Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Eerste TPM-award voor Suiker Unie  Puttershoek ‘Totaalvoetbal’ voor aanzienlijke rendementstijging verpakkingslijnen
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Eerste TPM-award voor Suiker Unie Puttershoek

‘Totaalvoetbal’ voor aanzienlijke rendementstijging verpakkingslijnen

Cosun is al geruime tijd bezig met de invoering van Total Productive Maintenance (TPM) als verbetermethode. De specialiteitenfabriek van Suiker Unie in Puttershoek is daarbij één van de koplopers binnen het concern. Het rendement van de verpakkingslijnen steeg hier met maar liefst 10 tot 15 procent. In januari sleepte men in Puttershoek de eerste TPM-award van het Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) binnen. Diet Wolfert van Suiker Unie legt uit hoe TPM binnen deze fabriek is geïmplementeerd.

Gerelateerde expertise

Cosun is al geruime tijd bezig met de invoering van Total Productive Maintenance TPM als verbetermethode De specialiteitenfabriek van Suiker Unie in Puttershoek is daarbij een van de koplopers binnen het concern Het rendement van de verpakkingslijnen steeg hier met maar liefst 10 tot 15 procent In januari sleepte men in Puttershoek de eerste TPMaward van het Japan Institute of Plant Maintenance JIPM binnen Diet Wolfert van Suiker Unie legt uit hoe TPM binnen deze fabriek is geimplementeerd Jaap van Ede Totaalvoetbal voor aanzienlijke rendementstijging verpakkingslijnen Eerste TPMaward voor Suiker Unie Puttershoek Cosun is al geruime tijd bezig met de invoering van Total Productive Maintenance TPM als verbetermethode De specialiteitenfabriek van Suiker Unie in Puttershoek is daarbij een van de koplopers binnen het concern Het rendement van de verpakkingslijnen steeg hier met maar liefst 10 tot 15 procent In januari sleepte men in Puttershoek de eerste TPMaward van het Japan Institute of Plant Maintenance JIPM binnen Diet Wolfert van Suiker Unie legt uit hoe TPM binnen deze fabriek is geimplementeerd In 2007 besloot Cosun om in al hun fabrieken de procesverbetermethode Total Productive Maintenance TPM in te voeren volgens de strenge regels van het Japan Institute of Plant Maintenance JIPM Drie productielocaties lopen daarbij voorop Aviko in Cuijk ontving in 2011 al een award van het JIPM voor het behalen van het eerste TPMniveau Excellence A In januari van dit jaar volgden twee fabrieken van Suiker Unie de campagnefabriek in Vierverlaten waar kristalsuiker uit suikerbieten wordt gewonnen en de specialiteitenfabriek in Puttershoek Op deze laatste locatie is Diet Wolfert de TPMcoArdinator In maart zijn we in Kyoto in Japan geweest om onze TPMaward in ontvangst te nemen vertelt hij We hebben toen ook een Toyotafabriek kunnen bezoeken Solids ProcessingNr 3 juni 20134243Solids ProcessingNr 3 juni 2013 gesmeerd lopend proces zie ook het kader De grenzen tussen de disciplines vervaagden Vergelijk het met totaalvoetbal ook al is een voorspeler in dit geval een operator technisch niet de meest gespecialiseerde verdediger in dit geval een monteur toch kan hij soms sneller ingrijpen Wolfert De operators produceerden vroeger totdat bijvoorbeeld het sealingproces zo ver was ontregeld dat de machine moest worden stilgezet Daarna werd er dan een monteur bijgeroepen Wij willen echter in het kader van de TPMpilaar autonoom onderhoud dat de operators zelf tijdig het proces bijregelen In het begin dacht Suiker Unie Puttershoek voor de invoering van TPM genoeg te hebben aan de audits van de JIPMconsultants en hun handleiding Die handleiding is immers een zeer gedetailleerd stappenplan om TPM in te voeren Niet alles staat daar echter in Bovendien is deze toegespitst op een bedrijf dat alles van in tot verkoop omvat maar wij zijn niet meer dan een sourcing unit We produceren in opdracht van de verkoopafdeling en leveren af aan het distributiecentrum Een andere complicerende factor was dat toen wij TPM invoerden het hoofdkantoor van Suiker Unie dat nog niet had gedaan Daarom hebben we toch een consultant in de arm genomen om deze problemen te tackelen en om prestatieindicatoren specifiek voor ons te ontwikkelen Dit was Irma Raijman We kenden haar nog uit de Blom Consultancytijd maar ze heeft nu haar eigen adviesbureau World Class Improvement te behalen maar qua volume zijn de verliezen ook daar gering Veel meer verbeterpotentieel is er bij het verpakkingsproces lees het afvullen van de kilozakken suiker Dat klinkt saai maar dat is het niet Er moet qua gewicht altijd evenveel suiker in een kilopak maar omdat de kristalgrootte varieert wisselt het volume Bij het sluiten van de verpakking wordt de bovenkant tweemaal omgevouwen en dan geseald en afgeknipt De machine die dat doet moet voortdurend worden bijgesteld Iets soortgelijks speelt bij het verpakken van suikerklontjes De klontjes passen precies in een doos dus je moet zorgen dat elk klontje precies het juiste formaat heeft Als de suikerkristallen relatief groot zijn moet je ze daartoe harder samenpersen in de mal Maar ook weer niet te hard want anders lost zon suikerklontje niet op in de koffie Totaalvoetbal De invoering van TPM betekende voor de verpakkingslijnen dat iedereen daar zijn klontje ging bijdragen aan een In Puttershoek worden echter ook specialiteiten gemaakt zoals suikerklontjes poedersuiker en basterdsuiker Dat laatste is een typisch Hollands product Het wordt gemaakt door mengstroop aan de suiker toe te voegen Vroeger deed men dat gewoon in een open bak maar dan krijg je klonten in je product Sommige consumenten vinden dat wel lekker maar voor banketbakkerijen is het een probleem Een klontje trekt water aan en dan krijg je een gat in het gebak We gebruiken daarom nu een gecontroleerd mengproces zodat je homogene basterdsuiker krijgt Poedersuiker is in feite niets anders dan fijngemalen kristalsuiker Toch komt ook daar meer bij kijken dan men denkt legt Wolfert uit Door het malen wordt de suiker amorf maar na verloop van tijd wil het weer zijn kristalvorm aannemen Gebeurt dat in de verpakking dan krijg je een blok Om dat te voorkomen laten wij de suiker meteen al herkristalliseren Je krijgt dan minikristalsuikerdeeltjes en die zijn stabiel Dankzij de jarenlange ervaring met de suikerverwerking is het zeefproces verregaand geoptimaliseerd Bij de productie van de specialiteiten valt nog wel winst niet We maten bijvoorbeeld al jarenlang de Overall Equipment Effectiveness OEE een tool die bij ons werd geintroduceerd door adviesbureau Blom Consultancy Eerst verzamelden de operators daarbij alle gegevens handmatig maar later hebben we de OEEtoolkit van FullFact geinstalleerd Daardoor kregen we een veel beter beeld van de oorzaken van korte stops Dat was een mooi uitgangspunt toen we TPM echt diepgaand gingen invoeren Specialiteiten De grondstof voor de specialiteitenfabriek is kristalsuiker uit de campagnefabrieken Wolfert Deze normsuiker wordt gedurende de bietencampagne vanuit de suikerfabrieken aangevoerd en dan hier opgeslagen in grote silos Afhankelijk van de gewenste kwaliteit wordt de kristalsuiker gezeefd en gesplitst in verschillende fracties Het leeuwendeel wordt daarna direct verpakt onder meer in de bekende kilozakken met als merknaam Van Gilse Met name het trainingsprogramma voor autonoom onderhoud waarbij operators leren om zelfstandig verpakkingslijnen bij te regelen blijkt een groot succes in Puttershoek In een on the job trainingsprogramma begeleiden een ervaren operator en een monteur steeds een operator waarbij deze meteen de eerstegeneratie eenpuntslessen EPLs ontwikkelt Dat zijn een soort A4tjes waarop best practices staan beschreven Deze EPLs helpen vervolgens om andere operators sneller op te leiden en zijn het uitgangspunt voor continue verbetering De invoering van TPM startte op Wolferts locatie in 2009 Helemaal onbekend met de methode waren we daarvoor echter g Rendement van de verpakkingslijnen is 10 tot 15 procent gestegen De term Total Productive Maintenance TPM viel voor het eerst in 1961 binnen het Japanse bedrijf Nippondenso een toeleverancier aan de autoindustrie Zij voerden toen een verbeterproject uit genaamd productive maintenance with total employee participation Iedereen moet bijdragen aan een goed lopend productieapparaat zo was en is de centrale gedachte Binnen het Japan Institute for Plant Maintenance JIPM werd TPM vervolgens verder uitgewerkt Sindsdien is deze organisatie de referentie als het gaat om TPM en reiken zij ook awards uit aan fabrieken Voorwaarde is daarbij wel dat deze fabrieken gebruik maken van hun consultancy Bij TPM verbeteren multidisciplinaire teams die eigenaar zijn van hun installaties stapsgewijs de productiviteit daarvan door verspillingen op te sporen en weg te nemen Vervolgens Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media wordt de verbetering dan geborgd als nieuwe standaard zodat een terugval wordt voorkomen Bij het opsporen van verbetermogelijkheden spelen metingen van de Overall Equipment Effectiveness OEE het percentage correct geproduceerde producten ten opzichte van het maximaal haalbare een belangrijke rol Op managementniveau omvat TPM ten minste acht pilaren of aandachtsgebieden waaronder continu verbeteren autonoom onderhoud en kwaliteitsmanagement Door die pilaren allemaal te implementeren wordt het werkveld van TPM geleidelijk verbreed totdat dit alle aspecten van operational excellence bestrijkt Daarbij worden dan ter aanvulling ook vaak andere methoden zoals Lean Manufacturing en Six Sigma ingezet TPM en Total Employee Participation Eerste TPMaward voor Suiker Unie PuttershoekMANAGEMENT Autonoom onderhoud Raijman hielp onder meer bij het verandermanagement en bij het ontwikkelen van het trainingsprogramma voor autonoom onderhoud Hierbij moesten vier doelen worden gerealiseerd 1 Operators moesten leren hoe hun verpakkingsmachines technisch in elkaar zitten 2 Operators moesten leren van monteurs hoe zij deze machines tijdig kunnen bijregelen en hoe zij kleine storingen zelf kunnen verhelpen 3 Bovengenoemde activiteiten werden vervolgens als best practice vastgelegd in eenpuntslessen EPLs Dit zijn A4tjes waarop het liefst met plaatjes en met zo weinig mogelijk tekst wordt uitgelegd hoe iets het beste kan worden gedaan Deze EPLs kunnen daarna voortdurend worden verbeterd en ze worden gebruikt om nieuwe operators op te leiden Daarbij wordt in een zogenaamde skill matrix vastgelegd welke vaardigheden de operators beheersen 4 Uiteindelijk draait het natuurlijk om het resultaat Omdat de operators de verpakkingslijnen zelf gingen bijregelen aan de hand van de EPLs moest het lijnrendement gemeten via de OEE stijgen On the job Soms zie je dat bedrijven een adviseur inhuren om een klassikale training te organiseren gaat Wolfert verder Het grote nadeel daarvan is dat iedereen het geleerde alweer is vergeten als ze terugkeren naar de werkvloer Wij hebben daarom gekozen voor training on the job Die verloopt steeds in drie stappen voordoen samen doen en laten doen Op zich is dat principe behoorlijk gangbaar in de industrie Het heeft zijn roots in het training within industry programma dat in de VS draaide tijdens de Tweede Wereldoorlog Veel verrassender is dat Suiker Unie Puttershoek hun on the job trainingen zo heeft georganiseerd dat alle vier de eerdergenoemde doelen in een keer worden gerealiseerd We beginnen als volgt legt Wolfert uit Aan een operator koppelen we een productiementor dat is een van de beste operators aan de betreffende lijn en een technische mentor dat is een monteur Vervolgens gaan deze twee mentors de operator twee A drie maanden lang trainen en alles wat daarvoor nodig blijkt wordt vastgelegd in EPLs De mentors leren zelf ook gedurende dit proces Gaat het bijvoorbeeld om de machine die de verpakkingen sluit dan moet de operator om te beginnen leren hoe die machine precies werkt Er zijn bijvoorbeeld allerlei veertjes die je kunt instellen Vragen van een operator daarover moet je niet meteen beantwoorden zo is onze ervaring Het is veel beter om iemand te leren zien De mentors vragen daartoe om het probleem te tekenen Zon tekening is meteen ook al een aanzet voor een EPL Het eindresultaat van de training is een opgeleide operator en een map met 50 A 75 eenpuntslessen Voor het maken van elke EPL wordt een standaard layout gebruikt De uniformiteit is daardoor bedrijfsbreed gewaarborgd De andere operators worden daarna getraind aan de hand van de EPLs Wolfert Dit gaat natuurlijk steeds sneller Welke EPL iemand beheerst wordt bijgehouden in zijn of haar skill matrix Verandert een EPL dan weten we op die manier ook wie daarvan kennis moet nemen De EPLs zijn in papieren vorm beschikbaar op de werkplekken maar we overwegen de introductie van Scadaachtige computerschermen met processchemas Klik je dan op een bepaald machineonderdeel dan verschijnen vanzelf de daarbij beschikbare EPLs Volgens het 13 en 31 principe is het is de bedoeling dat elke operator ten minste drie machines kan bedienen en dat elke machine bediend kan worden door ten minste drie operators per ploeg Door de introductie van autonoom onderhoud nemen de eisen daarvoor toe maar niet iedereen hoeft alle EPLs te beheersen We streven naar maatwerk Operators met het meeste gevoel voor techniek koppelen we aan de meest ingewikkelde machines De resultaten van het opleidingsprogramma voor autonoom onderhoud zijn niet uitgebleven het rendement van de verpakkingslijnen steeg in Puttershoek met maar liefst 10 tot 15 procent TPMkennis De vraag rijst waar de trainingsduos hun TPMkennis vandaan halen In het begin lijken beide mentoren immers nog niets van die methode te weten Om mijn punt te maken heb ik het principe van training on the job heel zwartwit gesteld legt Wolfert uit We hebben wel een soort TPMbasistraining die geef ik zelf aan iedere medewerker Dat gebeurt acht keer voor iedere TPMpilaar is er een les van twee uur Daarin leg ik dan met behulp van PowerPoint eerst heel kort de basisprincipes uit Daarna vraag ik de mensen om vanuit een denkbeeldige cirkel genoemd naar Leangrondlegger Ohno een productieproces te observeren en verspillingen op te sporen Na de les geef ik teams de opdracht mee een bepaald proces te verbeteren Binnen het Cosunconcern implementeert niet elke fabriek TPM op dezelfde manier maar men leert wel van elkaar Vier keer per jaar is er daartoe overleg tussen alle Suiker Uniefabrieken Daarnaast komen Cosunbreed en per TPMpilaar de managers minimaal een keer per jaar bijeen Van Aviko Cuijk hebben wij bijvoorbeeld veel opgestoken van de manier waarop zij Kaizen toepassen om de grondoorzaak van problemen te vinden En Aviko heeft op haar beurt met veel interesse gekeken naar onze 24uurs cockpit Dat is de manier waarop wij dagelijks bespreken wat er wel en niet goed is gegaan n Meer informatie over TPM en vele andere cases vindt u op procesverbeterennlSolids ProcessingNr 3 juni 201344 Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media Training on the job is voordoen samen doen en laten doen
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenLogin controlpanel