NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
‘Binnenstebuiten’ filterzakken en een BFM-manchet Stof van kalkblus proces de baas
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

‘Binnenstebuiten’ filterzakken en een BFM-manchet

Stof van kalkblus proces de baas

De vestiging Gouda van de Belgische kalkproducent Carmeuse is verantwoordelijk voor het kalkblusproces waarmee de laatste stap richting kalkhydraat wordt gezet. Dat proces is niet explosief, maar wel stoffig. Theo Wagemaker, hoofd productie in Gouda, kreeg steeds meer problemen met de kwaliteit van de zakken in het filter, waardoor deze regelmatig vervangen moesten worden. Een jaar na het in gebruik nemen van een door een andere leverancier aangedragen oplossing, verloopt de afzuiging van het blusproces goed en gaan de zakken veel langer mee.

Bedrijfsinformatie

Christien Nuboer ‘Binnenstebuiten’ filterzakken en een BFM-manchet De vestiging Gouda van de Belgische kalkproducent Car­ meuse is verantwoordelijk voor het kalkblusproces waarmee de laatste stap richting kalkhydraat wordt gezet. Dat proces is niet explosief, maar wel stoffig. Theo Wagemaker, hoofd productie in Gouda, kreeg steeds meer problemen met de kwaliteit van de zakken in het filter, waardoor deze regelmatig vervangen moesten worden. Een jaar na het in gebruik nemen van een door een andere leverancier aangedragen oplossing, verloopt de afzuiging van het blusproces goed en gaan de zakken veel langer mee. Wagemaker uitgevoerd proefje in het lab komt het tot leven. Op het moment dat de kalk in aanraking komt met water, reageert het erg snel waardoor warmte vrijkomt. Door die warmte verdampt een deel van het water. De brokken kluitkalk vallen in stof uiteen. Uiteindelijk wordt het poeder aan de onderzijde van de blusmachine in een transportschroef opgevangen en naar de windzeven gevoerd die verschillende fracties van het kalkhydraat uitzeven. Deze fracties gaan naar voorraadsilo’s van waaruit de kalk per bulkauto naar de 5455 een opslagcapaciteit voor twee dagen blussen. Bij binnenkomst wordt de on­ gebluste kalk eerst nog van 40 mm naar 25 mm gebroken met een Prallmolen. Daarna wordt het gedoseerd in de blus­ machine gevoerd. Door het toevoegen van water aan de ongebluste kalk, het blussen, ontstaat warmte, een exotherme reactie. De gebroken kluitkalk, afgewogen met een weegband, wordt via een sluis in de eerste trog van de blusmachine gevoerd. Hier wordt water toegevoegd. Het meng­ sel wordt met stalen schoepen naar het einde van de trog gebracht waar het achtereenvolgens in de tweede en derde trog valt. Door de reactie met water krijgt het mengsel een steeds gro­ ter volume. De derde trog heeft daarom een twee keer zo grote diameter als de eerste trog. De hoeveelheid water in het proces wordt geregeld op basis van de gemeten temperaturen in de tweede en derde trog. De gemiddelde tempera­ tuur is ongeveer 100°C. Als het proces op temperatuur is, neemt een plc de bestu­ ring over en regelt deze de hoeveelheid water via elektrisch gestuurde waterklep­ pen. Per uur wordt 8 ton ongebluste kalk geblust met 5 ton (m 3) water. In eerste instantie is dit proces niet zo goed voor te stellen, maar na een door van de zak aan het filter zit genaaid steeds kapot, vertelt Wagemaker. “De laatste jaren gebeurde dat vaker. On­ danks de uiteindelijk drie stiknaden moest ik elke drie maanden wel een aantal zakken, van de totaal 108, afbinden. Ook een extra flap over de stiknaad voldeed niet. Helaas kwamen de leveranciers van die zakken, zelfs na uitgebreid on­ derzoek, niet met een ander type zak. We kregen het advies de instellingen te wijzigen, maar daarmee trad geen merkbare verbetering op.” Nedfilter, dat al als leverancier langs­ kwam voor een ander filter, raadde uiteindelijk aan de zakken binnenstebui­ ten te stikken. Samen met het gebruik van teflondraad bleek dit afdoende. Wa­ gemaker: “Het stiksel komt nu niet meer in aanraking met het stof. Achteraf kun je zeggen dat het teflon dus misschien niet eens had gehoeven, maar de nieuwe zakken hangen nu een jaar zonder dat ik ze hoefde te vervangen dus ik ben een tevreden mens.” Overigens raadde Nedfilter ook aan de reiniging direct te starten. Waar in het ver­ leden de verschildruk tussen de vuile en de schone luchtzijde bepaalde wanneer de persluchtpulsen werden aangestuurd, gebeurt dat nu direct vanaf de start. Marcel Duijvestijn van Nedfilter: “Daar­ mee voorkom je dat het ‘aangekoekte’ Carmeuse verwerkt in Gouda zo’n 30.000 ton ongebluste kalk per jaar. Theo Wa­ gemaker legt uit dat de ongebluste kalk met een bak van zo’n 1.200 tot 1.400 ton wordt aangevoerd. “Een duwboot haalt de lege bak weg en vervangt die door een volle. Tenzij er ijs ligt, dan wordt het aangevoerd over de weg met vracht­ wagens vanuit ons moederbedrijf in BelgiĂ«.” Daar wordt de kalksteen middels openmijntechnologie gewonnen langs de oevers van de (Belgische) Maas. Van die kalk wordt een deel gebrand zodat ongebluste kalk ontstaat. In Gouda wordt de bak aan de kade met een kraan gelost in een lostrechter. De voorraadsilo’s in de fabriek hebben afnemers vervoerd wordt. Ook wordt een deel verpakt in zakken of big bags en kan er kalkmelk van gemaakt worden. Lekkende zakken Bij het blusproces ontstaat waterdamp die afgezogen wordt door een venti­ lator. In die damp zit veel stof dat met een luchtfilter wordt afgescheiden. Dat gebeurt al jaren met filterzakken. Alleen ging het stiksel waarmee de onderzijde Kalkwinning Carmeuse, een van ’s werelds grootste kalkproducenten, heeft productielo- caties wereldwijd. Het bedrijf begon in BelgiĂ«, maar door allerlei overnames exploiteert het nu kalkvoorraden in frankrijk, t urkije, het Oostblok en de Vs. in nederland is er alleen een ‘blus’locatie. Het op de rivieroevers afgezette calciumcarbonaat moet onder een toplaag vandaan worden gehaald. Er worden gaten in de kalksteen geboord en met springstof wordt de kalk losgemaakt. Daarna worden de brokken met shovels in brekers gekiept. na breek- en zeefstappen blijven er verschillende fracties over. De toepassingen zijn vervolgens legio: bemesting, medicijnen, (afval)??wa- terreiniging, de (wegen)bouw, maar ook in communicatiemiddelen en in heel zuivere vorm zelfs in babyvoeding. Kalkstof kan ook worden verlijmd tot tegels. Deze zijn gebruikt bij de aanleg van een viaduct in BelgiĂ«, maar mass??aproduc- tie lijkt toch niet erg lonend. 10-15 procent van de gewonnen kalk wordt gebrand in ovens bij een tempera- tuur van 900ÂșC. Bij dit proces ontsnapt de CO2 en ontstaat calciumoxide, CaO, ook wel ongebluste kalk genoemd. Daarna wordt eventueel de blusstap toege- past zoals beschreven in dit artikel. stof van kalkblus proces de baas Afnemers Carmeuse gouda levert kalkhydraat in drie fracties: 97/30, 97 en 90. De eerste twee zijn goed voor 50 procent van de output, de resterende 50 procent is de 90-fractie. theo Wagemaker: “Van de gebrande kluiten kalk is de kern soms onvoldoende gebrand. Dat gebeurt wel eens met het opstarten of eindigen ??van het brandproces of als de temperatuur tĂ© hoog is bij het branden, waardoor de buitenzijde dichtschroeit. Daarom moet de 90-fractie met de kogelmolen ge- malen worden en daarna weer gezeefd.” Waterleidingbedrijven gebruiken vooral kalkhydraat voor reiniging en decar - bonatie. Dat doen ze met de 97/30-fractie. De minder fijne fractie gaa??t naar de chemische industrie. in de vorm van Mekal en sC90 liggen ook heel wat zakken kalk opgeslagen voor de bouw. in Mekal zit een luchtbelvormer om cement gemakkelijker verwerkbaar te houden. Theo Wagemaker van Carmeuse demonstreert het exotherme proces van kalkblussen door een beetje water op de ongebluste kalk te gieten De drie varianten filterzakken op een rij: rechts de dubbelgestikte; in het midden het filter met extra overslag en links de ‘binnenstebuiten’ versie Theo Wagemaker (links) en Marcel Duijvestijn (Nedfilter) voor het BFM-manchet ‘De zakken hangen al een jaar zonder dat ik ze hoef te vervange n’ Dit artikel is afkomstig uit solids Processing Benelux www.solidsprocessing.nl© Vezor Media fluids ProcessingNr. 4 ­ september 2014fluids ProcessingNr. 4 ­ september 2014 OntstOffingstof van kalkblusproces de baas materiaal te dik wordt om makkelijk af te werpen en het filter verstopt raakt.” Wagemaker vervolgt: “Perslucht is welis­ waar duur, maar ik kan de frequentie van de pulsen instellen. We verbruiken nu iets meer perslucht, maar de zakken slaan niet meer dicht. Bij een vervuild filter heb je minder afzuiging en houd je het vochtge­ halte in het hydraat niet in de hand. Het laatste jaar heb ik geen problemen meer met het proces of het vocht, en dus ook niet met mijn klanten.” tweede inbreng Overigens heeft Nedfilter inmiddels nog een probleem kunnen oplossen bij Car­ meuse. Bij de balgen boven en onder een trilzeef zitten nu BFM­manchetten. Wage­ maker: “Doordat ze doorzichtig zijn, kun je het proces volgen. Na een half jaar zijn ze inmiddels iets verkleurd door de tempera­ tuur. Maar zeker in het begin, bij de opstart en het inregelen van een nieuwe zeef in het proces, konden we de doorloop goed zien. Dat was een prima hulp.” De BFM­manchetten worden aan de bin­ 56 balgen, zeker die met afwijkende afme­ tingen, op voorraad gehouden moeten worden. De producent zit in Nieuw­Zee­ land en de levertijd is tien weken. “Maar ook hier weegt de grip die we hiermee houden op het proces op tegen de extra voorraaddelen.” ■ nenzijde van de balg vastgeklikt in een BFM­adapter. “Daardoor zijn ze snel te vervangen en makkelijk in en uit te klik­ ken zonder gereedschap. Je ziet meteen of ze goed geplaatst zijn of niet en een fout komt meteen aan het licht.” Wa­ gemaker merkt daarbij wel op dat de Mediumleverancier nedfilter heeft een gespecialiseerde divisie voor de installateur en een voor de industrie. in het eerste geval gaat het voornamelijk over luchtbehandeling bij kantoren en dergelijke, maar voor de industrie reizen elf mensen dagelijks door nederland en BelgiĂ« om allerlei filterproblemen op te lossen. Marcel Duijvestijn van nedfilter: “Wij zijn een oplossinggerichte leverancier. We doen een inven- tarisatie en maken in samenspraak met de klant een aanbeveling. Het fi??lter - medium dat wordt aanbevolen, is cruciaal. Dat kan namelijk bepalend zijn of de installatie goed of matig werkt en luistert dus erg nauw. We zijn eigenlijk vrij uniek in onze intensieve begeleiding, maar we zien liever een tevreden klant dan dat we per sĂ© hetzelfde product als onze concullega’s willen leveren. Met onze praktijkervaring en de engineers proberen we een match te vinden tussen proces en probleem. Wat dat betreft was Carmeuse ook niet uniek en kon ik het bedrijf met mijn ervaring al gauw aan een mooie kostenbesparing help??en.” solids Processing Benelux www.solidsprocessing.nl© Vezor Media Maayen Machinebouw B.V. ‱Kastanjeweg 4 ‱3421 TD Oudewater Telefoon 0348 - 563 454 ‱Telefax 0348 - 565 477 info@maayenmachinebouw.nl ‱www.maayenmachinebouw.nl Maayen Machinebouw BV ontwerpt en bouwt voor de droge procesindustrie ‱ TRANSPORTEREN ‱ DOSEREN ‱ MENGEN ‱ OPSLAG ‱ 0507_MAAYEN_beurs.qxd:0307_MAAYEN.qxd 18-02-2009 09:12 Pagina 1 (advertentie)
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren