NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
RWZI Amersfoort: van rioolwater naar kunstmest, biogas en compost
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

RWZI Amersfoort: van rioolwater naar kunstmest, biogas en compost

In Solids Processing 2018-1 was al te lezen hoe fosfaat grotendeels aan de stroom wordt onttrokken als grondstof voor de kunstmestfabriek op het terrein (11). Een groot deel van het fosfaat wint het RWZI terug door het rioolwater door een actieve stripper te leiden. Hierbij wordt een geconcentreerde fosfaatstroom (9c) afgescheiden van een de hoofdstroom. Resterend fosfaat komt vrij bij de vergisting en ontwatering van het slib. Zowel het filtraat van de zeefbandpers (9b) als het centraat van de centrifuge (9a) bevat een relatief hoge fosfaatconcentratie. Alle fosfaatrijke stromen komen samen in een fluÔde bedreactor om er struviet (kunstmestkorrels) van te maken (Struvietreactor). Zo kan het RWZI tot 85% van het fosfaat en 15% van het stikstof terugwinnen en afzetten als hoogwaardige meststof. Het zuiveringsslib dat ontstaat bij het zuiveren van rioolwater wordt ingedikt op zeefbandpersen tot ongeveer 12% droge stof om een deel van het water kwijt te raken. Ingedikt slib wordt een gistingstank ingepompt, waar het ongeveer 18 dagen verblijft bij ca. 37įC. In die tijd wordt het slib deels afgebroken door bacteriŽn. Daarbij ontstaat biogas (60% methaan/CH4, 40% kooldioxide/CO2). Het gevormde biogas wordt gebufferd in de zogenaamde gashouder. Hieruit onttrekken gasmotoren het biogas om dit om te zetten in elektrische energie en warmte. Het biogas dient tevens om de vergistingstank te mengen (5). Dit gebeurt door het gas via de lansen de tank in te blazen (3). Het uitgegiste slib stroomt de gistingstank uit naar een buffer. Vanuit deze buffer wordt het slib onttrokken om ontwaterd te worden door een centrifuge (tot ongeveer 28% droge stof).

Gerelateerde expertise

RWZI AMERSFOORT: VAN RIOOLWATER NAAR KUNSTMEST, BIOGAS EN COMPOST In Solids Processing 2018-1 was al te lezen hoe fosfaat grotendeels aan de stroom wordt onttrokken als grondstof voor de kunstmestfabriek op het terrein (11). Een groot deel van het fosfaat wint het RWZI terug door het rioolwater door een actieve stripper te leiden. Hierbij wordt een geconcentreerde fosfaatstroom (9c) afgescheiden van een de hoofdstroom. Resterend fosfaat komt vrij bij de vergisting en ontwatering van het slib. Zowel het filtraat van de zeefbandpers (9b) als het centraat van de centrifuge (9a) bevat een relatief hoge fosfaatconcentratie. Alle fosfaatrijke stromen komen samen in een fluÔde bedreactor om er struviet (kunstmestkorrels) van te maken (Struvietreactor). Zo kan het RWZI tot 85% van het fosfaat en 15% van het stikstof terugwinnen en afzetten als hoogwaardige meststof. Het zuiveringsslib dat ontstaat bij het zuiveren van rioolwater wordt ingedikt op zeefbandpersen tot ongeveer 12% droge stof om een deel van het water kwijt te raken. Ingedikt slib wordt een gistingstank ingepompt, waar het ongeveer 18 dagen verblijft bij ca. 37įC. In die tijd wordt het slib deels afgebroken door bacteriŽn. Daarbij ontstaat biogas (60% methaan/CH4, 40% kooldioxide/CO2). Het gevormde biogas wordt gebufferd in de zogenaamde gashouder. Hieruit onttrekken gasmotoren het biogas om dit om te zetten in elektrische energie en warmte. Het biogas dient tevens om de vergistingstank te mengen (5). Dit gebeurt door het gas via de lansen de tank in te blazen (3). Het uitgegiste slib stroomt de gistingstank uit naar een buffer. Vanuit deze buffer wordt het slib onttrokken om ontwaterd te worden door een centrifuge (tot ongeveer 28% droge stof). Na ontwatering wordt het slib met vrachtwagens afgevoerd naar eindverwerkers (8) voor bijvoorbeeld verbranding of compostering. ● 26 Solids Processing | nr. 2 | april 2018 Solids Processing | nr. 2 | april 2018 27 MILIEU | Vincent Hentzepeter | Illustratie: Andries Hof RWZI Amersfoort, onderdeel van Waterschap Vallei en Veluwe, probeert zo veel mogelijk bestanddelen in het rioolwater te benutten voor de productie van nuttige grondstoffen. Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing www.solidsprocessing.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren