All information on processing and handling of bulk solids, granular materials

SolidsProcessing.nl
Search

       

       

Stay on top of the news!

Stay informed!
Read our monthly newsletter.

Your address will never be given to third parties.
See our privacy policy.

VDL Industrial Products b.v.
 Postbus 8822
NL-5605 LV   Eindhoven
Hoevenweg 3
NL-5652 AW   Eindhoven
Netherlands
Click here for telephone and fax number

Get in contact
 VDL Industrial Products pa VDL Belgium
Industriezone III
B-9320   Aalst - Erebodegem
Industriezone III
B-9320   Aalst- Erebodegem
Belgium
Click here for telephone and fax number
www.vdlindustrialproducts.com
www.vdlindustrialproducts.com

Company video

Company brochure

Company brochure
Request per post

Contacts

contact, function department email direct dial
Mr. Carlos Ooijen, Managing director   
email
 +31 40 292 5580
Mr. Sander Brands, Sales Engineer   
email
 +31 40 292 5510
Mr. Bastian Tuip, Sales Engineer   
email
 +31 40 292 5580
Mr. Edwin Reijnen, Sales Engineer   
email
 +31 40 292 5580
Mr. Jos Louwers, Sales Coördinator   
email
 +31 40 292 5511
Mr. Andre Casteels   
email
 +32 53 837090

Company profile

VDL Industrial Products

Only the best is good enough for your organization. Therefore we at VDL Industrial Products invite you to get to know us better by visiting our company, where high-quality advice, products and service are top priorities. Because you value reliable quality, whether it concerns components for extraction systems and bulk handing. You know better than anyone that quality matters. A longer service life and reduced, simpler maintenance result in concrete contributions to the profitability of your business.

VDL Industrial Products has been active for decades as a leading advisor and manufacturer/supplier of components for transport and extraction systems and the processing of bulk goods. Most of these components are developed in-house. Our main focus is on drop-through rotary valves, conveyor systems and vibratory conveyors.

Products, in categories

Storage - Silos, bunkers - Steel silos
Storage - Silos, bunkers - Stainless steel silos
Storage - Silo discharge - Vibrating bottoms for silo discharge
Storage - Silo discharge - Vibrating feeders for silo discharge
Separation, sieving, filtering - Dedusting - Components, accessories - Filters, filter materials
Storage - Components, accessories - Safety, monitoring - CO monitoring in silos
Storage - Components, accessories - Flow promotion devices - Vibration, vibrators
Handling - Handling of bags, sacks - Emptying of sacks - Sack dumping cabinet + venting
Handling - Handling of bags, sacks - Emptying of sacks - Sack dumping cabinet + venting + compactor
Conveyors, transport equipment - Screw conveyors - Flexible screw conveyors
Conveyors, transport equipment - Vibrating conveyors - Vibrating trough conveyors
Conveyors, transport equipment - Vibrating conveyors - Vibrating pipe conveyors
Conveyors, transport equipment - Pneumatic transport - Piping for pneumatic transport - Steel piping
Conveyors, transport equipment - Pneumatic transport - Components, accessories - Hoses
Conveyors, transport equipment - Pneumatic transport - Piping for pneumatic transport - Large radius bends for pneumatic transport
Conveyors, transport equipment - Pneumatic transport - Piping for pneumatic transport - Small radius bends for pneumatic transport
Conveyors, transport equipment - Pneumatic transport - Components, accessories - Wear bends
Conveyors, transport equipment - Pneumatic transport - Components, accessories - Clamp couplings
Conveyors, transport equipment - Pneumatic transport - Components, accessories - Flange couplings
Conveyors, transport equipment - Pneumatic transport - Diverters for pneumatic transport - Drum type diverters for pneumatic transport
Conveyors, transport equipment - Pneumatic transport - Diverters for pneumatic transport - Rotating pipe diverters for pneumatic transport
Components, accessories - Valves, slides, sluices - Valves - Butterfly valves
Components, accessories - Valves, slides, sluices - Valves - Slide valves
Components, accessories - Pumps, fans - Axial fans
Components, accessories - Pumps, fans - Radial fans
Conveyors, transport equipment - Pneumatic transport - Venturis
Components, accessories - Valves, slides, sluices - Rotary star valves - Standard rotary valves
Separation, sieving, filtering - Sieving, sieves - Shake sieves
Separation, sieving, filtering - Sieving, sieves - Vibratory sieves
Separation, sieving, filtering - Dedusting - Gas cyclones
Separation, sieving, filtering - Dedusting - Filters - Backwash cleaned filters
Separation, sieving, filtering - Dedusting - Filters - Reverse pulse jet cleaned filters
Separation, sieving, filtering - Dedusting - Filters - Filters cleanable by vibration/shaking
Separation, sieving, filtering - Centrifuging, filtering - Filters - filtering equipment - Bag filters
Separation, sieving, filtering - Centrifuging, filtering - Filters - filtering equipment - Tube filters
Dosing, Measuring, Weighing - Volumetric feeding - Pendle valve feeders
Dosing, Measuring, Weighing - Volumetric feeding - Rotary feeders
Dosing, Measuring, Weighing - Volumetric feeding - Vibratory feeders
Separation, sieving, filtering - Dedusting - Dedusting technology
Safety - Personal protection - Fire extinguishers
Safety - Fire and explosion prevention - Fire prevention systems - Spark detection and extinguishing
Safety - Fire and explosion prevention - Earthing - Earthing, general
Safety - Fire and explosion prevention - Fire prevention systems - Dust control
Safety - Fire and explosion prevention - Vent systems
Safety - Explosion relief - Explosion panels
Safety - Explosion relief - Explosion doors
Safety - Explosion relief - Burst disks
Safety - Explosion relief - Explosion locks
Safety - Explosion relief - High speed shutters with detection
Safety - Explosion relief - Explosion safe rotary valves
Safety - Fire and explosion prevention - Explosion suppression
Safety - Safety regulations - ATEX

Products, as keywords

Main keywords   Sub keywords
Blow transportexternal link valves,diverter valves, rotary valves, blow-through valves,piping,sliding-dampers
Pipe couplings pull rings, quick release pull rings, sealrings, flanges, loose flanges,couplings
Piping pipes,bends,welding ends,diverters,sealrings,swivel pipe switch
Fans transport fan, centrifugal fan, direkt driven fan, indirect driven fan, high pressure fan
Bursting discs bursting discs, bursting panels, exhaust channel, ATEX
Cyclone separators cyclones, pre-separator, separator
Pressure relief devices bursting panels, diverters
Explosion safety systems powderextinguishing,spark detection,
Dust explosion safety spark detection, co detection, spark extinguishing systems
Spark detection spark detector, extinguisher
Vibratory conveyingexternal link tube vibratory conveyor, transporting vibratory conveyor, mobile vibratory conveyor, dosing vibratory conveyor, magnetic vibratory conveyor
Diverter systems 
 
 

Brands

Brand   Description
ATEX bursting discs, Ventex, Q-Pipes, explosion doors, explosion surpression
GSB Firesafe 
HT (VDL) 
Jacob 
JKF 
Olocco 
Scandab 
Firebreak 
Firefly 

More information

Articles Solids Processing Benelux

Open this artikel {pdf, in Dutch}
Issue 2016-3

Brandgevaar bij sproeidrogers

Smeulend product snel detecteren met behulp van CO-detectie Branden en explosies vormen bij sproeidrogen in de zuivelindustrie een reëel gevaar. Incidenten uit het verleden leren dat in de meeste gevallen de oorzaak van de branden rechtstreeks terug te voeren is op zelfontbrandingsprocessen van afzettingen binnen de drooginstallatie. Meerdere procesbeheersende controlemaatregelen, zoals het bewaken van het sproeibeeld van de nozzles, temperatuurbewaking en het proberen te voorkomen van stoflagen, blijken niet afdoende om het risico naar een gewenst niveau te krijgen. Explosies blijken veelal een gevolg van de brand te zijn, niet andersom. Dergelijke incidenten kunnen echter toch worden voorkomen: met een methode die zelfontbranding detecteert in een vroeg stadium, voordat het tot een open brand komt.

Afhankelijk van het vocht- en vetgehalte en de luchtstroom vormen smeulnesten solide en compacte structuren waaraan steeds nieuw product zal hechten. Vanwege de slechte diffusie van zuurstof door de poriën zal het smeulnest van binnen naar buiten langzaam groter worden. Diverse tests hebben uitgewezen dat kleine smeulende brokjes van zuivelproducten een relatief lage oppervlaktetemperatuur hebben en dat ze daarom niet erg effectief zijn als ontstekingsbron voor een stof-luchtmengsel. De lage oppervlaktetemperatuur maakt dat deze brokjes lastig door infrarood sensortechnologie te detecteren zijn totdat ze uit elkaar breken en de hete kern een ontstekingsbron kan worden. In de regel zal een dergelijke compact gloeiende afzetting slechts een ontstekingsbron worden wanneer deze loskomt en onderin de toren of het fluidbed uiteenvalt. Dat uiteenvallen kan overigens ook gebeuren in andere, secundaire installatiedelen, bijvoorbeeld tijdens transport. Het is dan ook essentieel om smeulend product in een vroeg stadium te detecteren zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Product news

 
 .
 .
 .