NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
Continu´teitsplan vooral bij kleinere bedrijven niet gebruikelijk Siemens onderzoek business continuity
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Continu´teitsplan vooral bij kleinere bedrijven niet gebruikelijk

Siemens onderzoek business continuity

Twintig procent van de bedrijven met meer dan 1.000 werknemers beschikt niet over een plan dat voorziet in de continu´teit van de onderneming na een calamiteit. Bij bedrijven tot tien werknemers is dit percentage zelfs 80 procent. Siemens Building Technologies deed onderzoek onder het management van de gebruikers van gebouwen- en infratechnologie naar hun structurele en planmatige aanpak van business continuity. Opmerkelijk is dat bijna 60 procent van de grote bedrijven vindt dat zij (nog) meer zouden moeten doen om hun continu´teit te waarborgen. Eenzelfde percentage van de kleine bedrijven vindt dat helemaal niet nodig.
Twintig procent van de bedrijven met meer dan 1000 werknemers beschikt niet over een plan dat voorziet in de continuiteit van de onderneming na een calamiteit Bij bedrijven tot tien werknemers is dit percentage zelfs 80 procent Siemens Building Technologies deed onderzoek onder het management van de gebruikers van gebouwen en infratechnologie naar hun structurele en planmatige aanpak van business continuity Opmerkelijk is dat bijna 60 procent van de grote bedrijven vindt dat zij nog meer zouden moeten doen om hun continuiteit te waarborgen Eenzelfde percentage van de kleine bedrijven vindt dat helemaal niet nodig Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Beneluxwwwsolidsprocessingnl Vezor Media moet het antwoord schuldig blijven op de vraag Kunt u een inschatting geven van de kosten per dag van downtime voor uw organisatie Dat antwoord is namelijk naast afwegingen rond de bescherming van assets de veiligheid van medewerkers en imago belangrijk bij de afweging van de maatregelen en investeringen om de business continuity te waarborgen Een op de tien organisaties geeft aan dat een dag downtime meer dan een miljoen euro kost Ik stel vast dat business continuity weliswaar leeft onder met name de grotere bedrijven en organisaties maar dat lang niet alle respondenten volledig bekend zijn met de manier waarop je business continuity goed moet waarborgen aldus Koen Bogers directeur van Siemens Building Technologies Ook over de financiele of imagogevolgen van een verstoring van de werkprocessen is weinig kennis Duidelijk komt naar voren dat kleine organisaties aanmerkelijk minder waarde hechten aan dit thema terwijl de relatieve impact net zo groot kan zijn En dat vind ik zorgelijk Hoewel er geen focus ligt op imago is er wel een duidelijk signaal dat organisaties zich in de ogen van de klant op dit gebied kunnen onderscheiden van de concurrentie en daardoor aantrekkelijker kunnen worden als relatie Niet alleen een managementsysteem waarbij de focus ligt op safety en security maar ook een op maat gesneden serviceconcept kunnen een grote en positieve bijdrage leveren aan de invulling van een business continuity plan n imago staat bij velen zelfs op een heel bescheiden plaats terwijl er toch vaak veel geld aan een betrouwbaar imago wordt besteed Vooral 1000plus bedrijven vinden dat zij zich met business continuity in de beleving van klanten kunnen onderscheiden van andere aanbieders Hiermee geven zij impliciet aan dat een betrouwbare uitstraling kan bijdragen aan het succes van hun organisatie Risicos in kaart Tweederde van de respondenten zegt goed op de hoogte te zijn van de huidige en veranderende risicos in hun branche Vreemd als je bedenkt dat risicos heden ten dage vaak lastig te bepalen zijn door de complexiteit en afhankelijkheid Slechts een kwart geeft toe te weten dat ze dingen niet weten En zoals in veel gevallen zien ook hier velen de belangrijkste rol weggelegd voor de overheid naast experts en leveranciers terwijl die eerste in deze tijd nou juist allerlei terugtrekkende bewegingen maakt Onderscheiden Bijna de helft van de respondenten ongeacht de omvang van het bedrijf Uit het Siemensonderzoek blijkt dat hoe groter het bedrijf is hoe meer aandacht er is voor business continuity Er zijn ook verschillen per branche Een risicovolle sector als de luchtvaart geeft aan dat er niet meer hoeft te worden gedaan om de business continuity te verhogen Dit in tegenstelling tot de petrochemie waar 80 procent en defensie en transport logistiek waar zelfs 100 procent vindt dat er meer aan mag worden gedaan Productieproces telt zwaar Naast ITsecurity hoogste score brandveiligheid en toegangsbeveiligingsecurity scoort ook klimaatbeheersing hoog op de ladder van business continuity als het gaat om gebouwgebonden technologie Soms zelfs hoger dan security met name bij de 1000plus bedrijven Voorbeelden hiervan zijn datacenters operatiekamers en cleanrooms Voor bedrijven van iedere omvang weegt het beschermen van het productieproces zwaarder dan het beschermen van assets en imago Bescherming van het Siemens onderzoek business continuity Continuiteitsplan vooral bij kleinere bedrijven niet gebruikelijk Twintig procent van de bedrijven met meer dan 1000 werknemers beschikt niet over een plan dat voorziet in de continuiteit van de onderneming na een calamiteit Bij bedrijven tot tien werknemers is dit percentage zelfs 80 procent Siemens Building Technologies deed onderzoek onder het management van de gebruikers van gebouwen en infratechnologie naar hun structurele en planmatige aanpak van business continuity Opmerkelijk is dat bijna 60 procent van de grote bedrijven vindt dat zij nog meer zouden moeten doen om hun continuiteit te waarborgen Eenzelfde percentage van de kleine bedrijven vindt dat helemaal niet nodig Het volledige rapport over business continuity inclusief onderzoeksverantwoording en conclusies is op te vragen via wwwsiemensnlBCMonderzoek ACTUEEL Christien Nuboer Organisaties kunnen zich juist hiermee onderscheiden van concurrenten
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren