NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
Waardecreatie in Avebe innovatiecentrum Innovatie
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Waardecreatie in Avebe innovatiecentrum

Innovatie

Het vorig jaar september geopende Innovatiecentrum huisvest onder meer de onderzoekers en salesmedewerkers van Avebe die tot voor kort verspreid zaten over drie locaties in Veendam en Foxhol. Het resultaat is meer dan de som der delen, veel meer zelfs.
Het nieuwe centrum op de Zernike Campus in Groningen beschikt behalve over kantoorunits en ontvangstruimten over laboratoriumfaciliteiten voor zowel fundamenteel als praktisch onderzoek. Ook biedt het onderdak aan startups (zie kader) en zijn er eigen proeffaciliteiten, zowel letterlijk, in de vorm van een ‘culinary kitchen’, als figuurlijk in de vorm van een proeffabriek.
WAARDECREATIE IN AVEBE INNOVATIECENTRUM Het vorig jaar september geopende Innovatiecentrum huisvest onder meer de onderzoekers en salesmedewerkers van Avebe die tot voor kort verspreid zaten over drie locaties in Veendam en Foxhol. Het resultaat is meer dan de som der delen, veel meer zelfs. 22 Solids Processing | nr. 3 | juni 2019 Solids Processing | nr. 3 | juni 2019 23 INNOVATIE | Wouter Oude Groothuis | Fotografie: Avebe Het nieuwe centrum op de Zernike Campus in Groningen beschikt behalve over kantoorunits en ontvangstruimten over laboratoriumfaciliteiten voor zowel fundamenteel als praktisch onderzoek. Ook biedt het onderdak aan startups (zie kader) en zijn er eigen proeffaciliteiten, zowel letterlijk, in de vorm van een ‘culinary kitchen’, als figuurlijk in de vorm van een proeffabriek. INVESTERING Avebe, in 1919 begonnen als Aardappelzetmeel Verkoop Bureau, is markleider op het gebied van de innovatie en verkoop van aardappeleiwit en sen. In het kader van efficiëntie wordt onderzocht of er mogelijk nog meer eindproduct uit de grondstoffen te halen valt. En met het oog op verduurzaming is een methode ontwikkeld om het aardappelsap na verwerking te zuiveren tot proceswater. Verder wordt onder meer onderzoek gedaan naar de verwaarding van vezels en de overige componenten in het vocht van het vruchtvlees. PROEFFACILITEIT Dat iets in theorie of op laboratoriumschaal werkt, zegt weinig, zeker niet bij een natuurproduct als de aardappel die zich doorgaans weinig aantrekt van welke productspecificatie dan ook. Om te kijken hoe het in de praktijk uitpakt, is opschaling noodzakelijk. Dat gebeurt via een pilot in de proeffaciliteit. “Binnen Innovations wordt volgens een duidelijke projectenstructuur gewerkt”, zegt Laus. “Waardevolle ideeën worden uitgetest in het laboratorium, gevolgd door opschalingsexperimenten in onze proeffaciliteit. Blijken die succesvol, dan gaan we over tot de daadwerkelijke productie. Bij de start van een nieuw project worden de laboratoriumactiviteiten uitgevoerd door productontwikkelaars en applicatiespecialisten. In de proeffaciliteit haken procestechnologen aan die verantwoordelijk zijn Het in september 2018 geopende Avebe-innovatiecentrum op de ZernikeCampus in Groningen. -zetmeel voor menselijke en dierlijke consumptie. De focus komt daarbij steeds meer te liggen op gezonde voeding en de ingrediënten daarvoor. In 2017 en 2018 werd er bijna € 100 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw en uitbreiding van de diverse locaties. In de komende jaren worden er nog enkele tientallen miljoenen geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten, waarin het Innovatiecentrum een centrale rol speelt. De activiteiten bestrijken de gehele range van fundamenteel tot praktisch onderzoek. De proeffaciliteit, de laboratoria en de kantoren zijn in verschillende delen van het gebouw gehuisvest, maar de indeling van de ruimten en de mogelijkheden voor onderlinge kruisbestuiving zijn goed doordacht. Ook de synergie met studenten en het bedrijfsleven zal naar verwachting waardevol zijn. INNOVATIONS Inspelend op trends in de markt – zoals de groeiende vraag naar plant-based ingrediënten, allergenenvrije grondstoffen en clean labels (geen E-nummers) – zoekt Innovations naar nieuwe producten en nieuwe toepassingen voor bestaande producten. “De ontwikkeling van nieuwe toepassingen begint deels in het laboratorium”, zegt Marc Laus, R&D Manager Application Development Center. “We kijken naar trends en naar de mogelijkheden van aardappeleiwit en -zetmeel om bijvoorbeeld vet in producten te vervangen.” Daarnaast worden ingrediënten ontwikkeld op basis van klantspecificatie. Dat begint met een prototype van het beoogde product. Is de klant daarover tevreden, dan wordt dit getest onder de procescondities die bij de klant gebruikelijk zijn, en vinden er waar nodig aanpassingen plaats. Innovations kijkt ook naar de eigen bedrijfsprocesDe indeling van de verschillende ruimten in het innovatiecentrum en de mogelijkheden voor onderlinge kruisbestuiving zijn goed doordacht. ‘We kijken naar trends, maar ontwikkelen ook ingrediënten op basis van klantspecificatie’ Dit artikel is afkomstig uit Fluids Processing www.fluidsprocessing.nl © ProcesMedia Solids Processing | nr. 3 | juni 2019 25 INNOVATIE voor de opschaling en mogelijke implementatie richting productie. Het schaalontwerp van de proefopstelling wordt deels door ons gemaakt; de daadwerkelijk bouw wordt uitbesteed aan leveranciers.” OPSCHALING De opschaling van laboratorium naar proeffaciliteit verloopt relatief snel, zeker nu in de nieuwe setting alle betrokkenen op één locatie werken. De opschaling naar productieschaal vormt echter de echte uitdaging. Thomas Wielema, R&D Manager Technology, legt uit hoe dit verloopt: “De proeffaciliteit is zo ingericht dat processen op semi-technische schaal kunnen worden uitgevoerd. Gaat het op laboratoriumschaal nog om een liter, bij de proeffaciliteit gaat het om 500 tot 1.000 liter en bij fabrieksproeven loopt dit op tot enkele tienduizenden kilo’s. De experimenten in de proeffaciliteit hebben als doel de slaagkans van de uiteindelijke introductie in de productieplant te maximaliseren.” Het onderzoek bij Avebe was van oudsher gericht op zetmeel, maar sinds 2005 is de R&D ook eiwit-georiënteerd, en dit eiwitonderzoek vindt ook plaats in het Innovatiecentrum, zie ook het artikel in het zusterblad Fluids Processing nr. 3, p. 30. Een zetmeel- en eiwitgerichte onderzoeksaanpak komt ook voor. Dit speelt bij de ontwikkeling van ‘blends’ van zetmeel en eiwit. De opschalingsprocedures voor eiwitproducten zijn niet echt vergelijkbaar met die van zetmeelproducten, volgens Wielema. “Eitwittechnologie was toentertijd een totaal nieuwe techniek voor ons, met grote uitdagingen. We werken hard aan het verder ontwikkelen van de eigenschappen van ons aardappeleiwit, dat zich al van nature van dierlijke eiwitten onderscheidt door de hoge nutritionele waarde en het bindend vermogen.” KWEEKVIJVER Een prettige ‘bijkomstigheid’ is dat de mensen die in de toekomstige fabriek (eind)verantwoordelijk worden voor de productie al in het proeffabriekstadium kunnen worden opgeleid. “Regelmatig vindt doorstroming plaats van medewerkers van Innovations richting productie”, zegt Wielema. “Innovations functioneert als een soort kweekvijver voor de hele Avebe-organisatie.” Vaak werkt de proeffaciliteit ook als een showroom voor (toekomstige) relaties en klanten. Die kunnen er de producten zien, ruiken en waar mogelijk proeven. Bovendien vinden mensen het leuk te zien hoe producten worden gemaakt, getuige het succes van een programma als ‘How it’s made’ op Discovery Channel. “Het Innovatiecentrum is het paradepaardje om samen met klanten en relaties te werken aan nieuwe oplossingen!”, besluit Wielema. “Dit kan perfect in onze laboratoria en in de ‘culinary kitchen’ waar we samen met klanten en collega’s naar hartelust concepten kunnen uittesten.” ● Innolab Agrifood In het Innovatiecentrum huist ook het Innolab Agrifood, ontwikkeld door Campus Groningen en partners. Hier kunnen zich bedrijven vestigen die zich bezighouden met: • functionele voedingsingrediënten, die leiden tot een significant beter prestatieniveau, bijvoorbeeld cafeïne en creatine; • nutraceuticals, medicinale of nutritioneel functionele voedingsmiddelen met extra gezondheidsvoordelen, bijvoorbeeld vitamines en supplementen; • biobased economy (BBE), waarbij gebruik wordt gemaakt van biomassa voor niet-voedsel toepassingen, bijvoorbeeld elektriciteit en warmte. • duurzaamheid, (economische) ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met economische, menselijke en sociale aspecten; • gezond ouder worden, met behoud van de kwaliteit van leven. Innolab Agrifood biedt behalve business support aan startups en mkb ook ondersteuning op het gebied van zaken als bedrijfsontwikkeling en -strategie, intellectueel eigendom en octrooiering, budgettering en risicoanalyse. Een van de eerste bedrijven die is ingestapt, is CarbExplore Research dat koolhydraat-actieve, geconstrueerde enzymen ontwikkelt die de productie van functionele koolhydraten mogelijk maken. https://innolabagrifood.com/ Thomas Wielema, R&D Manager Technology bij Avebe. Marc Laus, R&D Manager Application Development Center bij Avebe. ‘De experimenten in de proeffaciliteit hebben als doel de slaagkans van de uiteindelijke introductie in de productieplant te maximaliseren’ Solids Processing www.solidsprocessing.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren