Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Amercentrale: Europa’s grootste biomassa-meestookcentrale Veel interesse voor excursie Machevo & Bulk Vereniging
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Amercentrale: Europa’s grootste biomassa-meestookcentrale

Veel interesse voor excursie Machevo & Bulk Vereniging

De Amercentrale in Geertruidenberg is één van de grote productielocaties van Essent. De eenheden 8 en 9 van de Amercentrale behoren tot de grootste warmtekrachteenheden van Nederland en vormen samen de grootste biomassa-meestook-centrale van Europa. De eenheden gebruiken steenkool of aardgas als hoofdbrandstof, aangevuld met schone biomassa en houtgas als duurzame brandstoffen. Vereniging Machevo & Bulk organiseerde op 27 september hier een interessante excursie voor leden, relaties en aspirant-leden.

Gerelateerde expertise

De Amercentrale in Geertruidenberg is een van de grote productielocaties van Essent De eenheden 8 en 9 van de Amercentrale behoren tot de grootste warmtekrachteenheden van Nederland en vormen samen de grootste biomassameestookcentrale van Europa De eenheden gebruiken steenkool of aardgas als hoofdbrandstof aangevuld met schone biomassa en houtgas als duurzame brandstoffen Vereniging Machevo Bulk organiseerde op 27 september hier een interessante excursie voor leden relaties en aspirantleden Henk Klein Gunnewiek Veel interesse voor excursie Machevo Bulk Vereniging Amercentrale Europas grootste biomassameestookcentrale De Amercentrale in Geertruidenberg is een van de grote productielocaties van Essent De eenheden 8 en 9 van de Amercentrale behoren tot de grootste warmtekrachteenheden van Nederland en vormen samen de grootste biomassameestookcentrale van Europa De eenheden gebruiken steenkool of aardgas als hoofd brandstof aangevuld met schone biomassa en houtgas als duurzame brandstoffen Vereniging Machevo Bulk organiseerde op 27 september hier een interessante excursie voor leden relaties en aspirantleden Maar liefst 100 belangstellenden meldden zich waarvan er 40 s ochtends door bestuurslid Daan Hoogwater welkom werden geheten s Middags verwelkomde Henk Klein Gunnewiek hoofdredacteur van Solids Processing namens Machevo de overige 60 deelnemers Na een kop koffie volgde een gedetailleerde presen tatie door Ron Piket gepensioneerd Essentmedewerker Hij vertelde over alle technische details van energieopwekking met name van de biomassacentrale Daarna leidden hij en zijn medegidsen John en Ton de opgesplitste groepen rond over het terrein en door eenheid 9 Deze nieuwste unit in Geertruidenberg is geschikt voor gas kolen en biomassa die tegelijkertijd kunnen worden gestookt Voor de biomassa wordt gebruik gemaakt van bouw en sloophout dat verkleind is en gezuiverd van metaaldelen en vergast Maar vooral houtpellets kleine korrels bestaande uit geperst zaagsel dienen als biobrandstof Elektriciteit en warmte De basis van een elektriciteitscentrale vormt de stookeenheid die zorgt voor Solids ProcessingNr 5 november 201130 31Solids ProcessingNr 5 november 2011 Houtvergassingsinstallatie Amer 9 In de houtvergassingsinstallatie wordt met een vooruitstrevende technologie bouw en sloophout vergast Dat betekent verhitting zonder zuurstof De installatie op deze schaal is uniek in Europa Het geproduceerde gas wordt gereinigd en vervolgens verbrand in de stoomketel van eenheid 9 waar op deze manier duurzame elektriciteit en warmte worden opgewekt Op dit moment bedraagt het gemiddelde meestookpercentage bij de modernste eenheid Amer 9 38 procent Het meestoken van biomassa levert groene stroom op voor zon half miljoen huishoudens Door de inzet van biomassa kan het gebruik van steenkool fors worden verminderd Daarmee draagt deze centrale bij aan de beperking van de uitstoot van kooldioxide CO 2 en levert een bijdrage aan het internationale klimaatbeleidn den op de Amercentrale wordt uitgetest Met deze ambities zal de Amercentrale zijn innovatie en testpositie op het gebied van biomassa en vergassing binnen moederconcern RWE verder versterken gasgestookte eenheid van hetzelfde vermogen Daarnaast zal de meestook capaciteit worden uitgebreid door het verbranden van biocoal een nieuwe soort brandstof die de komende maanelektriciteit produceren voor het gebruik van ongeveer drie miljoen huishoudens Grootschalige biomassainzet Essent produceert op de Amercentrale sinds 2001 duurzame energie door grootschalige meestook van biomassa Biomassa is schoon zaagsel geperst tot pellets Grootschalige biomassa bijstook vergt veel pionierswerk op alle facetten maar biedt daarnaast veel kansen voor conventionele koleneenheden De komende jaren wil Essent het meestookpercentage van biomassa op Amercentrale 9 verhogen tot 50 procent door structurele uitbreidingen en door het wegnemen van knelpuntenbeperkingen in de installaties Hiermee wordt bereikt dat de CO 2uitstoot van deze eenheid lager wordt dan een stoom Deze drijft hier in eenheid 9 een reeks hoge en lagedrukturbines met een generator aan Dat alles op een gemeenschappelijke as van enkele tientallen meters lang Naast elektriciteit produceert Essent op de Amercentrale warmte Daarvoor wordt een deel van de stoom in de middendrukturbine afgetapt Met deze stoom wordt water verwarmd dat via een buizenstelsel naar woningen bedrijven instellingen en tuinbouwkassen tot een afstand van 30 km van de centrale gaat De eenheden 8 en 9 hebben samen een elektrisch vermogen van 1245 megawatt en een warmteproductievermogen van 600 megawatt Zij kunnen jaarlijks genoeg Houtvergasser in de Amercentrale Eerste inbedrijfname 2001 Vergassingscapaciteit 150000 tonjaar Vervangen steenkool 80000 tonjaar Vermeden CO 2 emissie 190000 tonjaar Resultaten 2010 4850 bedrijfsuren gerealiseerd 85000 ton bouw en sloophout vergast Opgewekte groene stroom 140 GWh 115000 ton CO 2uitstoot voorkomen Startstop procescondities door Essent gepatenteerd Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media SolidsvideoButpdf 1 16f11 1525 Biomassa in de Amercentrale Algemeen Inzet van schone houtpellets is technisch goed mogelijk binnen de gestelde emissieeisen Ook de kwaliteit van de bouwgrondstoffen bodemas vliegas en gips hoeft er niet onder te lijden De meestook vraagt tijdens revisiestops om veel extra onderhoudsinspanningen aan de ketelinstallaties De transportsystemen hebben last van het extra stof Dat vraagt extra aandacht voor veiligheid en schoonmaak Het bestaansrecht van biomassameestook op bestaande koleneenheden staat niet meer ter discussie De biomassa pellets worden per schip aangevoerd en gelost op een speciale loskade met opslagsilos Per jaar kan met de huidige installatie 150000 ton bouw en sloophout in houtgas worden omgezet In 2009 werd ongeveer 100000 ton hout vergast waardoor 54000 ton steenkool is bespaard Het resultaat betekent een reductie van de uitstoot van kooldioxide CO 2 met 126000 duizend ton De vergassingstechnologie is deels door Essent gepatenteerd Resultaten 2010 750000 ton biomassa meegestookt 1500 GWh groene stroom geproduceerd CO 2 reductie 1250 kton Meestookpercentage Amer 9 is 34 procent Meestookpercentrage Amer totaal 255 procent Biocoal contract in 2009 afgesloten start proeven in 2011 Beschikbaarheid en betrouwbaarheid meestookinstallatie Amer 8 hamermolens aanzienlijk verhoogd De houtpellets worden per schip aangevoerd en met vacuumtransport gelost Eenheid 9 van de Amercentrale op de voorgrond de aanvoer en opslag van sloophout ronde gebouw met kegeldak met daarachter links op de foto de houtvergasser Aandachtig gehoor Een van de vijf groepen poseert op de aangewezen plek Meer fotos in de digitale uitgave onder deze knop SolidsslideshowBu6tpdf 1 16f8f11 6 15 Houtpellets
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel