NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
Radarniveaumetingen tot onder in de silo Sitrans LR560 kan ‘er omheen kijken’
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Radarniveaumetingen tot onder in de silo

Sitrans LR560 kan ‘er omheen kijken’

De nieuwste niveaumeter van Siemens combineert de voordelen van de contactloze radarmeting met die van de geleideradar. Dat maakt meting van een complete silo tot onder in de conus stukken eenvoudiger. De weg naar deze oplossing is illustratief voor de pijlsnelle ontwikkeling die de niveaumeettechniek de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt.

Gerelateerde expertise

De nieuwste niveaumeter van Siemens combineert de voordelen van de contactloze radarmeting met die van de geleideradar Dat maakt meting van een complete silo tot onder in de conus stukken eenvoudiger De weg naar deze oplossing is illustratief voor de pijlsnelle ontwikkeling die de niveaumeettechniek de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt Holger Bohlmann Sitrans LR560 kan er om heen kijken Radarniveaumetingen tot onder in de silo De nieuwste niveaumeter van Siemens combineert de voordelen van de contactloze radarmeting met die van de geleideradar Dat maakt meting van een complete silo tot onder in de conus stukken eenvoudiger De weg naar deze oplossing is illustratief voor de pijlsnelle ontwikkeling die de niveaumeettechniek de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt Tot zon tien jaar geleden waren weging en ultrasone techniek de standaardmethoden om stortgoed contactloos te kunnen meten Bij dat soort weging speelt de mechanische component een belangrijke rol Feitelijk maakt dit de constructie tot een nog belangrijker factor dan de meettechniek zelf Omdat in de ultrasone meettechniek de lucht als draagmedium wordt gebruikt is de atmosfeer het doorslaggevende criterium Met name de sterke stofontwikkeling bij het vullen van fijnkorrelig stortgoed beperkt de maximaal meetbare productafstand De radarmeettechniek contactmakend als geleidemicrogolf of contactloos met verschillende frequenties wordt al wel heel wat jaren met succes toegepast bij vloeistoffen Vooral in situaties met moeilijke en extreme omstandigheden nam de radartechniek een steeds grotere vlucht De chemische industrie past deze methode inmiddels standaard toe Antenne De tests vanaf 2000 met de niveaumeter Sitrans LR400 een FMCWradar met 25 GHz Frequency Modulated Continuous Wave Radar toonden aan dat deze radarniveautransmitter ook in stoffige omgevingen stortgoed op een afstand van 40 m kon meten In de loop der jaren werden de applicaties veeleisender en de stortgoedradars bleken met aanvullende technische uitrusting op deze eisen berekend Voor 25 GHzstortgoedradars is de hoornantenne met 100 mm diameter een standaardantenne Die maakt meetbereiken tot 100 m mogelijk De inbouw verloopt relatief eenvoudig en de montageopeningen op de silos zijn in de regel voldoende Solids ProcessingNr 4 september 20116667Solids ProcessingNr 4 september 2011 de silo te laten reiken worden doorgaans antenneverlengstukken gebruikt Een gunstige combinatie blijkt die van 78 GHz met lensantenne te zijn samengebracht in de Sitrans LR560 radar De smalle straalbundel vermindert de stoorinvloeden wat resulteert in minimaal gemeten storingen bij nozzlehoogten van meer dan 50 cm De gebruiker kan zo volstaan met een standaardapparaat zonder confectionering op grond van nozzlehoogtenn dat stoorsignalen de meting beinvloeden Hoe kleiner de uitstraalhoek hoe gemakkelijker om deze binnenelementen kan worden heengekeken Bij de Sitrans LR560 met lensantenne is de eigenschap van het er om heen kijken gecombineerd met het voordeel van de contactloze meetmethodiek Om de negatieve invloeden van nozzlereflecties bij 25 GHzradarniveaumetingen te voorkomen moeten de antennes de juiste grootte en lengte hebben Om stoorinvloeden van de nozzles te minimaliseren moet bij conventionele 25 GHzapparaten de hoornantenne tot in de silo reiken Is de nozzle langer dan gedacht en eindigt de hoornantenne in de nozzle dan beinvloedt dit het ongestoorde uittreden van de microgolf en de betrouwbaarheid van de meting Om de hoornantenne tot in weer naar boven stuit Een opblaasbal zal niet of nauwelijks terugstuiten hoogstens schuin naar boven Een voetbal stuitert al sterker terug reflecties naar waar hij werd geworpen Het effect is nog sterker bij de tennisbal Voor de contactloze radarmeting betekent een hogere waarde van de verhouding directe reflectie productsignaal tot indirecte reflectie afbuiging tegen silowand een verbetering in de kwaliteit van het productsignaal Kort gezegd hoe hoger de frequentie des te kleiner de golflengte met minder skip en signaalverlies tot gevolg Stoorsignalen geminimaliseerd Tal van stortgoedsilos zijn voorzien van binnenelementen en bijgevolg niet glad gevormd Maar ook hoe breder de uitstraalhoek hoe waarschijnlijker het is Voordelen als bundeling van de straal tot slechts 4 en een grootte van slechts 68 mm maken montage op de meeste bestaande siloopeningen mogelijk Diverse meetfrequenties De frequentie is bepalend voor een groot deel van de functionaliteit van een stortgoedradar Feitelijk gaat het om het aandeel van de direct ontvangen reflectie van het product en het aandeel van indirecte reflecties veroorzaakt door schuine oppervlakken taludvorming conus of trechter Ter illustratie van dit zogeheten skipeffect vergelijken we de schuine kant van het stortgoedoppervlak met een trap en de diverse meetfrequenties respectievelijk golflengten met ballen Als je dan ballen van verschillende grootte bijvoorbeeld een opblaasbare strandbal 6 GHz een voetbal 25GHz en een tennisbal 78GHz vanaf een hoogte van 15 m die trap af laat vallen dan bepaalt de diameter van de bal in hoeverre de bal om deze antenne te kunnen inbouwen Een minder verbreide soort antenne die voor radarniveaumetingen wordt gebruikt is de paraboolantenne Het voordeel van deze antenne is de bundeling van de microgolf Er worden schotels vanaf circa 250 mm diameter gebruikt maar de signaalverstrooiing aan de randen van de schotel resulteert in ongewenste reflecties Een tot voor kort niet gebruikt type antenne voor stortgoedradar is de lensantenne Daarbij gaat het om een relatief klein compact model waarbij de microgolf net als bij een optische lens wordt gefocust Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media Holger Bohlmann is applicatiespecialist Siemens Industry Automation Karlsruhe Het artikel is voor Nederland bewerkt door Mark Dirven Productmanager Siemens Industry Automation Drive Technologies Den Haag Door selectie van het proces en de meetfrequentie in combinatie met Easy Aimer richtflenzen kan de silo tot onder in de conus worden gemeten De radarniveaumeter Sitrans LR560 werkt met een frequentie van 78 GHz Hoe hoger de frequentie van de radar hoe directer het signaal naar de niveaumeter wordt teruggekaatst
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren