open bakwagen. Een beladingsbalg zorgt voor een gesloten verbinding tussen de bulkauto en de weger. Terwijl het product valt, wordt de overdruk uit het systeem weggezogen en vindt filtering plaats. Dit voorkomt dat er stof naar buiten treedt; de maximaal toegestane stofemissie bedraagt 5 mg/Nm³. Bij gesloten belading rust de beladingsbalg op het mangat van de bulktruck. Stofafzuiging zorgt voor een constante, lichte onderdruk in de vrachtwagen, waardoor het stof tijdens het beladen niet in de atmosfeer kan komen. Bij open vrachtwagens is het van belang dat de uitloop van de beladingsbalg op het product rust. De stofrok en de speciaal uitgevoerde uitloop maken dat de onderdruk in de balg gehandhaafd blijft en een stofvrije verlading mogelijk wordt. VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD Al met al is Fakkert zeer tevreden over het eindresultaat. “Het was een hele onderneming, maar alles is naar tevredenheid verlopen. Wat we ervoor terug hebben gekregen is een moderne, volledig geautomatiseerde fabriek, een nieuwe hal en een winkel die drie keer zo groot is als de oorspronke- lijke. Ook het assortiment op agrarisch gebied is fors uitgebreid. De winkel ligt naast de oorspronkelijke loods, en naast de nieuwe winkel is de hal verrezen. De oorspronkelijke winkel is een vergader- en presentatieruimte geworden waar we onze klanten kunnen ontvangen.”
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren