Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Zaadveredelaar Syngenta vernieuwt filterinstallaties Site-brede aanpak van stofproblematiek
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Zaadveredelaar Syngenta vernieuwt filterinstallaties

Site-brede aanpak van stofproblematiek

Stof dat vrijkomt bij het verwerken en verpakken van zaden vormt een reëel gevaar voor mens en proces. Stofexplosies veroorzaken bedrijfsschade, (fijn)stof veroorzaakt gezondheidsschade. Met het innoveren van de filterinstallaties sloeg zaadveredelingsbedrijf Syngenta Seeds Nederland twee vliegen in één klap.
De moderne zaadveredelaars zijn hightechbedrijven die met hoogwaardige apparatuur werken, maar die ook kampen met hele down-to-earth problemen, zo blijkt bij Syngenta Seeds Nederland. Dit is de eerste groentezaadveredelaar die kiest voor een grootschalige aanpak van de stofproblematiek.

Gerelateerde expertise

Zaadveredelaar Syngenta vernieuwt filterinstallaties SITE-BREDE AANPAK VAN STOFPROB LEMATIEK Stof dat vrijkomt bij het verwerken en verpakken van zaden vormt een reëel gevaar voor mens en proces. Stofexplosies veroorzaken bedrijfsschade, (fijn)stof veroorzaakt gezondheidsschade. Met het innoveren van de filterinstallaties sloeg zaadveredelingsbedrijf Syngenta Seeds Nederland twee vliegen in één klap. De moderne zaadveredelaars zijn hightechbedrijven die met hoogwaardige apparatuur werken, maar die ook kampen met hele down-to-earth problemen, zo blijkt bij Syngenta Seeds Nederland. Dit is de eerste groentezaadveredelaar die kiest voor een grootschalige aanpak van de stofproblematiek. SITE-BREED “Hogere concentraties stof doen zich voornamelijk voor bij de ontvangst, bij het schonen en bij het kalibreren, maar dat vormt nog niet direct een explosiegevaarlijke werkomgeving”, zegt Arie Zalm, werktuigbouwkundig ingenieur en projectleider bij Syngenta in Enkhuizen. Hij vervolgt: “Wij monitoren onze medewerkers op de werkvloer door regelmatig het stofniveau te meten met een deeltjesmeter. We zaten telkens ver onder de normen voor stoflast, dus qua wet- en regelgeving was er geen aanleiding zaken aan te passen. Maar omdat we qua productie en faciliteiten groeien en 10 Solids Processing | nr. 6 | december 2018 Solids Processing | nr. 6 | december 2018 11 ONTSTOFFING | Wouter Oude Groothuis toewerken naar centralisatie, en omdat de hoofdfilters na 40 jaar toe waren aan vervanging, leek het ons een geschikt moment om de zaak grondig te herzien. Dus zijn we begonnen de knelpunten te inventariseren en te kijken wat ons te doen stond. Als je een risico-inventarisatie maakt, blijkt dat veel onderdelen van het machinepark te maken hebben met een stofstroom. Daarom hebben we gekozen voor een site-brede aanpak.” VOORKEURSLEVERANCIER Het project, dat rond de 4 miljoen euro kostte, is uitgevoerd door Herding uit Purmerend. “Herding heeft hier in het verleden al het nodige aan filterinstallaties geïnstalleerd, inclusief leidingwerk en afzuigkappen”, zegt Zalm. “Ze hebben eerder al op kleine schaal machines aangepast en prototypes gemaakt van afzuigkappen om de stofafzuiging van de oude installaties te verbeteren. En we werkten ook al met de door hen ontwikkelde sinterlamellen. Die bestaan uit compact filtermateriaal dat robuust en reinigbaar is; handig als je veelvuldig werkt met ‘plakkerig’ materiaal. Na een grondige selectieprocedure kwamen ze overtuigend uit de bus als voorkeursleverancier.” VOORBEREIDING De operatie vergde een gedegen voorbereiding. Zalm: “Eerst ga je preventief te werk door de potentiële ontstekingsbronnen te vermijden, bijvoorbeeld door statische lading op te heffen, door componenten te kiezen die niet kunnen vonken of branden, door stofophopingen te voorkomen en door te zorgen dat de machines voldoende worden geventileerd. En je moet zorgen dat de behuizing van je installatie sterk genoeg is om een eventuele stofexplosie op te kunnen vangen en door te geleiden naar een veilige ruimte of een veilig gebied.” TERUGSLAGKLEP Alle nieuwe filterinstallaties kregen verstevigingsribben, werden volledig doorgeaard en voorzien van een breekplaat voor veilige geleiding van de explosie naar buiten. De vloeren eronder zijn opnieuw gelegd en voorzien van een betonplaat onderheid met palen. Belangrijk voor de algehele veiligheid is het feit Afzuiginstallaties op de schoningsafdeling van zaadveredelaar Syngenta. De blauwe terugslagkleppen zijn duidelijk zichtbaar. (Foto: Herding). Omdat het afzuigdebiet hoger ligt, bleken de leidingdiameters van het bestaande luchtleidingsysteem te klein en moest het hele systeem op de schop. (Foto: Herding) Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing www.solidsprocessing.nl © ProcesMedia Solids Processing | nr. 6 | december 2018 13 ONTSTOFFING dat de filterinstallaties in de nieuwe situatie zijn uitgerust met een HEPAfilter klasse EU13 dat het stof voor 100% wegfilter, iets waartoe zelfs een sinterlamellenfilter niet in staat is. Vlak voor dat hoofdfilter is een blauwe terugslagklep geplaatst. Deze klep vormt een barrière tussen de filterinstallatie en de omgeving, en zorgt ervoor dat een eventueel in het filter optredende stofexplosie niet terugslaat richting de fabriek. VALIDATIE Zalm legt uit dat er geen ATEX-audit van de installatie plaatsvindt: “De veiligheid is puur aan jezelf. We worden niet geaudit door ATEX, maar door de eigen veiligheidsdeskundigen van Syngenta, en dat is echt geen kwestie van de slager keurt z’n eigen vlees. Het ontwerp werd overigens al in een eerder stadium gevalideerd door de Bredase veiligheidsadviseur D&F in de rol van externe consultant.” LUCHTLEIDINGSYSTEEM Het nieuwe filterpark is al met al goed voor het afzuigen van meer dan 200.000 m3 lucht per uur uit de productieruimten. De filters zijn voorzien van een zomer-/winterregeling. ’s Winters kan de afgezogen lucht probleemloos worden teruggeblazen in de fabriek, zodat de warmte niet verloren gaat. Daarom zijn de HEPA-filters ook geplaatst. Volgens de wet is retourblazen namelijk niet toegestaan omdat in dat geval stof in de ruimte wordt teruggeblazen. ’s Zomers heeft ventilatie de voorkeur, en wordt de afgezogen lucht dus geheel of gedeeltelijk naar buiten geblazen en vervangen door verse lucht. Omdat het afzuigdebiet in de nieuwe situatie vele malen hoger ligt, bleken alle leidingdiameters van het bestaande luchtleidingsysteem te klein en is het hele systeem op de schop gegaan. Verder is de ombouwoperatie benut om de vele afzuigkappen opnieuw te ontwerpen en zo in te passen dat het stof optimaal wordt afgevangen. BRIKETTEN Eerder werd het afgevangen stof verzameld in onder de filterinstallaties geplaatste containers, die op gezette tijden werden geleegd. In de nieuwe situatie zijn de filterinstallaties gekoppeld aan een pneumatisch systeem dat het stof afvoert naar een centrale plaats. Daar wordt het door een kleiner formaat sinterlamellenfilter geleid en vervolgens tot handzame blokken geperst die in een container terechtkomen. Hierdoor neemt het volume van het afvalstof substantieel af. “De persinstallatie kan 50 kilo stof tot briketten persen”, legt Zalm uit, “waardoor het containervolume met een factor 6 vermindert. We vangen twee soorten processtof af: onbehandeld organisch stof van zaad en plantresten en stof van chemisch behandeld zaad. De briketten van schone stof worden gecomposteerd; het stof van de chemisch behandelde producten wordt verbrand.” En vervolgens niet zonder trots: “Syngenta doet aan gewasbescherming en zadenveredeling, maar heeft ook chemische plants; daar is veiligheid pas echt nummer 1. Gaandeweg is het daar gehanteerde veiligheidspakket ook over onze zaadbedrijven uitgerold. Je kunt inmiddels wel stellen dat wij van de Europese zaadveredelaars het meest vooruitstrevend zijn.” ● Arie Zalm, projectleider bij Syngenta in Enkhuizen. (Foto: Syngenta) ‘Qua veiligheid zijn wij van de Europese zaadveredelaars het meest vooruitstrevend’ ATEX-richtlijn Volgens TNO doet zich in Nederland gemiddeld wekelijks een stofexplosie voor. Stofexplosies ontstaan door een mengsel van brandbare stoffen – gassen, dampen, nevels en stof – onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het (nog) niet-verbrande mengsel. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn. De ATEX-richtlijn heeft als doel stof- en gasexplosies te voorkomen. Er zijn twee richtlijnen: • De ATEX 153-richtlijn is een sociale richtlijn die gaat over de omgeving, de procedures en de medewerkersinstructie. Inherent hieraan is een explosieveiligheidsdocument, met onder meer een identificatie en beoordeling van de explosierisico’s; • De ATEX 114-richtlijn is een CE Richtlijn die betrekking heeft op de apparatuur en op de fabrikanten van beveiligingssystemen, apparaten en installaties in een explosiegevaarlijke omgeving. In Nederland is de ATEX-richtlijn geïmplementeerd in het Besluit Explosiegevaarlijk Materieel, van kracht sinds 1996. https://www.sccm.nl/sites/default/files/ N170509_ATEX_1jun17_0.pdf Solids Processing www.solidsprocessing.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenLogin controlpanel