Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Centrales op biomassa zijn de groene garantie Biomassa-silo symboliseert energietransitie
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Centrales op biomassa zijn de groene garantie

Biomassa-silo symboliseert energietransitie

Al dit voorjaar gaat de Eemshavencentrale jaarlijks 800.000 ton biomassa verstoken. Dit markeert het begin van de transitie van kolencentrale naar vaste brandstoffencentrale, goed voor een CO2 -reductie van 1,3 miljoen ton. De opslagsilo die hiervoor nodig is, is bijna klaar.
Nu nog draait de Eemshavencentrale volledig op fossiele steenkool. Conform afspraak (Nederlands Energie Akkoord 2013) wordt 15% van die steenkool vervangen door biomassa, wat een grote bijdrage levert aan de nationale doelstelling om in Nederland in 2020 14% hernieuwbare energie te produceren. De noodzakelijke technische aanpassingen zijn beperkt gebleven, omdat bij de bouw van de centrale al rekening is gehouden met de energietransitie. Wat nog wel gebouwd moest worden, was een nieuwe opslagsilo voor de biomassa die er verstookt gaat worden.

Gerelateerde expertise

Al dit voorjaar gaat de Eemshavencentrale jaarlijks 800.000 ton biomassa verstoken. Dit markeert het begin van de transitie van kolencentrale naar vaste brandstoffencentrale, goed voor een CO2 -reductie van 1,3 miljoen ton. De opslagsilo die hiervoor nodig is, is bijna klaar. 24 Solids Processing | nr. 2 | april 2019 Solids Processing | nr. 2 | april 2019 25 SILOBOUW | Wouter Oude Groothuis | Fotografie: RWE Nu nog draait de Eemshavencentrale volledig op fossiele steenkool. Conform afspraak (Nederlands Energie Akkoord 2013) wordt 15% van die steenkool vervangen door biomassa, wat een grote bijdrage levert aan de nationale doelstelling om in Nederland in 2020 14% hernieuwbare energie te produceren. De noodzakelijke technische aanpassingen zijn beperkt gebleven, omdat bij de bouw van de centrale al rekening is gehouden met de energietransitie. Wat nog wel gebouwd moest worden, was een nieuwe opslagsilo voor de biomassa die er verstookt gaat worden. CONSTRUCTIE Hoe bouw je een silo voor biomassa met een hoogte van 60 meter (inclusief toevoerband), een diameter van 25 meter en een inhoud van 12.000 m3 ? Om te beginnen door gedurende 1.800 uur non-stop beton te storten: 3.000 m3 in totaal, wat neerkomt op een ‘groeisnelheid’ van circa 25 centimeter per uur. De vloer van de silo is vibrerend gemaakt om brugvorming te voorkomen. Verder zijn er diverse veiligheidssystemen aangebracht om broeivorming vroegtijdig te detecteren en waar nodig te blussen. PNEUMATISCH TRANSPORT De twee Ultra Super Critica-ketels van de energiecentrale produceren stoom van 285 bar en 600 ⁰C die een turbine aandrijft waaraan een generator is gekoppeld. De ketels hebben beide een vermogen van 800 MW en leveren stroom aan 3,5 miljoen huishoudens. De opslagsilo is met de beide ketels verbonden via een pneumatisch transportsysteem. In de onderste twaalf meter van de opslagsilo bevinden zich de transportluchtcompressoren die zorgen voor het pneumatisch transport naar de beide ketelhuizen. Hierin is een van de vier kolenmolens aangepast om de biomassapellets voldoende te vermalen, zodat ze kunnen worden verbrand in de ketel. Bij het bijstoken van biomassa verhoogt de molen de brandstofflow om te compenseren voor de lagere verbrandingswaarde van de biomassa en vermogensverlies tegen te gaan. AANPASSINGEN De silo maakt deel uit van een veel grotere installatie die bestaat uit een transportband op de havenkade, een hoektoren met daarin een metaalafscheider en een disc screen separator (speciaal voor houtachtige biomassa), een transportband voor het transport naar de top van de opslagsilo, allerlei veiligheidsequipment en een schakelgebouw waarin zich onder meer het Motor Control Centre (MCC) bevindt. De onderlinge communicatie en aansturing vindt plaats via een Distributed Control System (DCS). Mark Zwarberg, Commissioning Engineer Biomass bij RWE, over de doorgevoerde aanpassingen: “De biomassa wordt aangeleverd door schepen. Een pneumatische scheepsontlader zuigt de schepen leeg, waarna mechanisch transport richting de opslagsilo plaatsvindt. Dankzij de ingebouwde metaalafscheider en de disc screen separator wordt voorkomen dat metaaldelen en/of grove stukken verder in de keten belanden. Bij het ontwerp van het mechanisch transportsysteem is overigens al rekening gehouden met de toekomstige bijstook van 30%; vooralsnog draait de installatie dus op halve capaciteit.” ‘Centrales op biomassa leveren duurzame energie, ook wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait’ Biomassa-silo symboliseert energietransitie ‘CENTRALES OP BIOMASSA ZIJN DE GROENE GARANTIE’ Mark Zwarberg, Commissioning Engineer Biomass bij RWE (l) en Marinus Tabak, manager Eemshavencentrale. VEILIGHEIDSMAATREGELEN Door het in de biomassa aanwezige stof vergroot de kans op stofexplosies. Mogelijke ontstekingsbronnen worden daarom zo veel mogelijk uit de biomassastroom verwijderd, en verder zijn de overslagpunten uitgerust met vonkdetectiesystemen. Gaat het (toch) mis, dan moet een onderdrukkingssysteem – een groot aantal breekplaten in het dak – de ergste schade voorkomen. Voor de biomassa-bijstook zijn verder geen aanpassingen nodig van de hardware in de ketel; bij de luchthuishouding is dit echter wel het geval. “Die aanpassingen waren betrekkelijk eenvoudig te realiseren, dus dat toont wel aan dat de bestaande installatie prima geschikt is voor het opwekken van regelbare, duurzame energie met biomassa. In april/ mei wordt er begonnen met de cold commisioning (de testfase zonder product) en gevolgd door hot commissioning (met product). Verloopt dit goed, dan zal de installatie daarna in gebruik worden genomen”, aldus Zwarberg. TRANSPARANTIE Over de beschikbare hoeveelheid biomassa heerst optimisme. Die zou meer dan voldoende moeten zijn om de transitie naar biomassa als grondstof Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing www.solidsprocessing.nl © ProcesMedia 26 Solids Processing | nr. 2 | april2019 Solids Processing | nr. 2 | april 2019 27 SILOBOUW voor materialen en bio-energie mogelijk te maken. Marinus Tabak, manager Eemshavencentrale, daarover: “RWE gebruikt houtachtige biomassa, afkomstig uit de duurzame bos- en houtindustrie. Het Biomassa Convenant uit 2015 dat samen met de natuur- en milieuorganisaties is opgesteld bevat wereldwijd gezien de strengste eisen ten aanzien van het gebruik van biomassa voor energieproductie. Doordat we volledig zicht hebben op de herkomst en de kwaliteit van de biomassa, spelen we een actieve rol in het vergroten van de transparantie in de biomassaketen.” FINANCIEEL In november 2016 werd RWE door het Ministerie van Economische Zaken subsidie toegekend om biomassa in te zetten in de Eemshavencentrale. Over hoe RWE zichzelf gaat bedruipen als de subsidiekraan definitief wordt dichtgedraaid, is Tabak optimistisch: “Biomassa is op dit moment nog ongeveer twee keer zo duur als kolen. De subsidie die RWE in dat verband ontvangt, loopt nog door tot 2028. In de tussentijd proberen we de prijs van biomassa te laten dalen, onder meer door samenwerking te zoeken met de chemiesector. Voor het opwekken van elektriciteit is feitelijk alleen lignine nodig, slechts een fractie van de biomassa. Door de chemische industrie eerst de benodigde grondstoffen uit de biomassa te laten winnen – bijvoorbeeld bepaalde suikers voor de productie van medicijnen of groene plastics – krijgt de pellet meer waarde. Vooralsnog bestaat onze biomassa nog volledig uit reststromen uit de bosbouw, maar reststomen uit de landbouw lijken ook geschikt; daarnaar verrichten we momenteel onderzoek.” KOLENVRIJ Vanaf 2030 mag een energiecentrale alleen openblijven als deze geen kolen meer stookt. Tabak ziet die toekomst vol vertrouwen tegemoet: “Centrales op biomassa zijn de Groene Garantie, ze leveren duurzame energie, ook wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. Er zijn wereldwijd enorme hoeveelheden landbouwresten beschikbaar die we geschikt kunnen maken voor het opwekken van energie, en als we een keer van deze bronnen gebruik kunnen maken, wordt biomassa allengs een stuk goedkoper.” ● De biomassasilo bij RWE: 3.000 m3 beton, 60 m hoog, 25 m in diameter, inhoud 12.000 m3 . 1. Voorbereidingen voor het aanbrengen van het dak van de silo. 2. Eén kraan is voldoende om het dak te hijsen. 3. Het dak wordt omhoog gehesen. 4. Het dak ligt op zijn plek. Biomassa-silo RWE tijdens de bouw Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing www.solidsprocessing.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenLogin controlpanel