NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
FilterCare gaat voor ‘absolute stoffiltratie’ Leverancier in 't vizier
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

FilterCare gaat voor ‘absolute stoffiltratie’

Leverancier in 't vizier

Het bedrijf FilterCare Benelux uit Rijen is nauw verbonden met de Duitse fabrikant van filtermaterialen MGF Gutsche. Op basis van deze filtratieproducten voert het bedrijf standaard onderhoudswerkzaamheden uit maar ontwikkelt tevens nieuwe producten en installaties. Stefan van Hagen, werkzaam op de afdeling ‘projecten’: “Hierbij richten we ons vooral op nichemarkten en complexe opdrachten die technisch interessant zijn.”

Gerelateerde expertise

Het bedrijf FilterCare Benelux uit Rijen is nauw verbonden met de Duitse fabrikant van filtermaterialen MGF Gutsche Op basis van deze filtratieproducten voert het bedrijf standaard onderhoudswerkzaamheden uit maar ontwikkelt tevens nieuwe producten en installaties Stefan van Hagen werkzaam op de afdeling projecten Hierbij richten we ons vooral op nichemarkten en complexe opdrachten die technisch interessant zijn absolute stoffiltratie Het bedrijf FilterCare Benelux uit Rijen is nauw verbonden met de Duitse fabrikant van filtermaterialen MGF Gutsche Op basis van deze filtratieproducten voert het bedrijf standaard onderhoudswerkzaamheden uit maar ontwikkelt tevens nieuwe producten en installaties Stefan van Hagen werkzaam op de afdeling projecten Hierbij richten we ons vooral op nichemarkten en complexe opdrachten die technisch interessant zijn Bij een groot aantal processen binnen de Solids wereld komen vuildeeltjes vrij die zich met de omgevingslucht vermengen Om zowel medewerkers als de leefom geving te beschermen tegen de mogelijk negatieve gevolgen hiervan is het nood zakelijk deze deeltjes af te vangen en op een verantwoorde manier af te voeren FilterCare levert hiervoor filtratieproducten en alle toebehoren maar gaat nog veel verder Van verkoop en service tot innovatieve ontwikkelaar Het bedrijf startte eind jaren 90 als ver koopservice divisie die direct gekoppeld was aan het Duitse bedrijf MGF Gutsche Stefan van Hagen Eigenlijk moet je het zo zien dat MGF Gutsche in die tijd vooral het filtermateriaal ontwikkelde en produceer de Dit materiaal werd geleverd aan andere bedrijven die het gebruikten voor Solids ProcessingNr 4 september 201156 57Solids ProcessingNr 4 september 2011 en absolute stoffiltratie zijn in de Benelux niet onopgemerkt gebleven Vele grote bedrijven hebben de weg naar FilterCare inmiddels gevonden waarbij de capaciteit van de geinstalleerde systemen varieert van 20000 tot 1 miljoen m 3hr Stefan van Hagen Binnen de Benelux zijn er eigenlijk geen bedrijven die ons dit na kunnen doen In Duitsland zijn wel enkele concurrenten maar wij hebben het voordeel dat we redelijk klein en hiermee veel flexibeler zijn dan de toch wat loggere grote bedrijven in ons buurland Hierdoor kunnen we beter inspelen op klantspecifieke wensen en omstandigheden De verwachting is bovendien dat we in de Benelux nog lang niet klaar zijn gezien de vele bedrijven dat in dit gebied nog wat moeten doen aan hun emissies Verder staan de uitbreidingen van onze activiteiten naar Frankrijk hoog op onze lijst Vooralsnog richten we ons op grote bedrijven en bedrijven die in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hun emissies gewoon zo ver mogelijk naar beneden willen brengen Met het installeren van een goed filtersysteem ondersteunen ze niet alleen hun imago maar dragen ze tevens bij aan een lagere milieubelasting en in veel gevallen is het dan ook niet meer nodig om rookgassen op grote hoogte dus via hoge schoorstenen af te voeren Iets om over na te denken n Ombouwen elektrofilters De opvallend goede resultaten gebruikt het bedrijf de laatste jaren steeds vaker bij het ombouwen van elektrofilters De werking van dit type filter is gebaseerd op het negatief laden van de vuildeeltjes die vervolgens eenvoudig door de positief geladen platen van het filter aan de lucht worden onttrokken Het nadeel van deze filters is dat de efficientie ervan in de meeste gevallen niet meer voldoet aan de NeR terwijl ze bovendien vaak zijn opgeno men in onmogelijk grote behuizingen Stefan van Hagen Bij het ombouwen van de elektrofilters gebruiken we de bestaan de behuizing om ons eigen filtersysteem in aan te brengen Hiermee beperken we de investering voor de klanten terwijl het eind resultaat ruim binnen de normgrenzen ligt De moeilijkheid bij deze oplossing is het feit dat de gassen zodanig moeten stromen dat alle vuildeeltjes langs de filters komen DAn pas is het mogelijk om emissiewaarden van 01 tot 03 mgm 3 te realiseren En daar ligt de kracht van FilterCare ook de beschikbare kennis en kunde met betrekking tot filterinstallaties combineren met het juiste filtermateriaal om zo tot een optimaal eindresultaat te komen Groene gedachte De stappen die het bedrijf neemt op het vlak van complexe en grote installaties markten en specialistische opdrachten met vaak een technisch interessante inhoud De complexiteit van de opdrachten ligt op meerdere vlakken Zo ontwerpt het bedrijf bijvoorbeeld steeds grotere installaties met capaciteiten tot een miljoen m 3 waarbij goed moet worden nagerekend of het opschalen van bekende kleinere installaties leidt tot het gewenste resultaat Afwijkingen vergroten immers mee en ook de financiele consequenties van eventuele fouten wegen bij grotere installaties zwaar der Verder is een mate van complexiteit te vinden in de materialen die de filterinstal laties afvangen Hierbij valt te denken aan gevaarlijke stoffen zoals kwik en dioxine of aan zware metalen waartoe arseen cadmium chroom en lood behoren Stefan van Hagen Een belangrijke graadmeter is de Nederlandse Emissierichtlijn lucht NeR die algemene eisen geeft aan emissieconcentraties en uitzonderingsbepalingen voor specifieke activiteiten of bedrijfstakken Hierin staat beschreven dat er maximaal 5 mg aan vuildeeltjes per kubieke meter lucht uitgesloten mag worden Met onze standaardinstallaties behalen we gemiddeld 1 mgm 3 terwijl de meest innovatieve systemen op dit moment gaan tot 01 mg Dit is 50 maal beter dan beschreven in de NeR richtlijn en staat bij ons te boek als absolute stoffiltratie Hagen Veel van onze medewerkers hebben zich voordat zij hier kwamen binnen andere bedrijven specifiek bezig gehou den met drogestof filtratie maar kwamen tot de conclusie dat ze verder wilden en meer wilden bereiken Deze kans krijgen ze hier in overvloed want FilterCare Benelux is een platte organisatie waarin de mede werkers grotendeels zelfstandig werken en veel verantwoordelijkheid krijgen Ze kunnen zich dus volledig ontplooien en hun kennis en ervaring verder uitbouwen Naast het feit dat dit bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling geeft het FilterCare de moge lijkheid te innoveren en klantspecifieke en complexe filtersystemen te ontwikkelen Nichemarkten Op basis van alle beschikbare capaciteit kennis ervaring en de Gutsche producten heeft het bedrijf haar activiteiten onder verdeeld in de afdelingen Service en Projecten Binnen Service worden vooral onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zoals het regelmatig vervangen van de filterdoeken in rookgasreinigers van huisvuil verbrandingsinstallaties De afdeling projecten richt zich vooral op nichede fabricage van hun eigen filterproducten Al snel bleek dat de eindgebruiker niet alleen geinteresseerd was in het losse product maar het ook graag wilde laten instal leren en onderhouden Op basis van deze vraag ontstonden internationaal de Filter Carebedrijven die zich met alle aspecten bezig hielden rondom het ontwerpen en produceren maar ook het installeren en onderhouden van de filters en filterinstalla ties en niet te vergeten het uitbrengen van advies Op deze manier is ook FilterCare Benelux ontstaan Een zelfstandige onder neming die nauwe contacten onderhoudt met de Duitse fabrikant van filtermaterialen en in ons geval ook met ons zusterbedrijf FilterCare GmbH in Duitsland Het unieke van FilterCare Benelux is het feit dat de twaalf medewerkers die er werken allemaal in hun vorige loopbaan hun sporen op het vlak van drogestof filtratie ruimschoots hebben verdiend Stefan van Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media LEVERANCIER IN T VIZIER Marjolein de WitBlok Ralph Klijn account manager l en Stefan van Hagen voor klant Aluchemie Dit bedrijf maakt anodes door cokes anoderesten en pek tot blokken te vormen en is een partnerschap aangegaan met Filtercare voor wat betreft het beheer van haar stofemissies De complexiteit van de systemen zit niet alleen in de grootte maar bijvoorbeeld ook in het soort deeltjes dat het systeem moet afvangen Dit systeem is bijvoorbeeld ontwikkeld voor het afvangen van kwik en dioxine FilterCare ontwerpt binnen de afdeling projecten vaak grote filterinstallaties met een capaciteit die kan oplopen tot een miljoen m 3uur
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren