NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
Stofexplosies deel 6 De praktijk is vaak weerbarstiger
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Stofexplosies deel 6

De praktijk is vaak weerbarstiger

Als laatste van deze zesdelige serie nemen we voor de praktische benadering een bakkerij c.q. broodfabriek als voorbeeld. Uiteraard geldt hetzelfde voor zagerijen, meelverwerkende industrieŽn, kunstmestproductie en overal elders waar fijn stof ontstaat of ermee wordt gewerkt. Elke grondstof heeft ook zijn specifieke eigenschappen en dient in overeenstemming hiermee te worden behandeld en verwerkt. Qua aanvullende eisen zijn er verschillen, zoals op het gebied van hygiŽne. Deze spelen ook een rol als het om explosiebeveiliging gaat.
Als laatste van deze zesdelige serie nemen we voor de praktische benadering een bakkerij cq broodfabriek als voorbeeld Uiteraard geldt hetzelfde voor zagerijen meelverwerkende industrieen kunstmestproductie en overal elders waar fijn stof ontstaat of ermee wordt gewerkt Elke grondstof heeft ook zijn specifieke eigenschappen en dient in overeenstemming hiermee te worden behandeld en verwerkt Qua aanvullende eisen zijn er verschillen zoals op het gebied van hygiene Deze spelen ook een rol als het om explosiebeveiliging gaat Arnold de Rouw Stofexplosies deel 6 De praktijk is vaak weerbarstiger Als laatste van deze zesdelige serie nemen we voor de praktische benadering een bakkerij cq broodfabriek als voorbeeld Uiteraard geldt hetzelfde voor zagerijen meelverwerkende industrieen kunstmestproductie en overal elders waar fijn stof ontstaat of ermee wordt gewerkt Elke grondstof heeft ook zijn specifieke eigenschappen en dient in overeenstemming hiermee te worden behandeld en verwerkt Qua aanvullende eisen zijn er verschillen zoals op het gebied van hygiene Deze spelen ook een rol als het om explosiebeveiliging gaat Hoewel menigeen bij het woord gasexplosie niet vreemd opkijkt ligt dat bij stofexplosiegevaar heel anders Dat terwijl ook bij dit laatste een explosie een niet te onderschatten risico vormt Bij de bakkersindustrie bijvoorbeeld In dit artikel worden drie van de meest gevaarlijke plaatsen in de bakkerij behandeld Allereerst de aanvoer van de grondstoffen meer specifiek de overslag van de bulkwagen naar de silo Hierna gaat het naar de verwerkingslijn Als derde en laatste behandelen we de plaats waar alle ingredienten worden samengevoegd en het deeg wordt bereid In de layout van een bakkerij zijn deze plaatsen met kleine fotos gemarkeerd Aanvoer grondstoffen Op het moment van verlading van de bloem vanuit de bulkwagen naar de voorraadsilos ontstaat een grote kans op stofexplosie Het potentiaal van de bulkwagen moet eerst gelijk worden gemaakt met het metalen frame van de silo en het gebouw Ook de aanwezige statische lading moet naar de aarde worden afgevoerd Na het opheffen van de potentiaalverschillen kan de slang worden gekoppeld met het koppelpunt en kan de verlading starten Tijdens de verlading kan door de wrijving van de bloem in het transportsysteem statische oplading plaatsvinden maar een juiste aarding voorkomt dit Evident dat de aarding continu moet worden gecontroleerd gedurende de verlading Hiervoor is apparatuur beschikbaar die doorgaans op bulkwagens ontbreekt Dit betekent Solids ProcessingNr 2 april 20125859Solids ProcessingNr 2 april 2012 De foto rechtsboven toont een voorbeeld met een kunststofkoppeling waarbij de aardverbinding het predicaat deugdelijk niet mag dragen De aarddraad zit geklemd onder slangenklemmen Corrosie van de koperen geleiders is hier niet uitgesloten De overgangsweerstand neemt dan toe waardoor de kwaliteit van de aardverbinding afneemt en op den duur niet meer voldoet Bij de starre koppeling in de vorm van een mof zoals te zien op de foto hieronder is de kans op slijtage laag De omgeving bij de koppelingen wordt geclassificeerd als zone 22 Door zijn eenvoud loert hier ook een ander gevaar namelijk onjuiste montage Het rubber aan de binnenzijde van de koppeling kan open gaan staan met lekkage als gevolg De getekende detaillering in de foto laat zien wat er fout kan gaan bij de montage In de foto op de volgende pagina is een bakruimte met daarin een vulinstallatie van een deegmixer weergegeven De installatie is weliswaar klein maar daarom niet minder gevaarlijk Een stofexplosie in de silo kan al een flinke schade veroorzaken Persoonlijk letsel valt niet uit te sluiten sen van weegcellen onder een silo vergen een degelijke mechanische constructie Maar ook een silofilter zal voor een goede werking regelmatig moeten worden gereinigd Dat kan met een korte stoot perslucht maar dan bestaat de kans op een stofwolk in de silo en dus explosiegevaar Zijn meerdere silos gekoppeld dan is ontkoppelen noodzakelijk om verplaatsing van een eventuele explosie naar de andere silos te voorkomen Stortkegelontladingen statische ladingen en smeulende grondstoffen vormen mogelijke ontstekingsbronnen Smeulende grondstoffen ontstaan wanneer het meel gedurende lange tijd wordt opgeslagen Regelmatig rondpompen helpt om dit te voorkomen Waar metalen silos altijd worden geaard ligt dit bij kunststofsilos wat lastiger Een veel gebruikte methode is het mee wikkelen van aarddraden in een silo Koppeling transportleidingen Transportleidingen kunnen op veel manieren worden gekoppeld Uiteraard is de gelaste verbinding de beste keuze maar in de praktijk is dit niet altijd mogelijk Er zal dan een keuze moeten worden gemaakt tussen een starre koppeling en een flexibele koppeling Flexibele koppelingen bij silos en transportleidingen verdienen extra aandacht Deze koppelingen zijn vaak het zwakste punt en aan slijtage onderhevig dus de kans op lekkage is groot Het gevaar is dat bij een niet juist aangebrachte flexibele koppeling of wanneer deze los schiet er stofexplosiegevaar ontstaat door het uitstromende meel Ook hier onderscheiden we de transportmethode blazen of zuigen Bij continu blaastransport dient de omgeving bij de flexibele koppelingen te worden geclassificeerd als zone 20 Wordt de grondstof aangezogen dan is een lagere classificatie mogelijk Bij een kunststofkoppeling wordt de aarding van de installatie onderbroken Deze onderbreking zal met een deugdelijke aardverbinding moeten worden hersteld Intern transport De verlading kan op twee manieren plaatsvinden door te blazen of door aan te zuigen Door te blazen wordt een overdruk gecreeerd in de voorraadsilo die op zijn beurt zorgt voor stofontwikkeling Als de silo inpandig is zal bij een lek de bloem zich door de ruimte verspreiden en stofexplosiegevaar veroorzaken Ook bij lekkende koppelingen en slangen zal een stofwolk ontstaan Direct explosiegevaar dus Door de bloem uit de bulkwagen aan te zuigen zal er bij een lek geen stofwolk ontstaan Aanzuigen heeft een positief effect op de zoneclassificatie want er ontstaat geen stofexplosiegevaar bij lekkage De zone kan lager worden geclassificeerd Een bijkomend voordeel van zuigtransport is dat de bloem niet opwarmt Bij blaastransport warmt de bloem op waardoor het deeg niet de juiste kneedbaarheid verkrijgt Silobeveiliging Het beveiligen van de silo kan op veel manieren worden gerealiseerd Het plaatsen van een breekplaat is een beproefde methode om bij een eventuele explosie de drukgolf gecontroleerd te laten ontsnappen De breekplaat wordt daar geplaatst waar de uitwerking van een eventuele explosie de minste schade zal veroorzaken De meet en regelapparatuur die in en op de silo is gemonteerd dient geschikt te zijn voor toepassing in een stofexplosiegevaarlijke omgeving Binnen in de silo bestaat continu stofexplosiegevaar dit betekent zone 20 Alleen categorie 1D apparatuur is geschikt om in de silo te plaatsen en dat betekent intrinsieke veilig heid ExiaD En ook de gebruikte niveau sensor zal dus hieraan moeten voldoen Maar de controle in de breekplaat dient evenzo te worden aangesloten op de hier voor genoemde intrinsiekveilige versterker Een andere gangbare methode om het niveau in silos te controleren is weging De ruimte onder de silos is meestal zone 22 dus hier dient categorie 3D weegapparatuur te worden geplaatst De eisen zijn misschien minder stringent maar het plaatTegen de verplichting tot aarden wordt het meeste gezondigd Een waarschuwingsbord met instructies bij dit koppelpunt is minimaal aan te bevelen de voorkeur verdient een signalering bij niet of onvoldoende aarden Buiten zal bij dit koppelpunt door de natuurlijke ventilatie geen stofexplosiegevaar optreden Anders wordt het wanneer dit punt zich binnen in het gebouw bevindt Vooral bij kleinere bakkerijen is dit het geval Dit punt zal dan minimaal als zone 22 wor den geclassificeerd Zone 22 is een gebied waar brandbare stof als een wolk zelden of gedurende korte tijd in voldoende mate aanwezig is Uiteraard zal in dit geval de geplaatste controleapparatuur minimaal moeten voldoen aan categorie 3D dat de bakkerij het zelf moet blijven controleren en plaatsing van de controleapparatuur bij het koppelbord is praktisch gezien de beste plaats g Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media SolidsvideoButpdf 1 16f11 1525 De praktijk is vaak weerbarstigerVEILIGHEID Uiteraard dienen de metalen silos en alle metalen te worden geaard Overigens is het gebruikelijk en noodzakelijk alle metalen delen in de gehele installatie te aarden De verplaatsbare mixers dienen ook te worden geaard voordat met de werkzaamheden wordt begonnen Het inwendige van de silo is als zone 20 geclassificeerd een ontstekingsbron kan al tot een explosie leiden Als er geen stofafzuiging wordt toegepast dan zal de opening als zone 20 worden geclassificeerd Als er wel stofafzuiging rondom de trechteropening wordt toegepast zodat het wervelende stof wordt weggezogen dan geldt zonereductie De opening wordt nu geclassificeerd als zone 21 Is zonereductie toe te passen dan verruimt de keus in te gebruiken materialen In zone 20 mag namelijk alleen maar categorie 1D apparatuur worden toegepast Zonereductie is een beproefde methode om installaties te vereenvoudigenUitdagingen Het inwendige van een silo is een ruimte waar veel stof is en ook aanwezig blijft ondanks alle maatregelen Uit het oogpunt van hygiene zal stofophoping tot het minimum zijn gereduceerd Bij zagerijen is de hygienedwang niet direct aanwezig In zagerijen zal schoonhouden minder vanzelfsprekend zijn dan in bakkerijen maar het is in beide gevallen vanuit explosieveiligheid wel noodzakelijk De aard van het proces bepaalt in sterke mate de toe te passen beveiligingstechniek Elke industrie heeft zo zijn specifieke eisen De zes artikelen in deze reeks zijn voor een uitgebreide behandeling van dit onderwerp te kort maar alle basisbegrippen zijn behandeld Ook zal er in de praktijk altijd weer een nieuwe uitdaging ontstaan waarop een antwoord moet worden gevonden Deze uitdagingen maken dit vakgebied interessant In de toekomst zal de mechanische Atex bij bijvoorbeeld een mixer ook een rol gaan spelen Echter de normen hiervoor bevinden zich nog in de ontwerpfase Wanneer er meer duidelijk is zullen publicaties volgenn 60 advertentie Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media Dit laatste deel is tot stand gekomen met medewerking van Project Techniek uit Ammerzoden die ook de fotos ter beschikking stelde Bakruimte met vulinstallatie van een deegmixer Uw betrouwbare partner Transportbanden accessoires Zeefmachines en Zeefmedia in RU en PU Slijtage en geluid beperking dmv Slijtvast rubber PU of keramiek rubber combinatie Stofafdichtingen Breekmachines zowel kaak impact en kegelbrekers mobiel of stationair Recycling machines Service 2424 Metso Minerals belux N Stationsstraat 20 1702 GrootBijgaarden tel 024810960 fax 024810961 email infobelgiummetsocom Metso Minerals B Bunsenstraat 19 3316 GC Dordrecht tel 0786186888 fax 078 6173600 email salesnlmetsocom
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren