Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Frans Bakker van Dinnissen Process Technology over 25 jaar stortgoedtechnologie De maakindustrie is springlevend
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Frans Bakker van Dinnissen Process Technology over 25 jaar stortgoedtechnologie

De maakindustrie is springlevend

Frans Bakker begon als proces engineer in de cacaoindustrie. Inmiddels is hij mede-eigenaar bij Dinnissen Process Technology, verantwoordelijk voor het commercile gedeelte binnen het bedrijf en bovendien bestuurslid bij de Machevo & Bulk Vereniging. Aan de lezers van Solids Processing vertelt hij wat er bleef en wat er veranderde de laatste 25 jaar in stortgoedland.

Bedrijfsinformatie

Christien Nuboer Frans Bakker van Dinnissen Process Technology over 25 jaar stortgoedtechnologie ‘De maakindustrie is springlevend’ Frans Bakker begon als proces engineer in de cacao- industrie. Inmiddels is hij mede-eigenaar bij Dinnissen Process Technology, verantwoordelijk voor het commerciële gedeelte binnen het bedrijf en bovendien bestuurslid bij de Machevo & Bulk Vereniging. Aan de lezers van Solids Processing vertelt hij wat er bleef en wat er veranderde de laatste 25 jaar in stortgoedland. Toen Frans Bakker meer dan 25 jaar gele- den als proces engineer begon, kwam hij in aanraking met diverse nieuwbouwpro- jecten en allerlei facetten van techniek. “Er werd veel geïnvesteerd binnen het bedrijf waar ik werkte en ik heb daar dan ook veel geleerd. Ik hield me bezig met vloeistoffen en solids, maar ook stoom, condens, warm water en andere proces- technologieën kwamen aan bod. Toch wilde ik na vijf jaar verder.” Bakker ging zich, als werktuigbouwer, specialiseren in elektronica omdat in die tijd de PLC technologie enorm in opkomst was. “Ik werd verantwoordelijk voor totaalprojecten waar de disciplines bouwkunde, werktuigbouwkunde, pro- cestechniek en de besturing daarvan samenkwamen. Via een advertentie van een headhunter zag ik een vacature voor een salesfunctie bij een bedrijf voor stortgoedcomponenten en zo kwam ik toevallig in de verkoop terecht. Nog steeds trekt de techniek me enorm, maar ook de bedrijfskundige aspecten daar-2013 stonden we 23e op de Nederlandse maakindustrieranglijst.” Het gemeenschappelijk belang van Frans Bakker en Dinnissen om zowel in de pet- food, feed en in de food en chemie te groeien, wierp zijn vruchten af. “We gin- gen van 100 naar 165 man en de omzet verdubbelde de afgelopen jaren.” In 2011 werd Dinnissen Solutions in de Dinnissen Groep geïntegreerd en werd Bakker één van de eigenaren van het geheel. Sales, projectmanagement en engineering ge- beurt in Sevenum en in Purmerend, terwijl productie, productontwikkeling, service en administratie in Sevenum plaatsvinden. Flexibel Op de vraag wat dan precies de suc- cesfactor is van Dinnissen, antwoordt Bakker: “Wij zijn door onze grotere schaal in staat machines te ontwikkelen waarbij we gelijk inspelen op een klantvraag. We merken dat multinationals in alle branches met ons willen werken. Dinnissen levert hoogwaardige, klantspecifieke machi- nes, zoals de D-Topline Pegasus menger, processystemen en innovatieve oplos- singen.” En waar de groei nu vooral ligt bij food en chemie, noemt Bakker petfood en feed als markten die men niet wil ver- geten. “We zijn in de petfood marktleider op het gebied van vacuümcoaters en voor de feed hebben we net een Hamex hamermolen met automatische zeefwis- “Je bent geen door- geefluik, maar een trendsetter in de markt, die telkens nieuwe ideeën en innovaties blijft bedenken” 70 71 een ander heeft ontwik- keld. Ik kwam al snel tot de conclusie dat dat niet is wat de klant vraagt. Die wil ontzorgd worden en dus service en een heel pakket eromheen.” Bakker zag meer in een vorm waarbij altijd de juis- te oplossing voor de klant wordt gezocht in de vorm van procesmachines en systemen of het realiseren van totaaloplossingen en innovaties met een goede service. Value en inno- vatie zijn hierbij volgens hem sleutelwoorden. “Je bent geen doorgeefluik, maar een trendsetter in de markt, die telkens nieuwe ideeën en innovaties blijft bedenken voor de opti- male oplossing voor maxi- male waardetoevoeging in de productie samen met de klant.” Food en chemie Toen het bedrijf waar hij werkte in 2005 van eigenaar wisselde, raakte Bakker in gesprek met Dinnissen waar hij al sinds 2001 goede contacten mee onderhield. Bakker: “Ik wilde vanuit een onafhan- kelijkheid van fabricaten oplossingen in de markt zetten, maar zag niets in het opzetten van een nieuw bedrijf. Din- nissen, op dat moment al een van de grootste Nederlandse bedrijven die zich met stortgoedtechnologie bezighielden, wilde zichzelf versterken in de food- en chemiemarkt. De goede naam die zij hadden, sprak mij aan. Ik begon met het schrijven van een businessplan voor een tak die we de naam Dinnissen Solutions gaven. In feite een system integrator met maakkracht. Wij kunnen niet alleen alles bedenken, maar als kernkracht ook zelf procesequipement produceren.” Dat brengt Frans Bakker bij nog een trend van de afgelopen 25 jaar. De, zoals hij het noemt, verguizing van de maakin- dustrie in ons land. “Ik weet nog precies dat in Nederland altijd werd gezegd dat we ons meer moesten toeleggen op de dienstensector. Niets is minder waar. Dinnissen is bij uitstek een van de bedrij- ven in Nederland die aantoont dat de maakindustrie mogelijkheden biedt. In Internationale rol De rode draad gedurende de afgelo- pen 25 jaar? Frans Bakker: “Het begon met grote chemische multinationals. Die markt is inmiddels misschien in Nederland geconsolideerd, maar als tegenbeweging groeit de wereldmarkt in zowel feed, food en ook chemische industrie aanzienlijk. Het is ons geluk dat Nederland als bakermat van de voedingsmiddelenindustrie nog altijd een belangrijke internationale rol speelt in (agro)food en de verwerking ervan. Denk aan melk en babyvoeding. Hierin willen wij onze grote accounts zo goed mogelijk volgen. Nu bouwt Dinnissen bijvoorbeeld mee aan een Chinese babyvoedingfabriek in Frankrijk.” Natuurlijk erkent hij dat de wereld con- tinu verandert. En dat je nooit voor 100 procent kan voorspellen welk pad je moet kiezen. Klantcontact speelt daar- bij een grote rol. “Maar je mag ook best eigenwijs zijn. Zoals het idee dat we opperden bij een klant om lean gravity mixing te introduceren. Daarbij schakel je tussenliggende stations in het proces uit en ga je heel basic te werk. Daar gaan heel wat gesprekken met ons team aan vooraf met de vraag ‘Wat kunnen we weglaten zodat de klant met minder mensen, minder energie, minder reinigen en meer efficiency kan produceren?’ Dat zijn de belangrijke uitdagingen voor onze klanten in deze tijd.” Ove- rigens gaat dit systeem ook toe- gepast worden voor kalvermelk, premix, waspoe- ders en chemische producten. Al kan Frans Bakker de toekomst niet voorspellen, groei is er volgens hem nog genoeg te verwachten in food en ba- sischemie, want van de laatste maakt de food weer gebruik. Hierbij moet dan nog wel worden aangetekend dat de maakindustrie niet kan groeien als er te weinig procestechnologen of werk- tuigbouwkundigen instromen. Bakker: “Wij zijn altijd op zoek naar jonge tech- neuten. Bij ons moeten ze van onder af instromen om het vak goed te leren. Maar we proberen het zo leuk mogelijk te maken, zodat ze willen blijven. Dat lukt ons gelukkig vrij goed, gezien ons lage personeelsverloop.” ■ omheen. Ik heb me uiteindelijk op vrij jonge leeftijd goed kunnen ontplooien bij de bedrijven waar ik gewerkt heb.” Marktbenadering De salesfunctie was bij een handelsmaat- schappij en dat brengt Frans Bakker al meteen op een van de grootste veran- deringen in de markt. Bakker: “De markt werd destijds bewerkt door agenten en tussenpersonen die op commissiebasis verschillende leveranciers onder de aandacht van de klant moesten bren- gen. Vroeg of laat loop je dan tegen conflicten aan. Of je bevoordeelt de ene leverancier ten opzichte van de andere of een leverancier ziet dat de zaken zo goed gaan dat hij een eigen vestiging begint.” Bovendien wilde hij meer toegevoegde waarde bieden. “De mogelijkheden voor een tussenpersoon om ingewikkelde projecten vanuit het buitenland te bou- wen, zijn beperkt. Dat komt neer op het verkopen van (standaard)machines die sel ontwikkeld. Een aantal daarvan is al in gebruik en we kregen al opdrachten voor nieuwe. Daarmee kan de klant zonder operator in 40 seconden van zeef wisselen in een hamermolen.” Daarmee speelt Dinnissen in op een groeiende trend, namelijk verdere efficiencyverbetering en automatisering. Naast duurzaamheid, energie en continu doordraaien zijn dit belangrijke onderwerpen voor de procesindustrie. “Voor de babyvoe- dingmarkt ontwik- kelden we een lean gravity mixing line. We zijn in die sector misschien klein ten opzichte van concullega’s, maar kunnen daardoor snel schakelen. Nog zo’n trend is hygiëne. Het aandachts- punt zonescheidingen wordt steeds belangrijker. Door goed naar de klant te luisteren en het aanreiken van vernieu- wende processystemen bouwen we een voorsprong op, daar waar een grote installatiebouwer een heel traject moet doorlopen voor een ontwikkeling. Boven- dien engineeren we met SolidWorks. Dit is direct gekoppeld aan onze productie. Procesautomatisering en service zijn de belangrijke verbindende factoren voor elk proces en dan ook volledig geïnte- greerd in onze bedrijfsvoering.” ‘Je mag soms best eigenwijs zijn’ Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux www.solidsprocessing.nl© Vezor Media Solids ProcessingNr. 4 - september 2014Solids ProcessingNr. 4 - september 2014
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel