Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Venting, suppressie of ontkoppeling? Explosiebeveiliging, hoe doe je dat?
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Venting, suppressie of ontkoppeling?

Explosiebeveiliging, hoe doe je dat?

Een goede explosiebeveiliging begint met het in kaart brengen van de risico’s die het proces veroorzaakt. Na de nodige maatregelen om die risico’s preventief te verminderen, blijft de noodzaak om de gevolgen van een mogelijke explosie te minimaliseren. De auteur geeft inzicht in de do’s en dont’s van explosiebeveiliging.

Bedrijfsinformatie

Een goede explosiebeveiliging begint met het in kaart brengen van de risicos die het proces veroorzaakt Na de nodige maatregelen om die risicos preventief te verminderen blijft de noodzaak om de gevolgen van een mogelijke explosie te minimaliseren De auteur geeft inzicht in de dos en donts van explosiebeveiliging Edwin Reijnen Venting suppressie of ontkoppeling Explosiebeveiliging hoe doe je dat Een goede explosiebeveiliging begint met het in kaart brengen van de risicos die het proces veroorzaakt Na de nodige maatregelen om die risicos preventief te verminderen blijft de noodzaak om de gevolgen van een mogelijke explosie te minimaliseren De auteur geeft inzicht in de dos en donts van explosiebeveiliging Nadat u de explosierisicos van uw processen in kaart heeft gebracht en de RIE Risico Inventarisatie en Evaluatie met een plan van aanpak op het bureau ligt komt het aan op de te nemen maatregelen Het aankopen en installeren van preventieve en constructieve beveiliging vraagt dan nog de nodige aandacht Met het in kaart brengen van de situatie en de te nemen acties is er al een behoorlijk traject afgelegd Dat kost vaak veel meer tijd en energie dan men denkt Je merkt soms dat degene die ermee belast is snel nog dat laatste stuk wil klaren Niet zelden zijn het mensen die naast hun dagelijkse werk met deze taak zijn belast en dus het project graag snel willen afronden Dan komt de uiteindelijke invoering van de nodige Solids ProcessingNr 3 juni 20122021Solids ProcessingNr 3 juni 2012 Hetzelfde snelsluitende ventiel troffen we bij een veevoederfabrikant in Belgie aan bedoeld als explosieontkoppeling voor de volle explosiedruk Het was qua afvoer van die explosiedruk aangesloten op dunne spiraalbuizen leidingwerk bedoeld voor ventilatietoepassingen zonder de vereiste drukstootvastheid Installateurs en OEMers Nu is het zeker niet zo dat alleen de eigen onderhoudsdienst bewust of onbewust fouten maakt bij het aanbrengen van explosiebeveiliging Vaak wordt explosiebeveiliging door een installateur of fabrikant van procesapparatuur meegeleverd Die offreert naast bijvoorbeeld een droogproces recyclinginstallatie of hamermolen wellicht ook preventieve beveiliging of explosiebeveiliging Dit levert dilemmas op want het binnenhalen van de opdracht voor de procesapparatuur staat op de eerste plaats en vaak krijgt de explosiebeveiliging dan niet de vereiste aandacht Omdat de beveiliging en de implementatie ervan de nodige impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering en de eindgebruiker er nog jaren mee gaat werken is de inschakeling van een expert geen overbodige luxe Dat kan ook in eerste instantie alleen een eenvoudige controle zijn op de bestaande explosiebeveiliging of een eerste inventarisatie van noodzakelijke maatregelen en het aangeven van de belangrijkste aandachtspuntenn dan geen beveiliging omdat er wel op de beveiliging wordt gerekend Het is dan ook cruciaal dat een beveiliging wordt geaccepteerd door de medewerkers Naast de diverse gezichtspunten voor de keuze van een beveiliging verdient dus ook de interne organisatie aandacht Niet alleen qua acceptatie maar ook het omgaan met storingssituaties wat te doen bij prealarmen en wat zijn de procedures bij het plegen van onderhoud En maak vooral praktische handleidingen Wat doet een operator tijdens de nachtdienst met een melding van een beveiligingsapparaat De praktijk In de praktijk zijn er veel zaken die regelmatig mis gaan Zoals beveiligingen die door de eigen Technische Dienst onjuist zijn geinstalleerd De achterliggende documentatie is niet gelezen en de installatievoorschriften zijn niet goed opgevolgd Explosiepanelen die uitkomen op de fietsenstalling van de buren of op een losplaats van de vrachtwagen precies op de hoogte van de chauffeurscabine Ook verkeerde montage op bestaande filters komt voor waardoor er geen onbelemmerde doorgang is Een ander voorbeeld is een snelsluitend ventiel die in een volle poederbelasting was gemonteerd bij een producent van voedingsingredienten Dit terwijl de begeleidende documentatie van de fabrikant van het ventiel dit nadrukkelijk afwijst betekent dat de stalen rotor een heel kleine speling heeft ten opzichte van het huis dan is bij een product als houtstof met de nodige houtvezels er tussen de kans op vastlopen wel erg groot Een blusmiddelhouder die wordt gemonteerd op een positie waar zich aan de binnenkant van het procesapparaat een obstructie bevindt is niet in staat zijn blusmiddel effectief te verspreiden Vandaar dat het in kaart brengen van de specifieke situatie belangrijk is Een beveiliging die het dagelijkse productieproces nadelig verstoort is op den duur niet houdbaar en leidt al snel tot manipulatie of zelfs sabotage Dat is nog erger waarvoor hij een component laat certificeren en in de markt zet Dus bijvoorbeeld tot een bepaalde maximale explosiedruk Kstwaarde tot een bepaalde gereduceerde explosiedruk Pred of een maximale stofbelasting De achterliggende documentatie van een component beschrijft dus de kaders voor het juist toepassen van die beveiliging Het is dus van belang dit op voorhand met de leverancier af te stemmen zodat een onderbouwde keuze kan worden gemaakt Daarbij speelt ook de juiste inbouw van de beveiliging een grote rol Het is dus van groot belang om al in het offertestadium te beschikken over die documentatie inclusief inbouwvoorschriften Dit voorkomt problemen bij de daadwerkelijke inbouw Inpassen Het niet doordacht aanbrengen van een beveiliging kan leiden tot conflicten met het te beveiligen proces De conflicten kunnen uiteenlopende achtergronden hebben Zo is de voedingsmiddelindustrie natuurlijk zeer alert op hygieneaspecten Dan is een beveiliging die technisch gezien helemaal correct is maar bijvoorbeeld door de aanwezigheid van dode ruimtes qua hygiene grote bezwaren meebrengt niet de juiste oplossing Een roterende sluis kan naast zijn basisfunctie ook de rol van explosieontkoppeling vervullen Maar als dat maatregelen in de knel Zorg er voor dat ook aan deze laatste afrondende fase de nodige aandacht wordt besteed en dat er voldoende budget is Anders zijn alle voorbereidende werkzaamheden voor niets geweest Kenmerken Elke explosiebeveiliging vervult een bepaalde functie Zo zijn er componenten die bedoeld zijn om een explosiedruk veilig te laten ontsnappen venting om een explosie al in het geboortestadium te onderdrukken suppression of om te voorkomen dat een explosie zich door het proces verplaatst ontkoppeling Het aanbrengen van beveiligingen moet doordacht gebeuren De beveiligingsproducten en systemen die fabrikanten op de markt brengen hebben elk hun eigen kenmerken De geschiktheid voor een specifieke situatie en de inbouwvoorwaarden moet u wel in acht nemen Zo niet dan is de werking niet gegarandeerd en wordt er een vals veiligheidsgevoel gecreeerd want men rekent op de werking van de beveiliging Beveiligingen worden door een bevoegde instantie Notified Body getest conform standaarden Die standaarden schrijven voor hoe een component de test moet doorlopen Maar in basis kan een fabrikant zelf aangeven vaak op basis van haalbaarheid Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media Edwin Reijnen is als beveiligingsadviseur werkzaam bij VDLIndustrial Products in Eindhoven Deze elevatorkop lost met een hele korte buis op een silo Explosieontkoppeling aanbrengen wordt lastig vanwege de te kleine afstand tussen elevator en silo Typisch voor bestaande situaties waar niet zomaar even een standaardoplossing mogelijk is Hier staat de vrachtwagen precies voor het eind van het ontlastkanaal waar de explosiepanelen op aangesloten zijn Hier zijn de rood omcirkelde explosiepanelen gericht op de fietsenstalling van de buren maar dat is nu door de installateur opgelost Of die ombouw het zal houden ingeval van een explosie
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel