Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Monstername-installaties van TEMA in gebruik bij Energiecentrale  Vliegasbemonstering geautomatiseerd
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Monstername-installaties van TEMA in gebruik bij Energiecentrale

Vliegasbemonstering geautomatiseerd

Sinds 2015 staat in de Eemshaven een ultramoderne energiecentrale, gebouwd volgens de laatste technische inzichten. De handmatige sampling van vliegas vormde daarbij tot voor kort een dissonant, maar daar is inmiddels een oplossing voor gevonden. Het kloppend hart van de energiecentrale wordt gevormd door twee Ultra Super Critica-ketels die met een hoog rendement stoom produceren van 285 bar en 600 °C. Hiermee wordt een turbine aangedreven waaraan een generator is gekoppeld, goed voor de levering van circa 800 megawatt aan het hoogspanningsnet. De centrale kent een lage uitstoot van schadelijke stoffen, doordat de rookgassen worden ontdaan van vliegas, NOx en zwavelbestanddelen.

Bedrijfsinformatie

Gerelateerde expertise

Monstername-installaties van TEMA in gebruik bij Energiecentrale VLIEGASBEMONSTERING GEAUTOMATISEERD Sinds 2015 staat in de Eemshaven een ultramoderne energiecentrale, gebouwd volgens de laatste technische inzichten. De handmatige sampling van vliegas vormde daarbij tot voor kort een dissonant, maar daar is inmiddels een oplossing voor gevonden. Het kloppend hart van de energiecentrale wordt gevormd door twee Ultra Super Critica-ketels die met een hoog rendement stoom produceren van 285 bar en 600 °C. Hiermee wordt een turbine aangedreven waaraan een generator is gekoppeld, goed voor de levering van circa 800 megawatt aan het hoogspanningsnet. De centrale kent een lage uitstoot van schadelijke stoffen, doordat de rookgassen worden ontdaan van vliegas, NOx en zwavelbestanddelen. VLIEGAS Vliegas is dat deel van de as dat bij de verbranding meegaat met de rookgassen; de samenstelling ervan varieert met de brandstof – steenkool dan wel biomassa – en van het gehanteerde verbrandingsproces. De amorfe en kristallijne vliegasdeel16 Solids Processing | nr. 6 | december 2018 Solids Processing | nr. 6 | december 2018 17 AUTOMATISERING | Wouter Oude Groothuis tjes bevatten onder meer silicium-, aluminium- en ijzerdeeltjes, maar ook zware metalen; met name dit laatste maakt het afvangen van het restproduct noodzakelijk. Dit gebeurt voor 99% met behulp van een elektrostatisch vliegasfilter (Efilter), een filter waarover een potentiaalverschil is aangelegd. “Na het E-filter worden de rookgassen nog van het SOx gereinigd in een absorber. Daarin wordt bovendien een aanzienlijk deel van de resterende 1% afgevangen, waarmee aan de milieueis voor stofuitstoot is voldaan”, aldus Jos Oosting, Senior Mechanical Engineer bij de Groningse RWEcentrale. Hij vervolgt: “Dat we niet al bij de bouw besloten tot geautomatiseerde monstername kwam doordat het destijds voorgestelde systeem behalve erg complex ook erg duur bleek te zijn. Aangezien de monstername tijdens de commissioningsperiode [de periode waarin moet worden aangetoond dat de installatie functioneert zoals beschreven, red.] sowieso handmatig moest gebeuren, hebben we besloten om het zo te laten. Dat we nu toch zijn gaan automatiseren heeft twee redenen: we wilden minder personeel hoeven inzetten en de kwaliteit van de bemonstering verbeteren.” CARROUSEL De automatiseringsstap is uitgevoerd door TEMA bv in Rijswijk, onderdeel van de Siebtechnik/ Steinhaus groep, die al ruim 90 jaar de verkoop en projectbegeleiding van machines en systemen voor monstername en -voorbereiding verzorgt in uiteenlopende takken van industrie. Oosting licht die keuze toe: “TEMA had deze monstername-installatie al bij diverse andere bedrijven naar tevredenheid geïnstalleerd en dat was voor ons reden om het gesprek aan te gaan. Goed overleg en gedegen engineering leverden een installatie op speciaal geschikt voor het bemonsteren van vliegas uit het E-filter. Die is in Rijswijk geassembleerd en vervolgens uitvoerig getest.” De monsternemer – een pneumatische cilinder met daaraan een plunjer – neemt op gezette tijden op een representatieve manier een monster uit het buffervat dat zich boven het zendvat bevindt, en dat qua vulling constant wisselt. De plunjer wordt hiertoe in het buffervat gestoken, zodat de kamer van de plunjer vol kan lopen met product waarna deze wordt teruggetrokken. Het aldus verkregen monster valt via een T-stuk en een slangvormige valpijp in de carrousel, waar plaats is voor acht afzonderlijke potten. In totaal passen er 32 monsters van circa 12,5 gram in een pot, waarna de carrousel een achtste slag verder draait. Zowel de frequentie van de monstername als de verblijftijd van de plunjer in het buffervat zijn instelbaar. GRENSWAARDEN Oosting legt het bemonsteringsprotocol uit: “In de vergunningseis voor bemonstering van vliegas staat omschreven hoe een representatief monster moet worden genomen in een voorgeschreven tijdsinterAutomatische vliegasbemonstering De monsternemer – een pneumatische cilinder met daaraan een plunjer – neemt op gezette tijden op een representatieve manier een monster uit het buffervat dat zich boven het zendvat bevindt, en dat qua vulling constant wisselt. De plunjer wordt hiertoe in het buffervat gestoken, zodat de kamer van de plunjer vol kan lopen met product waarna deze wordt teruggetrokken. Het aldus verkregen monster valt via een T-stuk en een slangvormige valpijp in de carrousel, waar plaats is voor 8 afzonderlijke potten. In totaal passen er 32 monsters van circa 12,5 gram in een pot, waarna de carrousel een achtste slag verder draait. Zowel de frequentie van de monstername als de verblijftijd van de plunjer in het buffervat zijn instelbaar. De monsternemer bestaat uit een pneumatische cilinder (links) waarop een plunjer wordt bevestigd rechts) die vervolgens in het buffervat wordt gestoken. (Illustraties: TEMA) Monsternemer voor het automatisch bemonsteren van vliegas, gemonteerd op het buffervat. (Foto: TEMA) Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing www.solidsprocessing.nl © ProcesMedia Solids Processing | nr. 6 | december 2018 19 AUTOMATISERING val. Op basis van deze gegevens, de gemiddelde vliegasproductie en het belastingprofiel worden de frequentie van de monstername en de verblijftijd van de plunjer in het buffervat bepaald. Een pot staat maximaal 8 uur monster te verzamelen; contaminatie wordt voorkomen door de monsterpotten die op dat moment niet worden gevuld af te dichten. Het vliegasmonster wordt in ons eigen laboratorium getest op restkoolstof- en NH4 - gehalte. Het bepalen van het restkoolstofgehalte gebeurt via spectraalanalyse in een elektronenmicroscoop; het ammoniakgehalte wordt bepaald met oplosmiddelen. Voor beide stoffen gelden grenswaarden: 0,8% voor koolstof en 50 ppm voor ammoniak. Worden die grenswaarden overschreden, dan wordt het proces bijgesteld.” REFERENTIE Nadat het teststadium was afgerond, kon de daadwerkelijke installatie van de beide systemen binnen twee dagen worden gerealiseerd zonder dat de beide Ultra Super Critica-ketels uit bedrijf hoefden te worden genomen. Oosting is dan ook tevreden: “Wat ons betreft heeft TEMA er weer een referentie bij!” ● RWE-centrale in de Groningse Eemshaven met rechts twee Ultra Super Critica-ketels. Het restproduct – vliegas – wordt geleverd aan de cementindustrie. (Foto: RWE) (advertenties) • Zakkenvulmachines • Zakvacuumeerstations • Palletisers RESULTAATGERICHTE VERPAKKINGSOPLOSSINGEN VOOR ELKE SECTOR Arodo - Advies, ontwerp, productie, installatie & service arodo.com +32 14672332 sales@arodo.com Bouw Feed Agricultuur En meer... Chemie Food Arodo ontwerpt en produceert reeds decennialang zakken-vulmachines, vacuumeerstations, palletisers, rekhoesinstallaties en totale verpakkingslijnen voor bedrijven wereldwijd. Alles gebeurt in eigen beheer. • Rekhoesmachines • Big-bag vulmachines Wij bieden verpakkingsmachines mét resultaat voor bulkgoederen in o.a. deze sectoren: Gardner Denver, úw vakkundige Partner in vacuüm-, druk- en vloeistoftransportsystemen! Your Ultimate Source for Pressure and Vacuum Onze dienstverlening • advies & systeemengineering • montage • preventief onderhoud • reparatie & aftersales service Uw voordelen! • hoge bedrijfszekerheid • hoge productiviteit • laagste operationele kosten • uitstekende service Blowers & vacuümpompen Blowers, compressoren & vacuümpompen Neem voor meer informatie of advies graag contact met ons op Gardner Denver Nederland B.V. Woerden • tel: 0348-439050 • info.nl@gardnerdenver.com • www.gd-elmorietsche.com Robuschi Benelux Spankeren • tel: 0313-415570 • robuschi-benelux@robuschi.com • www.robuschi-benelux.com Fluïdiseerschijven, pulsesystemen & magneetkleppen Solids Processing www.solidsprocessing.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenLogin controlpanel