NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Deel dit artikel
Winning op Lesbos langdurig proces Bij Griekse zoutpannen gaan natuur en industrie hand in hand
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Winning op Lesbos langdurig proces

Bij Griekse zoutpannen gaan natuur en industrie hand in hand

Soms kom je ook op vakantie een voorbeeld tegen van het werken met solids. En als rechtgeaarde journalist kun je dan niet nalaten om foto`s te schieten en er een artikel over te schrijven. Om in deze donkere maanden nog even na te genieten van vakantieherinneringen, dit met zomerse foto`s gelardeerde relaas over de zoutwinning op het Griekse eiland Lesbos. Terwijl het eigenlijk om de vogels ging!.
Soms kom je ook op vakantie een voorbeeld tegen van het werken met solids En als rechtgeaarde journalist kun je dan niet nalaten om fotos te schieten en er een artikel over te schrijven Om in deze donkere maanden nog even na te genieten van vakantieherinneringen dit met zomerse fotos gelardeerde relaas over de zoutwinning op het Griekse eiland Lesbos Terwijl het eigenlijk om de vogels ging Bij Griekse zoutpannen gaan natuur en industrie hand in hand Het is alweer voorjaar Binnenkort breekt de vakantietijd aan En soms kom je dan in je vakantie een voorbeeld tegen van het werken met solids En als rechtgeaarde journalist kun je dan niet nalaten om fotos te schieten en er een artikel over te schrijven Om alvast in vakantiestemming te komen dit met zomerse fotos gelardeerde relaas over de zoutwinning op het Griekse eiland Lesbos Terwijl het eigenlijk om de vogels ging Leon van den BergAl vanaf de oudheid is zout een kostbaar goed vanwege de smaakmakende en conserverende werking In Nederland wordt steenzout gewonnen uit de aardlagen in Twente en Groningen In veel andere landen met een beter klimaat gebeurt dat op een natuurlijke manier door het verdampen van zeewater Vaak is dat heel kleinschalig maar ook industriele winning komt voor zoals bij de zoutpannen rond de baai van Kalloni op het eiland Lesbos Afschrapen Zoutwinning door verdamping is gemakkelijker gezegd dan gedaan Het is een proces dat enkele jaren in beslag neemt Dat vormt ook de reden dat de oogst van het zout een relatief zeldzame gebeurtenis is Het proces start met het inlaten van zeewater in een ondiep bekken in vakjargon zoutpannen Daar wordt het water grotendeels verdampt door de zon Zeewater op zich is niet zout genoeg om zout te winnen De zoutlaag zou industrieel onwinbaar zijn omdat het maar 3050 ppt opgelost zout bevat en daardoor een te dunne zoutkorst maakt Voor goede De schraapmachine rijdt parallel aan een verplaatsbare lopende band Solids ProcessingNr 2 april 20095253Solids ProcessingNr 2 april 2009 winst maar ook vanwege de landschappelijke winst Het is een van de weinige voorbeelden waarbij industrie en natuur hand in hand gaan De zoutpannen zijn namelijk gelijktijdig ook wetlands waarin een grote varieteit aan microorganismen zeedieren zoutminnende planten en vogels gedijen De microorganismen zorgen voor een schakering aan waterkleuren De planten maken de natuur afwijkend van de omgeving Het meest belangrijke zijn de visjes en garnalen die veelvuldig in het ondiepe zoute water voorkomen Zij vormen het voedsel voor tientallen vogelsoorten die de zoutpannen als foerageergebied gebruiken tijdens hun trek van Europa naar Afrika of omgekeerd Daarmee zorgen de zoutpannen voor een tweede belangrijke inkomstenbron naast het zout Jaarlijks komen er duizenden vogelliefhebbers uit de hele wereld naar de baai van Kalloni om er te genieten van die prachtn grond is hard de treinen relatief licht en de snelheid is laag zodat bij een eventuele ontsporing geen gevaar ontstaat Zeven en opslaan De treintjes vervoeren het zout naar een verwerkingseenheid Hier worden de wagons stuk voor stuk handmatig leeg gekieperd in een verzamelbak Vandaar uit wordt het zout via een jacobsladder naar een schudzeef getransporteerd Daar worden eventuele verontreinigingen zoals stenen verwijderd Bovendien worden in dit proces de eventueel nog aanwezige grotere zoutbrokken verpulverd De verwijderde ongerechtigheden worden elders op het terrein gestort Het zout wordt via een opvoerband vervolgens op een grote berg gestort De hoogte daarvan kan oplopen tot soms meer dan tien meter Tijdens het afgraven en het verwerkingsproces is het zout overigens nog verder gedroogd door de zon Het is nog wel zo vochtig dat wanneer het op de zoutberg ligt het niet over het terrein verwaait Voor verdere verwerking wordt het zout met vrachtwagens of pickuptrucks afgevoerd Deels wordt het voor eigen gebruik verwerkt zowel voor de veeteelt als voor menselijke consumptie de rest wordt verhandeld op de wereldmarkt Het bijzondere aan zeezout is dat er in tegenstelling tot steenzout ook andere mineralen aanwezig zijn die het zout een andere smaak geven Natuurgebieden Overigens zijn de zoutpannen niet alleen interessant vanwege de commerciele ontreiniging van het gewonnen zout met aarde De zoutpannen bestaan namelijk in Lesbos uit natuurlijk materiaal en niet uit betonnen bakken zoals elders wel gebruikt worden Zout vreet in De schraper voert het zout af via een stelsel van open lopende banden Deze banden kunnen op de dijken rond het bassin worden verplaatst zodat ze de schraaptractor volgen In het geval van de zoutpannen bij Skala Kalloni is de zoutwinning zo grootschalig dat het onpraktisch is om het hele terrein met lopende banden uit te rusten Niet alleen vanwege de daarvoor noodzakelijk investering maar zeker ook vanwege het onderhoud Zout is immers een agressief goedje dat alles van metaal aantast en bovendien funest is voor lagers en andere draaiende onderdelen Om het vervoersprobleem over langere afstand te ondervangen wordt het gewonnen zout in een silo aan het einde van de band gestort Deze wordt aan de onderkant geleegd door er simpelweg een treintje onder te rijden en het zout in mijnwagentjes te storten Het gebruik van deze treintjes is heel flexibel want de railsegmenten liggen gewoon los op de grond zoals we dat ook kennen van een modelspoorbaan Zo kan het emplacement steeds worden gewijzigd als er vanuit een andere pan zout wordt gewonnen Deze mijnbouwtreintjes geven nog een extra lading aan het begrip saltmining Het aanleggen van een ballastbed onder het spoor is niet nodig De dragline maar in Skala Kalloni met een speciale machine op rupsbanden die het zout via een lopende band met metalen schrapers van de bodem afschraapt en op een parallel lopende band deponeert Daarbij is de afstelling van de machine natuurlijk belangrijk Te ondiep betekent verlies van inkomsten omdat zout achterblijft te diep betekent een grote verwinning is pekel nodig dat minimaal 50 ppt bevat Gedurende enkele jaren wordt de pekel steeds naar een ander bekken gepompt waarbij de verzadiging verder toeneemt tot het moment dat de zoutkristallen er letterlijk uitvallen Na het verdampen van het water ontstaat er een dikke laag zout die machinaal kan worden afgegraven Soms gebeurt dat met een Winning op Lesbos langdurig proces Na droging worden de zoutkristallen van de bodem geschraapt en op een transportband afgevoerdHet emplacement is flexibel aangelegd om de zoutwinningactiviteit in verschillende zoutpannen te volgen De mijnwagentjes worden handmatig geleegd Het zout wordt opgevoerd gezeefd en gestort Het zout wordt in een silo gestort en van daaruit met mijnbouwtreintjes verder vervoerd
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren