Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

       

ARTIKEL
Beter af met nieuwe norm ISO 16890 voor luchtfiltering Martijn Lampe van Lampe Filtex
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Beter af met nieuwe norm ISO 16890 voor luchtfiltering

Martijn Lampe van Lampe Filtex

De oude norm voor luchtfilters EN779 maakte niet goed duidelijk welke luchtfilters bedrijven nodig hebben, vindt Martijn Lampe van Lampe Filtex: “De nieuwe ISO 16890 norm is in alle opzichten beter dan de oude, en met goed advies leidt dat tot betere luchtfiltering tegen gunstige kosten.
“Bij de oude Europese Norm (EN)779 werden alle luchtfilters getest met een teststof met deeltjes van 0,4 micron”, opent Martijn Lampe, die verantwoordelijk is voor Verkoop en Advies bij Lampe Filtex. “Hoe ze die stof filterden, bepaalde de indeling in filterklassen van G(rof) 1, 2, 3, 4, M(iddelgroot) 5 en 6 en F(ijn) 7, 8, 9 voor fijne deeltjes. Maar hoe kun je die indeling maken als je alleen met deeltjes van 0,4 micron test?”
18 Solids Processing | nr. 4 | september 2018 Solids Processing | nr. 4 | september 2018 19 EXPERTVISIE | Leendert van der Ent | Fotografie: Marco Vellinga ‘Een duurder filter dat langer meegaat en minder energie kost, kan een beter resultaat leveren tegen lagere totaalkosten’ De oude norm voor luchtfilters EN779 maakte niet goed duidelijk welke luchtfilters bedrijven nodig hebben, vindt Martijn Lampe van Lampe Filtex: “De nieuwe ISO 16890 norm is in alle opzichten beter dan de oude, en met goed advies leidt dat tot betere luchtfiltering tegen gunstige kosten. “Bij de oude Europese Norm (EN)779 werden alle luchtfilters getest met een teststof met deeltjes van 0,4 micron”, opent Martijn Lampe, die verantwoordelijk is voor Verkoop en Advies bij Lampe Filtex. “Hoe ze die stof filterden, bepaalde de indeling in filterklassen van G(rof) 1, 2, 3, 4, M(iddelgroot) 5 en 6 en F(ijn) 7, 8, 9 voor fijne deeltjes. Maar hoe kun je die indeling maken als je alleen met deeltjes van 0,4 micron test?” REËEL BEELD Dat vroegen de leden van de Europese industrie-associatie voor binnenklimaat Eurovent zich ook af. Zij besloten daarom gezamenlijk een nieuwe testmethode te ontwikkelen. Daarbij hanteerden ze drie belangrijke uitgangspunten. De norm moest wereldwijd gelden, gebaseerd zijn op de WHO-uitgangspunten voor luchtkwaliteit en gebruikers een reëel beeld geven van het filter dat ze nodig hebben. De nieuwe norm EN ISO 16890, die eind 2016 werd geïntroduceerd, test met verschillende deeltjesgrootten tussen 0,3 en 10 micron. Dat leidt tot een indeling in vier filterklassen. Die filters houden minstens vijftig procent van de deeltjes tegen die kleiner zijn dan 1, 2,5 of 10 micron. Als ze alleen grotere deeltjes tegenhouden, vallen ze in de vierde klasse, ISO grof. Sinds 1 juli 2018 is de overgangstermijn van achttien maanden afgelopen en is EN 779 niet meer geldig. ODA EN SUP “Eindgebruikers zijn vaak nog niet op de hoogte van de verandering”, weet Lampe uit ervaring. “Bedrijven die wel van de overgang hebben gehoord, vragen zich een beetje bezorgd af welke filterklasse ze nu nodig hebben. Feit is dat juist de oude indeling daarvoor geen goede handvatten gaf; een keuze voor G4 of F7 was vaak nergens op gebaseerd.” De nieuwe norm maakt nu een duidelijke keuze mogelijk, weet Lampe: “Je kiest eerst uit drie categorieën buitenlucht (outdoor air, ODA). “ODA 1 staat voor fijnstofarm buitengebied, ODA 2 voor bebouwde omgeving en ODA 3 voor een industriële omgeving en/of veel verkeer. Dat koppel je vervolgens aan de benodigde kwaliteit van de toevoerlucht voor het binnenmilieu (supply air, SUP).” Operatiekamers, cleanrooms en ruimten voor farmaceutisch onderzoek zijn SUP 1, waar een hoge hygiënische standaard geldt. SUP 2 staat voor een medium categorie voor bijvoorbeeld ruimten die voedingsmiddelen verwerken in de voedingsmiddelenindustrie. Ook kantoren en hotels vallen in deze categorie. SUP 3 is een basisstandaard, bijvoorbeeld ruimten voor handling van verpakte producten in de voedingsmiddelenindustrie, opslagruimten en winkelcentra. Bij SUP 4 geldt er geen hygiënische standaard en SUP 5 betreft productie-omgevingen in de zware industrie. BETER BESCHERMD “Bedrijven vragen ons soms wat ze met hun oude filtervoorraad moeten”, zegt Lampe. “Bedenk daarbij, dat het om een richtlijn gaat – geen wet – en dat de filters zelf niet veranderen. Onder de nieuwe norm krijgen ze alleen een andere kwalificatie. Wel kan blijken dat de filters die bedrijven tot nu toe gebruikten, onder de nieuwe norm niet voldoen. Die kennis is alleen maar nuttig: ze krijgen inzicht in hoe ze met de huidige kennis van de schadelijkheid van fijnstof hun medewerkers en producten beter kunnen beschermden.” KOSTEN In het algemeen geldt: hoe kleiner de deeltjes, hoe schadelijker. En als je betere filters nodig hebt, zijn die ook duurder. Lampe: “Dat klopt wel, maar dan begint ook de Total Cost of Ownership mee te wegen. Betere filters houden een hoger percentage deeltjes tegen en hebben vaak een hogere ‘Dust Holding Capacity’. Die laatste factor bepaalt hoe lang filters in gebruik kunnen blijven zonder dat de weerstand in het luchtbehandelingssysteem te ver oploopt. Een beter filter dat je minder vaak hoeft te vervangen en je elektriciteitsverbruik lager houdt, kan een beter resultaat leveren tegen lagere totaalkosten.” De nieuwe norm maakt de kwaliteitsverschillen tussen filters ook veel inzichtelijker. Lampe: “Het lijkt mij al met al een positieve boodschap, maar het blijft zo dat wij de procesindustrie alleen adviseren. Wij schrijven niet voor; de klant beslist.” ‘BETER AF MET NIEUWE NORM’ Martijn Lampe van Lampe Filtex Dit artikel is afkomstig uit Solids Processing www.solidsprocessing.nl © ProcesMedia
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel