NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
Voordelen MES en Scada meteen zichtbaar in de productie Belgisch veevoederbedrijf Maalderij Roosens rondt automatisering succesvol af
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Voordelen MES en Scada meteen zichtbaar in de productie

Belgisch veevoederbedrijf Maalderij Roosens rondt automatisering succesvol af

Belgisch veevoederbedrijf Maalderij Roosens in Schoten rondde recent de volledige automatisering van haar productie af met de vervanging van verouderde Siemens plcs en de uitbreiding van haar Control Maestro Scada- en haar ImPlant MES-oplossing van Imtech. Bovendien investeerde het bedrijf in een nieuwe pers en mixers voor de nodige capaciteituitbreiding en verdere kwaliteitverbetering.

Gerelateerde expertise

Belgisch veevoederbedrijf Maalderij Roosens in Schoten rondde recent de volledige automatisering van haar productie af met de vervanging van verouderde Siemens plcs en de uitbreiding van haar Control Maestro Scada en haar ImPlant MESoplossing van Imtech Bovendien investeerde het bedrijf in een nieuwe pers en mixers voor de nodige capaciteituitbreiding en verdere kwaliteitverbetering Yves De Groote Belgisch veevoederbedrijf Maalderij Roosens rondt automatisering succesvol af Voordelen MES en Scada meteen zichtbaar in de productie Belgisch veevoederbedrijf Maalderij Roosens in Schoten rondde recent de volledige automatisering van haar productie af met de vervanging van verouderde Siemens plcs en de uitbreiding van haar Control Maestro Scada en haar ImPlant MESoplossing van Imtech Bovendien investeerde het bedrijf in een nieuwe pers en mixers voor de nodige capaciteituitbreiding en verdere kwaliteitverbetering Zowel het Scada als het MESpakket bewezen al snel zijn diensten zegt een tevreden Vincent Gysels Hij was als assistentbedrijfsleider ook projectleider van het automatiseringproject en de modernisering van de perslijn bij veevoederbedrijf Maalderij Roosens aan het Albertkanaal in Schoten bij Antwerpen Hij wijst in het bijzonder naar het betere inzicht in de status van de productieprocessen en de vergaande traceerbaarheid in alle procesinstallaties vanaf opslagsilos tot en met verpakt product We weten nu bijvoorbeeld op een veel eenvoudigere manier uit welke silos de ingredienten komen en welke perslijn is gebruikt Ook noemt hij het verbeterde alarmmanagement dat minder productiestilstand oplevert MESautomatisering Binnen het voor de veevoederindustrie ontwikkelde productieinformatiesysteem of messysteem ImPlant is voor elke proSolids ProcessingNr 4 september 201148 49Solids ProcessingNr 4 september 2011 stoffen De overige zijn voor de opslag van eindproduct Vervolgens worden vanuit de grondstofsilos de meeste grondstoffen vermalen met uitzondering natuurlijk van de intacte granen en zaden in de dier en veevoeding Dit gebeurt in een hamermolen Dinnissen met een vermogen van 200Kw waarna het mengen van gemalen en ongemalen producten gebeurt in een van de twee lintmengers met een capaci teit van 3000 kg Daar worden de kritische toevoegingmiddelen die in een aparte FCDmicrocomponentenweger worden gedoseerd bijgevoegd alsook eventuele vloeibare ingredienten als vet sojaolie of melasse Na deze processtap gaan de producten al dan niet naar een van de twee perslijnen met een capaciteit van zeven tonuur op de eerste perslijn Paladin 600 en 15 ton uur op de tweede perslijn waar de twee boven elkaar geplaatste persen de voeders dubbel persen Daarna gaat het naar de bulkstations voor bulk of de verpakkingsmachines voor zakgoed Producten die niet worden geperst gaan vanzelfspre kend direct naar de verpakkingsinstallaties Project Over de achtergrond van het automatiseringproject waarbij drie Siemens verschillende grondstoffen vooral granen en zaden bestemd voor hobbydieren pluimvee knaagdieren en vissen en de veeteelt rundvee varkens paarden en pluimvee Enerzijds zijn er de enkelvoudige en meervoudig samengestelde voeders en anderzijds de gemalen en ongemalen ingredienten afhankelijk van de diersoort Grondstoffen zijn veelal bijproducten uit de voedingsmiddelenindustrie bietenpulp tarwebijproducten en sojaschroot naast vet en melasse de twee voornaamste vloeibare ingredienten Het spreekt voor zich dat flexibiliteit in de productie voorop staat Zo zijn bijvoorbeeld bij het persen vijf verschillende korrelgroottes mogelijk Productie Het eigenlijke productieproces is recht toe recht aan vat Vincent Gysels samen De chargegrootte bedraagt gemiddeld twee ton Het logistieke proces begint bij de aanvoer van met name de granen zaden en bijproducten die in opslagsilos worden gestort Andere grondstoffen komen in zakken of kleine containers Doorgaans bevinden de silos zich direct boven een weegbunker zodat een directe dosering mogelijk is Silogroottes gaan van 3 ton tot 150 ton In totaal staan er 130 silos waarvan 100 voor de opslag van grondgische graanmolen Molens Verbruggen in Oppuurs overgenomen In 2010 produceerde het veevoederbedrijf in Schoten zon 45 duizend ton waarvan de helft in bulk silowagens en bigbags en de andere helft in zakgoed van 25 kg Sinds vorig jaar levert het ook in kleinere verpakkingen tot 5 kg We investeerden hiervoor in nieuwe verpakkingsmachines Het assortiment omvat 250 verschillende voeders samengesteld uit meer dan 50 van recepturen in de productie biedt onvoldoende garanties Er moet zekerheid bestaan dat er geen risicos optreden Gebruikersvriendelijkheid door een intuitief gebruikersscherm zijn vanzelfsprekende kenmerken van een moderne automatiseringsoplossing Rijke historie Maalderij Roosens kent een rijke historie Het bedrijf werd in 1755 in de regio opgericht door de voorouders van de huidige eigenaardirecteur Jan Roosens Het begon allemaal met een graanmolen voor bakkerijen maar het bedrijf ontwikkelde zich steeds meer tot een veevoederfabrikant Hoewel er tot op heden op de locatie in Schoten ook nog steeds bak kerijmeel tarwe rogge spelt wordt geproduceerd Na het samengaan met Maalderij De Winter uit Brasschaat in 1999 werd in 2003 de biolo ductiestap een module ontwikkeld waarbij robuustheid de nodige openheid voor integratie naar de productievloer en het kantoor voorop staan Geavanceerde berekeningssystemen zorgen ervoor dat niet alleen de operators maar ook het management een actueel en overzichtelijk beeld hebben van productiebatches voorraden en installatieefficiency Naast de wettelijk verplichte traceerbaarheidsfuncties omvat ImPlant een uitgebreid artikelmanagement De nodige intelligentie in de besturing voorkomt kruisbesmetting in de productie Hiervoor maar ook uit het oogpunt van andere kwaliteitseisen gelden in de veevoederindustrie de strengste eisen binnen het GMPkwaliteitborgingsysteem Bepaalde gezondheidkritische toevoegingen mogen absoluut niet in voeders voor voedselproducerende dieren zoals melkvee terechtkomen geeft de assistentbedrijfsleider als voorbeeld Een logische volgorde g Perslijnen gemoderniseerd Maalderij Roosens moderniseerde en automatiseerde haar twee perslijnen Op de perslijn waar dubbel op wordt geperst is een nieuwe Paladin 8001413R pers geinstalleerd en is de oude voorpers type V3 verdwenen Het bedrijf houdt vast aan het principe van dubbel persen vanwege de verhoogde korrelkwaliteit bij het maken van celstofrijke krachtvoerkorrels voor rund vee Omdat de productieruimte beperkt is diende deze nieuwe machine op dezelfde plaats te worden geinstalleerd als de vorige midden in het hart van de fabriek Op deze manier kon wel maximaal van bestaande stoom en stroomvoorziening gebruik worden gemaakt Grotere conditioneermixers Om dezelfde kwaliteitsredenen besloot het veevoederbedrijf om twee grotere conditioneer mixers CM701 van Andritz Feed Biofuel te laten installeren Omdat de diameter van de nieu we mixers is verdubbeld neemt de verblijftijd met ongeveer 100 procent toe Naast een betere ontsluiting van het zetmeel dat komt de kwaliteit van de voeders ten goede verbetert dit ook de persbaarheid en dat verhoogt de capaciteit van beide perslijnen verduidelijkt Vincent Gysels Dat is mooi meegenomen Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media Dankzij de ImPlant MESoplossing is bijvoorbeeld bekend uit welke silos de ingredienten komen en welke perslijn is gebruikt Vincent Gysels We hebben samen met Imtech Projects het volledige productie en werkproces geanalyseerd Daarbij hebben we gekeken wat efficienter of beter kan en welke rol de automatisering hierbij kan spelen Het elektrisch metalen bedieningspaneel werd vervangen door een moderne Scadaoplossing Voordelen mes en scada meteen zichtbaar in de productiePROCESTECHNIEK Simatic S5 plcs voor de verschillende processtappen door een S7 plc werden vervangen benadrukt Vincent Gysels dat de productie van oudsher zo goed als volledig geautomatiseerd is Maar er werden verschillende bovendien verouderde oplossingen gebruikt Zoals de Simatic S5 plcs van Siemens die niet langer worden ondersteund door de leverancier Ook wijst hij naar het sterk verouderde elektrisch metalen bedieningspaneel met het synoptische blindschema van het proces Dat is voorzien van de nodige lampjes en knopjes en is de voorloper van het moderne Scadasysteem op het beeldscherm voor de procesoperator Andere achterliggende redenen waren de modernisering inclusief de capaciteitsverhoging en de automatisering van een tot voor kort nog compleet manueel bediende perslijn Standaardisering van de automatisering dat wil zeggen een uniforme bediening en besturingsomgeving vormde natuurlijk ook een belangrijke drijfveer voor het project Twee jaar geleden werd in een eerste fase van de totale automatisering begonnen met de vervanging van de S5 door een S7 plc voor de besturing van de inname Dit omdat deze enigszins los staat van de rest van de productie verklaart Gysels Dit project werd ook uitgevoerd door Imtech De innameafdeling werd meteen uitgebreid met vier grote buitensilos en op een bestaand silodek werden de aanwezige schuiven en kleppen geautomatiseerd met een ASi Actuator and Sensor Interfacebussysteem Meteen deden het Scadasysteem Control Maestro en het MESpakket ImPlant ter vervanging van een verouderd informatiseringoplossing voor de inname hun intrede binnen het veevoederbedrijf Intensieve samenwerking Behalve de mechanische werkzaamheden zoals het plaatsen en verplaatsen van de persen en de mixers nam Imtech Projects het volledige project voor haar rekening inclusief de elektrotechnische installatie en de verticale integratie Dit begon met de hardware en sofware engineering vertelt Frans Van Doninck projectleider van Imtech Projects gevestigd in Wommelgem Belangrijk voor de keuze van Imtech Projects was in het bijzonder de bekendheid met de veevoederproductie Vincent Gysels wijst ook op de bekwaamheid van de medewerkers die bovendien de taal van het bedrijf spreken Dat laatste vormde een belangrijk punt gezien de door het veevoederbedrijf bewust gekozen intensieve samenwerking met het automatiseringbedrijf Vincent Gysels We hebben samen het volledige productie en werkproces geanalyseerd Daarbij keken we wat efficienter of beter kon en de rol van automatisering daarin Zo is niet alleen de tweede perslijn volledig geautomatiseerd maar is ook de sojaoliedosering nu automatisch gestuurd De beide projectleiders zaten hiervoor regelmatig aan tafel en dat bleef zo tijdens de realisering en de ingebruikname van de automatise ring en waar nodig erna Vincent Gysels coArdineerde met verve gelijktijdig de uitvoering van de installatie van de nieuwe pers en mixers door Quinteyn Gebroeders aangezien deze ook moest worden geautomatiseerd Lovend is Imtech over de projectleiding door Vincent Gysels We hebben echt een projectleiding ervaren bij Maalderij Roosen laat directeur Imtech Projects Steven Wauman die ook bij het gesprek zit weten Uitdagingen De voorbereiding vormde meteen ook de grote uitdaging blikt de assistentbedrijfsleider terug Belangrijk was een zo kort mogelijke onderbreking van de productie Natuurlijk hebben we van te voren extra geproduceerd om aan de vraag van onze afnemers te voldoen Maar dit is uiteraard beperkt aangezien we maar over een aantal silos beschikken die voor opslag kunnen dienen Een goede voorbereiding is het halve werk werd ook in dit project weer eens bevestigd De migratie van de S5 naar de S7 plcs van dosering mengerij en perserij werd binnen drie dagen gerealiseerd Tijdens deze periode werd een van beide perslijnen ook meegenomen in de automatisering Dat is uitermate kort weet Gysels De productie werd donderdagmiddag stilgelegd en zaterdagavond produceerden we weer Hij feliciteert hiervoor niet alleen de betrokken leveranciers maar ook de medewerkers van het bedrijf zelf Daarna diende de tweede perslijn nog omgebouwd en bekabeld te worden Hierdoor moest de perserijafdeling van het bedrijf twee weken op halve capaciteit draaien en dienden de productiemedewerkers extra uren te maken om de productie op peil te houden Lessen Natuurlijk zijn er ondanks het geslaagde project altijd lessen te trekken wat beter kan De assistentbedrijfsleider benadrukt naast het belang van gedetailleerde voorbereidingen in het bijzonder het belang van communicatie tussen alle betrokken partijen intern binnen het bedrijf en extern met de leveranciers Die kan altijd beter met iedereen die bij het project is betrokken De projectleider van Imtech Belgie kan dit niet anders dan beamen Hij wijst er ook op dat bij een project altijd verrassingen opduiken Omdat niet altijd alles op papier of op tekeningen staat dan wel aan de orde komt in het onderlinge overlegn Solids ProcessingNr 4 september 201150 Solids Processing Benelux wwwsolidsprocessingnl Vezor Media Om kwaliteitsredenen koos het veevoederbedrijf voor twee grotere conditioneermixers
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren