Alles over processing en handling van droge stoffen, stortgoed, bulk

SolidsProcessing.nl
Zoeken

       

       

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

BSE, bulk solids engineering
 Kogelerbos 10
NL-7543 GT   Enschede
Nederland
Klik hier voor telefoon en faxnummer

Neem contact op met dit bedrijf
www.bulksolids.nl
www.bulksolids.nl

Bedrijfsbrochure

Klik op de afbeelding om de PDF-brochure te openen.

Bedrijfsbrochure

Contactpersonen

persoon, functie afdeling email doorkiesnr
Dhr. Piet van der Kooi, projectleider   
email
 +31 53 434 45 66

Bedrijfsprofiel

BSE is een werktuigbouwkundig ingenieursbureau gespecialiseerd op het gebied van bulktechnologie.

Bulktechnologie
BSE ontwerpt betrouwbare installaties voor bulkgoed op basis van de eigenschappen van het produkt. Onze werkzaamheden bestaan uit:
* Het meten van bulkgoedeigenschappen voor diverse toepassingen;
* Het ontwerpen en dimensioneren van silo’s en transportapparatuur;
* Advisering bij problemen met bulkgoed of bulkinstallaties.

Metingen
BSE beschikt over een eigen laboratorium, waarin de eigenschappen van bulkgoed, zoals inwendige wrijving, wandwrijving, luchtdoorlaatbaarheid, etc. gemeten kunnen worden.
De Jenike shear cell is daarbij het belangrijkste instrument.

Ontwerpen
Aan de hand van de gemeten eigenschappen kunnen bulkinstallaties met grotere bedrijfszekerheid ontworpen worden.
Bij de ontwerpen wordt uitgegaan van de eigenschappen van het te sileren product.

Advisering
Advisering betreft bijvoorbeeld: stromingsproblemen, segregatie, brugvorming in de silo, produktdegradatie, onregelmatige uitstroming, ontmenging, schokken en trillen van silo’s, etc.

Producten, in rubrieken

Opslag - Legen van silo`s, uitdraagapparatuur - Uitdraagschroef voor silolossing
Overslag - Componenten, hulpmiddelen - Bekleding - Bekleding voor verlaging wandwrijving
Opslag - Diensten mbt silo`s - Silo-ontwerp
Opslag - Diensten mbt silo`s - Meting wandwrijving
Opslag - Diensten mbt silo`s - Meting brugvormingsgedrag
Dienstverlening, advisering - Ontwerp, realisatie - Software
Dienstverlening, advisering - Diverse diensten - Getuigedeskundigen
Dienstverlening, advisering - Metingen, analyses - Meting van stromingseigenschappen
Dienstverlening, advisering - Metingen, analyses - Kwaliteitstesters
Dienstverlening, advisering - Diverse diensten - Opleidingen
Dienstverlening, advisering - Metingen, analyses - Meting van fluidiseerbaarheid

Producten, als trefwoorden

Hoofdtrefwoorden   Subtrefwoorden
Bulk-, solidshandlingexternal link Werkgebied: bulktechnologie, poedertechnologie, vaste stof, granulaat, stortgoed, korrelvormig materiaal, powder, bulk material, bulk solids.
Haalbaarheids-onderzoek Processen met bulkgoed zijn minder rendabel zijn dan die met gas of vloeistof. Door rekening te houden met de bulkeigenschappen is dit te ondervangen.
Equipment choiceexternal link BSE helpt u de juiste systemen te selecteren voor uw product en proces aan de hand van kennis, ervaring, literatuur en documentatie.
Advies & consultancyexternal link Op basis van kennis v/h gedrag van bulkgoed en evt. metingen wordt een analyse van knelpunten (bottle necks) uitgevoerd en oplossingen aangedragen.
Getuigedeskundigen experts, expertise mbt silo problematiek, contaminatie, ontmenging
Contaminatie, versleping Advisering en beoordeling van situaties ter voorkoming of bestrijding van vervuiling van product
Silo-problemenexternal link Schokken, trillen, stampen, schudden, silo quaking, ontmengen, ontmenging, segregatie, segregation, attritie.
Siloontwerp massastromingexternal link Stroming, massastroming, kernstroming, brugvorming, funnel flow, mass flow, bridging, stromingspatroon, schachtvorming,
Metingen stromingsgedragexternal link Metingen, wandwrijving, inloopeffect wand, inwendige wrijving, schuifspanningen, karakterisering, ontwerp silogeometrie, berekening silodrukken.
Jenike shearcellexternal link Stromingseigenschappen, flowproperties, loopeigenschappen, brugvormingsgedrag, bulkdichtheid, consolidatie, tijdversteviging, temperatuurinvloed.

Merken

Merk   Omschrijving
Silo’s & Feeders Leerboek UT, Universiteit Twente, te bestellen bij Gerard Haaker

Meer informatie

Kennisbijdragen

 
 .
 .
 .