NL
UK
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

MAGAZINE

Solids Processing 2016-2
Diervoederproducent ”De Samenwerking” investeert in gecompartimenteerde silo’s; over vreemd silogedrag: mogelijke gevolgen en oplossingen; informatie over de beurs PowTech, 1t/m 21 april in Neurenberg (D); Suiker Unie heeft voedselveilige beladingsbalgen

Verschenen: 14-04-2016
Keuzes maken Column Henk Klein Gunnewiek
Keuzes maken
Column Henk Klein Gunnewiek Je hoort wel eens zeggen: het leven is een aaneenschakeling van keuzes. En dat klopt ook wel, zowel privé als in de werkomgeving. Je kunt nu eenmaal niet alles tegelijk aanpakken, dus je moet prioriteiten stellen. Of het nu gaat om onderhoud of investeringen, om bezuinigingen of efficiënter werken. Je kiest wat je als eerste aanpakt, hoe en vooral ook: met wie. Die keuzes kun je alleen maken, maar beter nog samen met de collega’s en medewerkers. Allereerst zijn er de wat- en hoe-vragen: wat is het probleem en hoe lossen we dat op? Los van de kennis die u zelf in huis hebt, kan het ook handig zijn om op onze website eens te kijken in het expertisecenter. Daar vindt u per onderwerp redactionele artikelen over diverse problemen die daarop betrekking hebben, compleet met de oplossingen die anderen al hebben ontdekt.
pagina 3
Coöperatie De Samenwerking speelt in op groei klantspecifieke voederwensen Overschakeling op blok met vier gescheiden silo’s
Coöperatie De Samenwerking speelt in op groei klantspecifieke voederwensen
Overschakeling op blok met vier gescheiden silo’s Vier jaar geleden investeerde De Samenwerking, een middelgrote diervoederproducent in het Zuid-Hollandse groene hart, in aanvoersilo’s. En vorig jaar verving de coöperatie een voorraadsilo. Martin Hoogenboom, eindverantwoordelijke voor de productie: “Steeds meer veehouders willen een eigen voedersamenstelling. Daarom hebben we een blok van vier gescheiden silo’s bij Maayen Machinebouw aangeschaft. We leveren nu sneller en zijn flexibeler voor onze leden en afnemers.” De Samenwerking beschikt over een moderne productielocatie voor mengvoeders voor hoofdzakelijk runderen en varkens in de regio. Bovendien is de coöperatie ac tief in de handel van onder meer meststof- fen, ruwvoeders, graszaden en kunstmest. Op de locatie in Haastrecht is tevens een ruime eigen Welkoop-winkel gehuisvest. Martin Hoogenboom: “We constateren een krimp in het aantal intensieve varkens houderijen, maar onze afzet aan de rundveesector neemt jaarlijks toe. Inmiddels is 80 procent van onze productie bestemd voor rundvee, waaronder melkkoeien.” Daarnaast richt De Samenwerking zich steeds meer op de groene ruimte. Zo ver koopt het bedrijf een toenemend aantal meststoffen, graszaden, maïszaden en gewasbeschermingsmiddelen aan ge meentes, hoveniers en aannemers in het openbaar groen.
pagina 14
Schokkende, trillende en toeterende silo’s Vreemd silogedrag nader bekeken (2)
Schokkende, trillende en toeterende silo’s
Vreemd silogedrag nader bekeken (2) In Solids Processing 1 is in het eerste artikel uit deze serie van drie beschreven hoe en waarom in een silo trillingen, schokken en andere ongewenste verschijnselen kunnen optreden. In dit tweede artikel gaan we verder in op mogelijke gevolgen van deze problemen en, belangrijker, hoe ze kunnen worden voorkomen dan wel opgelost. In het geval van het zingen van silo’s of bij lichte trillingen zijn de gevolgen meestal niet groot. Het is hooguit wat irritant voor het bedienend personeel in het silogebouw en daar vlak omheen. Dit geldt in feite ook voor het toeteren, hoe - wel dit wel eens heeft geleid tot klachten over burengerucht vanuit de directe omgeving en daarmee tot de noodzaak tot aanpassing van het gebruikspatroon. Het wordt ernstiger wanneer de trillingen zodanig zijn dat delen van de constructie gaan meetrillen en lichte schades kun nen optreden. In het geval van echte schokken moet de zaak zeker serieus worden bekeken. Het leidt niet alleen voor het bedieningspersoneel tot een ongewenste situatie, maar kan ook ontre geling van meetapparatuur veroorzaken, of de dosering vanuit de silo onregelma tig maken doordat het afgegeven product geen constante dichtheid heeft.
pagina 18
PowTech, internationale beurs voor solids-technologie Beurs voor alles rondom technologie voor het verwerken van poeders, granulaten en stortgoed
PowTech, internationale beurs voor solids-technologie
Beurs voor alles rondom technologie voor het verwerken van poeders, granulaten en stortgoed PowTech, de grootste Europese beurs voor stortgoed, vindt plaats van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 april in Nürnberg, Duitsland. Er worden zo’n 900 exposanten, verdeeld over zes hallen met een totale oppervlakte van 52.000 m², en 15.000 bezoekers verwacht. Alles wat te maken heeft met technologie voor het verwerken van poeders, granulaten en stortgoed is hier te vinden, gericht op de chemische industrie, food, diervoeding, keramiek, papier en bouwmaterialenproductie. Ook deze keer is er aandacht voor explosiebeveiliging. In dat kader vinden op het buitenterrein regelmatig demonstraties met stofexplosies plaats. Verder zijn er ge durende de drie dagen diverse seminars en lezingen die u kunt bijwonen. Parallel aan PowTech vindt TechnoPharm plaats, de beurs voor cleanroom-techno logie en analyse- en verpakkingstechnologie voor de productie van geneesmiddelen, voeding, cosmetica en dieet- en gezondheidsproducten. Hoewel het merendeel van de exposan ten uit Duitsland komt, is er een grote internationale participatie, afkomstig uit meer dan zeventig landen. Daaronder ook een aantal exposanten uit Neder land en België (zie kader). Deze beurs, die elke anderhalf jaar wordt gehou den, geeft een goed overzicht van de internationale ontwikkelingen op ons vakgebied.
pagina 20
Suiker Unie sluit elk risico mbt voedselveiligheid uit Voedselveiligheid en duurzaamheid tot in detail geregeld
Suiker Unie sluit elk risico mbt voedselveiligheid uit
Voedselveiligheid en duurzaamheid tot in detail geregeld De grootste productielocatie van witsuiker in Europa staat in Dinteloord. Suiker Unie verwerkt er suikerbieten. Deze bestaan voor 75 procent uit water, dat binnen de eigen fabriek wordt hergebruikt, waardoor wateraanvoer van buiten niet meer nodig is. De waterzuivering voert het bedrijf eveneens uit in eigen beheer en de nieuwe opwerkingsfabriek voor gietwater levert aan regionale kassentelers. Alle productstromen ondergaan zeer grondige controles. Permanente magneten en metaaldetectiesystemen zorgen voor 100 procent zuiver suiker. Zelfs de nieuwe, in rvs uitgevoerde beladingsbalgen met speciale rubbers en kunststoffen zijn volledig voedselveilig. Als gevolg van Europese regelgeving besloot Suiker Unie, onderdeel van Royal Cosun, enkele jaren geleden drie fabrie - ken te sluiten. De twee overgebleven Nederlandse locaties zijn Dinteloord en Hoogkerk. Suiker Unie investeert hier veel in duurzaamheid. Pieter Vermolen, al meer dan 25 jaar in dienst bij het bedrijf, legt uit: “Het suikergehalte in de bieten bedraagt 17 procent, de rest is water (75 procent), vezels (5 procent) en minera len (3 procent). Alle componenten van de suikerbiet worden benut en omgezet in waarde. We hebben dan ook geen afval. Ook produceren we een grote hoeveelheid groen gas uit reststromen. Zelfs voor de verwerking van de grond rondom de biet beschikken we over een aanzienlijk machinepark.”
pagina 24
Atex-richtlijnen wijzigen per april 2016 Atex-congres in teken van compliance
Atex-richtlijnen wijzigen per april 2016
Atex-congres in teken van compliance Het jaarlijkse Grote Atex-congres vindt dit jaar plaats op 31 mei, in het Congrescentrum van de Brabanthallen in Den Bosch. In het uitgebreide programma van workshops en parallel-lezingen wordt onder meer aandacht besteed aan de richtlijnen Atex 95 en Atex 137. Beide worden per april vervangen door nieuwe richtlijnen, respectievelijk Atex 114 en Atex 153. Ook compliance, ofwel het naleven van voorschriften en standaarden, is het onderwerp van een aantal lezingen. Er is een aantal opvallende sprekers op 31 mei. Officier van Justitie Ingeborg Koopmans spreekt over de explosie bij Shell Moerdijk: “Incident of toch een veel breder fundamenteel probleem?” Ze licht het onderzoek en het standpunt van het Openbaar Ministerie toe. En er is meer overheid: vanuit het Ministerie van SZW lichten Nathan Kuper en René van Dort van de Inspectie-SZW toe wat er verandert aan het inspectieprogramma.
pagina 28
Ioniqa ontwikkelt recylingproces voor PET eerste Innovatietour op TU eindhoven
Ioniqa ontwikkelt recylingproces voor PET
eerste Innovatietour op TU eindhoven InnovatieLink, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken om de twee topsectoren Chemie en Energie te ondersteunen, organiseerde onlangs de eerste InnovatieTour. Locatie was de Technische Universiteit Eindhoven, waar belangstellenden langs innovatieve, startende en opschalende bedrijven in de chemie werden geleid. Een van de deelnemers was het innovation LAB in Eindhoven, onderdeel van het netwerk ChemieLink, dat negen iLABs en vijf Centers for Open Chemical Innovation (COCI’s) verenigt. Ook het bedrijf Ioniqa, sterk in PET-recycling toonde zijn kunnen. InnovatieLink coördineert het door het Ministerie van Economische Zaken opgezette netwerk. “Het idee is dat veel kennis en ervaring wordt uitgewisseld binnen dit initiatief”, vertelt directeur Chris Bruijnes. Streven is met name de betrokkenheid van het mkb te bevorderen en te ondersteunen. Eventueel kan ook subsidieadvies worden verstrekt, hoewel InnovatieLink dit zelf niet levert.
pagina 32
Thermokatalytische reforming voor verwerking biomassa in Nederland Duitse start-up brengt nieuwe technologie, en haalt het onderste uit de kan
Thermokatalytische reforming voor verwerking biomassa in Nederland
Duitse start-up brengt nieuwe technologie, en haalt het onderste uit de kan De Duitse start-up Susteen Technologies GmbH brengt zijn thermokatalytische reformingproces (TCR), een veredelde pyrolysetechnologie, naar Nederland. Met relatief kleine installaties kan hiermee op decentrale locaties diverse soorten biomassa worden omgezet in synthesegas, houtskool en olie van dieselkwaliteit, die vervolgens als brandstof, grondstof of anders kan worden gebruikt. Langs deze weg is het mogelijk meer dan 70 procent van de energie uit biomassa te benutten. “Het mooie van deze technologie is dat je er allerlei reststromen mee kunt verwerken tot verschillende producten naar keuze. ‘Multi-input en multi-output’, daar komt op neer”, zegt Hennie Zirkzee, technisch directeur van Susteen Technologies. Pyrolyse is op zichzelf niet nieuw. In Nederland en elders staan al installaties waarin snelle pyrolyse-processen (fast pyrolysis) plaatsvinden. Hierbij wordt bio massa in een reactor omgezet bij temperaturen van 500 graden Celsius of hoger, onder uitsluiting van zuurstof. Dan gaat de biomassa binnen enkele seconden over in een gas, dat bij afkoeling deels condenseert tot olie. Andere produc ten zijn niet-condenseerbare gassen als koolmonoxide en kooldioxide en verder biokool en water.
pagina 34
Amkco scheidt het kaf van het koren Dagelijks volop in mijn roots: de procestechniek
Amkco scheidt het kaf van het koren
Dagelijks volop in mijn roots: de procestechniek Toen Jan-Willem Woudenberg bij zijn voormalig werkgever onvoldoende ruimte kreeg om zijn klanten datgene te bieden waarin hij geloofde, begon hij zijn eigen bedrijf. In eerste instantie een bedrijf in machines voor bulkhandling, maar al snel deed zich de kans voor een onbekende leverancier van zeefmachines te vertegenwoordigen in geheel Europa. Twaalf jaar later is Amkco Europe een bloeiende onderneming die zeefmachines in onderdelen produceert in Nederland en pas op het laatste moment díe modificaties doorvoert die nodig zijn om de machine klantspecifiek te maken. Amkco Europe is gevestigd in Wormerveer en maakt kortweg trilzeven voor toepassing in onder meer de voedings middelenindustrie (kaas en cacao), de afval(water)- en recyclingindustrie en de mestverwerking. Directeur en eigenaar Jan-Willem Woudenberg startte het be drijf twaalf jaar geleden omdat hij in zijn toenmalige functie niet kon vinden wat hij zocht. “Ik heb een technische opleiding gevolgd in procestechniek en heb altijd in deze wereld gewerkt. In mijn vorige baan was ik verkoopleider voor Noord-Europa, maar voelde ik me een constante buffer tussen de eindklant en de fabriek. Ik kon mijn klanten gewoon niet leveren wat ik wilde en dát werkt niet.”
pagina 38
Stichting Mestverwerking Gelderland investeert in Stroe in belading, centrifuge en zuivering in 1.500 uur nog geen enkele storing
Stichting Mestverwerking Gelderland investeert in Stroe in belading, centrifuge en zuivering
in 1.500 uur nog geen enkele storing De aangeleverde kalvermest werd jaar na jaar dikker. De verwerkingsinstallatie in Stroe piepte en kraakte en de capaciteit daalde snel. Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG) besloot daarom € 1,5 miljoen te investeren in onder meer bezinkseltanks, centrifuge en belading. Het resultaat is een installatie die een hoogwaardig mestproduct produceert met een drogestofgehalte van 28 procent, bestemd voor export. Daarnaast nam de capaciteit met 30 procent toe en verbeterde het proces. “In 1.500 uur draaien en belading van de schroeven hebben we nog geen enkele storing gehad”, stelt bedrijfsvoerder Wim van Omme tevreden vast. gerealiseerde Stroe op de Veluwe ligt in het hart van een gebied dat veel kalvermesterijen telt. De KalverGierBewerkingsInstallatie (KGBI) in Stroe is in 1994 gebouwd door Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG). De duurzame kalvermestverwer ­ king zorgt voor een vermindering van het oplopende mestoverschot, dat schadelijk is voor natuur en milieu. Vroeger gaven veehouders hun kalveren poedermelk, maar tegenwoordig neemt het aandeel ruwvoer in de voeder­ samenstelling snel toe. “Het drogestof ­ gehalte van de kalvermest is in de loop der tijd dan ook bijna verdubbeld van 1,8 naar 3,5 procent. Het gevolg is dat de verwerking van kalvermest in de loop der jaren steeds meer problemen oplever ­ de”, legt bedrijfsvoerder Wim van Omme uit. De capaciteit van de verwerkings ­ installatie in Stroe daalde in 2015 naar 160.000 ton kalvermest.
pagina 40
Matrasrecycling: merendeel eindigt in afvalovens, ondanks milieuvoordeel bij materiaalhergebruik
Matrasrecycling: merendeel eindigt in afvalovens, ondanks milieuvoordeel bij materiaalhergebruik
Een afgedankte matras is een interessante recyclingkandidaat. Het volume is groot en de materialen zijn geld waard. Toch komt grootschalige matrasrecycling slechts moeizaam van de grond, terwijl ons land in Lelystad een parel van modern recyclingvernuft heeft staan. Er is oneerlijke concurrentie van de afvalovens, maar ook voor de teruggewonnen grondstoffen is de afzet lastig. Wat nu? Oude matrassen zijn geld waard. Als ervaren consultant in de afvalwereld had Nanne Fioole dat jaren geleden al in de gaten. Volhardend broedde de onder nemer op zijn plannen voor het opzetten van een recyclingsysteem. Anno 2016 is wat Fioole destijds voor ogen had op stoom gekomen. Buiten op het be drijfsterrein in Lelystad staan felblauwe containers te wachten op transport naar klanten. Binnen zwiept een shovel afge dankte matrassen in verschillende soorten en maten op een rollenbaan. Vervolgens worden de matrassen op een in eigen huis ontwikkelde volautomatische recyclinglijn volledig ontleed.
pagina 44
Triltechniek: Meer dan alleen trilzeven of trilgoten Triltechniek is een verrassende oplossing voor veel problemen
Triltechniek: Meer dan alleen trilzeven of trilgoten
Triltechniek is een verrassende oplossing voor veel problemen Dit artikel geeft een overzicht van de toepassingen van triltechniek voor stortgoed en de voordelen die deze kunnen bieden. De meeste toepassingen zullen bij u bekend zijn, maar hopelijk leest u toch nieuwe informatie over de verschillende vibratietechnieken en komt u door dit artikel op nieuwe ideeën. Triltechniek kom je overal tegen. Twee voorbeelden op huis-, tuin- en- keukenni veau zijn het vullen van een suikerpot en het strooien uit een zoutvaatje. De suiker pot lijkt vol en er zit nog een beetje in de suikerverpakking. Je schudt de pot en het niveau van de suiker daalt. En wat blijkt, het restant in de verpakking past toch nog in de pot. Of je tikt op het zoutvaatje om met kleine beetjes het eten op smaak te brengen. Is het zout vochtig, dan sla je waarschijnlijk eerst met het hele vaatje op het aanrechtblad, zodat het zout los komt en het gedoseerd aan het gerecht kan worden toegevoegd.
pagina 48
Productie Proces Automatisering (PPA)-dag 2016 draait om Internet of Things ‘onvoldoende focus op basics’
Productie Proces Automatisering (PPA)-dag 2016 draait om Internet of Things
‘onvoldoende focus op basics’ Het kan u bijna niet zijn ontgaan: het draait tegenwoordig om big data. De proces­ automatisering genereert stromen aan gegevens, maar de vraag is wat waarvoor dient en wat de procesoperator of maintenance­functionaris ermee moet en kan. Op de jaarlijkse PPA­dag van FHI in Nijkerk op 18 februari klonk verder de waarschuwing dat u niet moet vergeten wat de basics van uw proces zijn. Dat vormt uiteindelijk het uitgangspunt. Er hangt in ieder geval verandering in de lucht. Of zoals een van de sprekers memoreerde: “Als iemand van ABN Amro al woorden als IoT en MES in de mond neemt, is er heel wat gaande in de indu ­ strie.” David Kemps van ABN Amro had eerder op de dag het spits afgebeten met een presentatie over de resultaten van een onderzoek naar IoT. Het onder ­ zoek, op initiatief van FHI afgenomen bij diverse van haar leden, laat twee duidelijke trends zien: standaard maatwerk en servitization. Het eerste zullen kenners uit de industrie iets makkelijker herkennen: einere series en kortere levertijden want de product life cycles zijn korter geworden.
pagina 52
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren