Nederlands
English
 Leveranciers-login
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

     

BEDRIJFSPAGINA

Log in
Laatste update: 22-03-2021
StuvEx International nv
TEL: +32 3 458 25 52
FAX: info@stuvex.be
Heiveldekens 8
B-2550   Kontich
Contact
+31 654746801
Dhr. Frank Hooijer
Sales Manager Nederland & ScandinaviŽ Verkoop
+32 34582552
Dhr. Corentin Buyse
Sales Manager BeLux Verkoop
Bedrijfsbrochure
Bedrijfsbrochure
StuvEx is uw partner voor betaalbare veiligheid en koppelt kennis en ervaring van vele verschillende soorten processen aan een pragmatische benadering. De oplossingen die StuvEx levert en installeert hebben tot doel het ontstaan van brand en explosies te voorkomen, beginnende branden en explosies te elimineren, de uitwerking van steekvlammen en explosiedruk te beperken en mensen en milieu te beschermen tegen de uitwerkingen van gas- en stofexplosies.
Ontmoet ons op
Producten
Producten, diensten
 Explosiepreventie - Aardingscontrole, IBCís, TES01, capacitief, resistief
 Explosieonderdrukking - Flash II, poederblussing
 Explosieisolatie - Compartimentering, terugslagklep, snelsluitschuif
 Explosieontlasting - Breekplaten, Stuvent, vlamloze doving
Risico analyse -
 Explosieonderdukking - terugslagklep, Norex, Ventex, snelsluitschuif, diverter valve,
 Explosiebeveiling -
 Stofexplosieveiligheid - silos, filters, molens, elevatoren, pneumatisch transport, droger, wervelbed
 Detectie - Vonkdetectie, drukdetectie, infrarood, gasdetectie
 Sterkte berekeningen - ontlastoppervlakte berekeningen
Expertises
Opslag - Diensten mbt silo`s - meting-wandwrijving
Opslag - Diensten mbt silo`s - trillingsmetingen
Componenten, hulpmiddelen - Afsluiters, Kleppen, Sluizen - Afsluiters, kleppen - schuifafsluiters
Componenten, hulpmiddelen - Afsluiters, Kleppen, Sluizen - Afsluiters, kleppen - ventielen
Dienstverlening, advisering - Facilitaire diensten - service-en-onderhoud
Lees meer
Expertises
Opslag - Diensten mbt silo`s - meting-wandwrijving
Opslag - Diensten mbt silo`s - trillingsmetingen
Componenten, hulpmiddelen - Afsluiters, Kleppen, Sluizen - Afsluiters, kleppen - schuifafsluiters
Componenten, hulpmiddelen - Afsluiters, Kleppen, Sluizen - Afsluiters, kleppen - ventielen
Dienstverlening, advisering - Facilitaire diensten - service-en-onderhoud
Dienstverlening, advisering - Metingen, analyses - deeltjesgroottemetingen
Dienstverlening, advisering - Diverse diensten - opleidingen
Veiligheid - Brand en explosiebeheersing - Preventie-systemen - inertisering-inertisatie
Veiligheid - Brand en explosiebeheersing - Preventie-systemen - gasmeting-en-alarmering
Veiligheid - Brand en explosiebeheersing - Preventie-systemen - temperatuurmeting-en-alarmering
Veiligheid - Brand en explosiebeheersing - Preventie-systemen - vonkdetectie-en-blussystemen
Veiligheid - Brand en explosiebeheersing - Aarding - aardingsmeting-van-wagens
Veiligheid - Brand en explosiebeheersing - Aarding - aardingsmeting-van-verpakkingen
Veiligheid - Brand en explosiebeheersing - Aarding - aarding-algemeen
Veiligheid - Brand en explosiebeheersing - Preventie-systemen - stofbeheersing
Veiligheid - Brand en explosiebeheersing - afzuigsystemen
Veiligheid - Explosie-ontlasting - explosiepanelen
Veiligheid - Explosie-ontlasting - explosieluiken
Veiligheid - Explosie-ontlasting - breekplaten
Veiligheid - Explosie-ontlasting - explosiesloten
Veiligheid - Explosie-ontlasting - snelsluitende-kleppen-met-detectie
Veiligheid - Explosie-ontlasting - vlammenonderdrukking
Veiligheid - Brand en explosiebeheersing - brand-en-explosieonderdrukking
Veiligheid - Metingen, analyses - metingen-mbt-explosiepreventie
Veiligheid - Veiligheidsrichtlijnen - atex
Veiligheid - Brand en explosiebeheersing - breekplaatinspectie
Veiligheid - Brand en explosiebeheersing - breekplaatdetectie
Opslag - Componenten, hulpmiddelen - Beveiliging, bewaking, conditionering - overdrukbeveiliging-van-silo-s
Opslag - Componenten, hulpmiddelen - Beveiliging, bewaking, conditionering - onderdrukbeveiliging-van-silo-s

Artikelen

Productnieuws

Goede aarding om statische ontlading te vermijden Over statische oplading
Goede aarding om statische ontlading te vermijden
Over statische oplading Iemand die loopt op niet-geleidende vloerbedekking kan worden opgeladen tot een spanning zo hoog als 35.000 V ! De totale energie ontlading van die persoon is dan 100-200 mJ . Op dezelfde manier kunnen kleine voorwerpen als metalen emmers gemakkelijk worden opgeladen tot een energie niveau van enkele mJ, dit is al meer dan de minimale ontstekingsenergie (MIE) die nodig is voor het ontsteken van de meeste brandbare dampen. Voor veel vrachtauto`s is het daarom niet moeilijk voor te stellen dat de energie ontlading van een opgeladen vrachtwagen of bulkwagen kan oplopen tot 1000 mJ. Bovenstaande maakt al duidelijk dat een correcte aarding van een vrachtwagen tijdens het verladen cruciaal is. Als een relatief kleine vrachtwagen met een capaciteit van 100 picoFarad bijvoorbeeld is opgeladen tot 30 kV dan heeft deze een potentiŽle vonk energie van 45mJ. De meeste koolwaterstof dampen en gassen hebben MIEís van minder dan 1mJ, het is duidelijk dat elke tankwagen zonder
12-05-2014  |  5372x  | 
Stuvex presenteert verbeterd aardingssysteem Aardingssyteem TES-01
Stuvex presenteert verbeterd aardingssysteem
Aardingssyteem TES-01 Het aardingssyteem TES-01 voor tankwagens dat door StuvEx werd ontwikkeld, is een systeem van aarding en controle van de capaciteit speciaal aangepast aan voertuigen voor bulktransporten. Momenteel, tijdens het lossen en laden zal de operator de tankwagen trachten te aarden door een kabel die vertrekt vanaf de vrachtwagen te klemmen aan een grondaardingssysteem. Wanneer echter dit wordt vergeten, kan de kabel beschadigd raken, niet correct aarden en zelfs de aardingsconnectie verliezen zodat niets de transfer kan tegenhouden. Zelfs wanneer een standaard aardingssysteem aanwezig is, zal de operator de klem bevestigen aan een willekeurig metalen voorwerp in zijn nabijheid gewoon om geen tijd te verliezen. Het StuvEx TES-01 vermijdt problemen, die ontstaan door het niet of niet-correct connecteren van de aardingskabel door eerst te controleren of het systeem wel is aangesloten aan de tankwagen (en niet aan een willekeurig metalen voorwerp), vervolgens wordt de tankwagen
13-03-2012  |  5193x  | 
PORTALS
solidsprocessing.nl Schuettgut-Portal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverteren